Hirdetések, 2020. 05. 31.

Hirdetések, 2020. 05. 31.

 1. Ma Pünkösd vasárnapja van, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
 2. Pünkösd hétfőn nem lesz szentmise.
 3. Kedd, szerda, csütörtök délután 5 órakor csendes mise a plébániatemplomban.
 4. Csütörtökön, június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján Kárpát-medence-szerte felzúgnak a harangok, így Marcaliban is. 18 órakor az Iparosházban megemlékezést és koszorúzást tartanak, melyre szeretettel hívják és várják a híveket is.
 5. Pénteken, első péntek. 17 órától lehetőséget adok a híveknek, hogy a templom melletti szabadtéri zöld területen szentgyónást végezzenek. 18 órakor szentmise. Aki odahaza szoktak első pénteken áldozni, azok még egy hónapig türelemmel várjanak.
 6. Szombaton 18 órakor szentmise a templomban.
 7. Jövő vasárnap 10 órakor újból szabadtéri szentmise a plébániatemplom előtt és 18 órakor a B. Gizella templomban. (Szájmaszk!)
 8. Az elmaradt miseszándékok miatt érdeklődjenek a plébánián.
 9. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy idén a nyári hittantábor – a kialakult helyzet miatt – elmarad. Amit fel tudunk ajánlani, hogy július hónapban egy pénteki napon hittanos kirándulást szervezünk (várhatóan: július 10.) „Találkozni jó” címmel. Ez a kirándulás a környéken lesz, gyalogosan fogunk menni. Ebéd batyuból, késő délutáni visszaérkezéssel. Részletek később. Egyúttal arról is tájékoztatom a Szülőket, hogy az idei tanév végén az elsőáldozás és bérmálás szintén elmarad. Megtartásuk ősszel lehetséges. Erről is később tájékoztatjuk a Szülőket.
KÉSZ Közlemény: Szóljanak a harangok!

KÉSZ Közlemény: Szóljanak a harangok!

Június 4-én Kárpát-medence-szerte felzúgnak a harangok, emlékeztetve egy olyan százéves traumára, melyre a hét országba szétszakított Kárpát-medencei magyarság a mai napig nem talált gyógyírt.

Trianon a nemzeti emlékezet olyan fordulópontja, melyben a Nagy Háború utójátékaként minden magyar család ismételten súlyos veszteségeket szenvedett. De tény, hogy egy ilyen trauma feldolgozásához, a gyógyuláshoz hosszú gyászmunka szükséges, melyre ez az évforduló is lehetőséget biztosít számunkra. Nekünk, akik érezzük, hogy a „Hazádnak rendületlenül” határoktól függetlenül a magyarság szívébe van írva. Akik megtapasztaltuk, hogy bár „Áldjon vagy verjen sors keze”, saját erőfeszítéseink nélkül akkor sem lehet a szétszakítottság érzését áthidalni. Akik hisszük, hogy „annyi balszerencse közt, / oly sok viszály után” is Jézus Krisztusban mindannyian összetartozunk. Mert „Még jőni kell, még jőni fog” a kor, amelyben a hit erejével sikerül feldolgozni a trianoni traumát. És tudjuk, hogy száz év sebeit nem vagyunk képesek magunk begyógyítani, ehhez az Isten megújító ereje is kell.

Zúgjanak a harangok, hogy emlékezzünk, imára kulcsoljuk kezünket és előre tekintsünk. Mert soha nem feledve, mindig emlékezve leszünk csak képesek saját magyar közösségünkben a megújulásra, a Kárpát-medencei jövőnk közös tervezésére, ahogy a keresztény ember gyászmunkája is nyugvópontra jut a feltámadás hitében. Az igazságtalanság, a magunkra hagyatottság, a reménytelenség csak akkor uralkodhat tovább rajtunk, ha nélkülözzük hitünk alappilléreit, a Teremtőbe vetett bizalmat, a megbocsátás képességét, az ima erejét. Pedig ezekkel a szekularizált Európa számára is példát tudunk mutatni.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége köszönetet mond mindazoknak, különösen a keresztény egyházaknak, akik a februárban közzétett közös trianoni harangozásra és imára szólító felhívásához csatlakoztak, a kezdeményezést felkarolták és támogatták.

Budapest, 2020. május 28.

a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöksége

Újraindultunk – Az első nyilvános szabadtéri szentmise Marcaliban

Újraindultunk – Az első nyilvános szabadtéri szentmise Marcaliban

2020. május 24-én, vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén 10 órakor kezdődött az első nyilvános istentisztelet, mivel még márciusban felfüggesztették a liturgikus cselekményeket a koronavírus-járvány miatt. A több mint két hónapig tartó idő alatt csak ún. magánszentmiséket lehetett tartani a hívek részvétele nélkül, akik csak a média közvetítésével kapcsolódhattak be ezekbe a szertartásokba. A járvány tetőzését követően először a kormányzat, majd pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), végül pedig Varga László kaposvári megyéspüspök is döntött a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról. Ennek következtében bizonyos feltételek mellett lassan visszatérhet a vallási élet is, de szájmaszk, kézfertőtlenítő használata továbbra is kötelező, valamint fontos a biztonságos távolság betartása. A megyésfőpásztor is – a kedvező időjárás miatt – elsősorban a szabadtéri szentmiséket engedélyezte.

Éppen ezért került sor Marcaliban, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom előtt, a Boldog II. János Pál pápa és a Hősök terén az első szabadtéri szentmisére. Az időjárás kegyes volt a szervezőkhöz, mert a hajnali eső után reggelre már kiderült az ég, és meg lehetett tartani a régen várt istentiszteletet, amit a felhők mozgása és az erős szél is kísért. A terület használatához szükséges engedélyt az önkormányzat megadta, a biztosításról a polgárőrség gondoskodott. Az ünnepi szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar és Balogh Bálint kántor, valamint Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó.

Iván atya szentbeszédében kifejezte örömét, hogy hosszú idő után végre nem az üres templomban, hanem a hívek jelenlétében misézhet. Urunk mennybemenetelének vasárnapján pedig, Szent II. János Pál pápa példázatán keresztül érzékeltette ennek az ünnepnek a különlegességét, jelentőségét. Végül megköszönte mindazok munkáját, akik segítették a járvány alatt a magánszentmisék lebonyolítását, a Tavi Tv-nek pedig a vasárnapi miseközvetítéseket. A nagy számban megjelent hívek, – köztük Huszti Gábor, a Somogyi Közgyűlés alelnöke és felesége –, viszont azért is örülhettek, mert – több mint két hónap kihagyás után – újból szentáldozáshoz járulhattak. Az idősebb, mozgásukban korlátozottak pedig a parkolóban, az autókban ülve kapcsolódhattak be az istentiszteletbe, amelyet kihangosítottak a szervezők.

Jövő vasárnap, Pünkösd ünnepén 10 órakor ismét szabadtéri szentmisét fognak tartani a plébániatemplom előtt, és fokozatosan – az óvintézkedések betartásával – fogják az újabb istentiszteleteket is megtartani. A liturgikus cselekmények közül azonban Marcaliban egyelőre továbbra sincs még keresztelés, esketés, valamint temetési mise. De a járványügyi helyzet kedvező alakulásával talán ezek is előbb-utóbb megtarthatók lesznek.

Hirdetések, 2020. 05. 24.

Hirdetések, 2020. 05. 24.

 1. Ma Urunk mennybemenetelének ünnepe van.
 2. A jövő héten, pénteken és szombaton 18 órakor nyilvános szentmise lesz a plébániatemplomban. A templomban végzett liturgia járványügyi előírásai: a templomot előtte és utána fertőtleníteni kell, szájmaszk használata kötelező, és a másfél méteres távolságot a padokban ülve be kell tartani. Áldozás előtt a kézfertőtlenítés is kötelező.
 3. Jövő vasárnap, Pünkösd ünnepe. Szabadtéri szentmise 10 órakor lesz a plébániatemplom előtt.
 4. Megköszönjük a helytállást a Tavi Tv-nek, hogy a járvány ideje alatt is közvetítette a vasárnapi szentmiséket! Köszönet a két fiatalnak, Kozma Krisztiánnak és Tóth Eszternek, hogy ezeken a szentmiséken közreműködtek, köszönjük Balogh Bálint kántornak és a sekrestyésnek, Döbrei Sándornénak a munkáját.
 5. Az egyházközségek elég nehéz anyagi helyzetbe kerültek, mivel egyik fő bevételi forrásuk a vasárnapi perselypénz volt és az egyházi adó. Mivel most mind a kettő szünetel és nekünk főállású és megbízási munkaviszonyban lévők fizetését és a templomok rezsijét kell fizetni, ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy a sokfelé szokásba jött gyakorlatot kövessék: létesítsenek otthon egy perselyt, melybe minden vasárnap beleteszik a szokott perselypénzüket és azt az összeget a járvány megszűnése után elhozzák a szentmisére. Megértésüket köszönjük!
Május 24-én szabadtéri szentmise lesz Marcaliban

Május 24-én szabadtéri szentmise lesz Marcaliban

Május 24-én, jövő vasárnap 10 órakor a plébániatemplom előtt szabadtéri szentmise lesz a biztonsági intézkedések betartása mellett. Mindenki számára a szájmaszk használata kötelező. Ülőhelyekről az egyházközség gondoskodik. A szentmisén a parkolóban, autóban ülve is részt lehet venni. Az egész Hősök terén hallható lesz az istentisztelet, mert ki lesz hangosítva.

Segítsünk az időseknek, hogy akár autóban ülve is részt vehessenek a szentmisén.

A tervek szerint, Pünkösd vasárnapján már mindhárom templomban meg lesznek tartva a marcali szentmisék.

Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Főpásztori rendelkezés a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Összhangban Magyarország Kormányának 168/2020. (IV.30.) Korm. rendeletével és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. május 1-jén kiadott közleményével, a koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után a további fertőzések elkerülése érdekében meghozott korlátozásokat részlegesen feloldva, a Kaposvári Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.

 1. Templomainkban
 • A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fontosak, ezért az eddigiek szerint lesznek nyitva, de továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni.
 • A szenteltvíztartók legyenek mindenhol üresek. Bátorítsuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.
 • Kerülni kell a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, s lehetőség szerint a készpénzhasználatot is.
 • A templomban tartózkodók kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (kivéve liturgia közben a celebránst és a kántort), s megtartani a másfél méter szociális távolságot.
 • Csak azok a templomok tarthatnak nyitva, ahol gondoskodni tudnak az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel, s ahol a belépőknek kézfertőtlenítési lehetőség áll rendelkezésére (a bejáratoknál mindenképpen).
 • Ne helyezzünk ki közös használatú imakönyveket és egyéb tárgyakat sem.
 1. Nyilvános szentmisék
 • Az egyházmegye területére a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom. Kérem az idősebb, ill. gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is maradjanak otthon, és a szentmiseközvetítések és személyes imádságaik által kapcsolódjanak be lelkileg az egyház imádságába.
 • Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon.
 • Ahol a mise előtt-után a fertőtlenítő takarítást meg tudják oldani, hétköznapokon és vasárnap is tartható nyilvános szentmise a hívek részvételével a templomban. Ez esetben fokozottan ügyelni kell a jelenlévők közötti 1,5 méter távolságra (az egy háztartásban élőkre ez nem vonatkozik), továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára. Ahol ez növeli a biztonságot és kivitelezhető, javasoljuk a szabadtéri szentmisék tartását. A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is a résztvevők kötelesek megtartani egymástól a 1,5 méter távolságot, és a többi egészségügyi előírást is, melyek a szentmisére vonatkoznak.
 • Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt szentmisék! Ilyen helyeken a szentmise után vagy más alkalmas időpontban a templomban vagy a templom előtt lehet áldoztatni, az arra vonatkozó szabályok betartásával.
 • A szentmiséken továbbra is kérjük a kézfogás, ill. a nyelvre és két szín alatti áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. További rendelkezésig ez az áldoztatás egyetlen lehetséges módja.
 • A szentmiséken csak a szükséges számú segédkező asszisztencia szolgáljon az oltárnál. Nekik is kötelező az orr-száj maszk viselése.
 • Az áldoztató (klerikus vagy világi) köteles közvetlen az áldoztatás megkezdése előtt és annak befejezése után higiénés kézfertőtlenítést végezni. Ha hozzáér az áldozó kezéhez, akkor ismételten fertőtlenítse kezét! Az áldoztatás ideje alatt köteles minden áldoztató orr-száj maszkot viselni. (Ezt a saját áldozásuk után, de még a kézfertőtlenítés előtt vegyék fel.)
 • Gondoskodjunk arról, hogya hívek higiénés kézfertőtlenítést végezzenek a szentáldozás előtt. Aki védőkesztyűt visel annak a fertőtlenítése is szükséges! Az áldozáshoz járuló hívek a 1,5 méteres távolságot tartsák meg egymástól, a szájmaszkot a gumis pántnál fogva húzzák le még a kézfertőtlenítés előtt, majd az áldozás után húzzák vissza. (Ügyeljenek arra, hogy a maszk külső felszínét ne érintsék.)
 • Áldoztatás másik lehetséges módja, amikor a hívek helyükön maradnak, így a megfelelő távolság megtartása biztosított. Akik áldozni szeretnének, állva maradnak a helyükön, a többiek leülnek. Egy védőmaszkot viselő segítő egy pumpás vagy spray-pumpás fertőtlenítővel segíti a hívek kézfertőtlenítését, ezután áldoztatja meg a védőmaszkot viselő áldoztató helyükön a híveket.
 • perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel a hívek figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat.
 • A fentiek betartatásáért a plébános a felelősAmennyiben úgy látja, hogy egy adott helyen nem garantálható a járványügyi szabályok maradéktalan betartása, dönthet a nyilvános szentmisék további szüneteltetése mellett. Erről elektronikus levélben feltétlenül értesítse a Püspöki Irodát.
 • A 65 év feletti vagy krónikus betegséggel küzdő paptestvérek nem kötelezettek nyilvános szentmise bemutatására. Amennyiben mégis nyilvánosan miséznek, ne áldoztassanak, hanem vegyék igénybe a diakónus vagy a megbízással rendelkező rendkívüli áldoztató segítségét.
 • A liturgiát a római rítust jellemző nemes egyszerűséggel és józansággal végezzük és a helyzetnek megfelelő nem hosszú prédikációt mondjunk.
 1. Egyéb szertartások
 • Az MKPK 2020. március 17-én kelt döntése értelmében továbbra is érvényben van az általános feloldozás megadásának lehetősége. A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása ne történjen gyóntatószékben. Ehelyett egy erre alkalmas, nagyobb helyiségben vagy szabadtéren kerüljön rá sor. Ez esetben is ügyelni kell a megfelelő távolságra, továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára (gyónó és gyóntató részéről egyaránt).
 • keresztelést, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, szűk körben (szülők és keresztszülők jelenlétében) végezzük, betartva a fenti előírásokat.
 • Az ünnepélyes esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Egyébiránt a házasságkötést rendkívüli óvatossággal, a fenti szabályok maradéktalan betartásával, szűk körben (tanúk és szülők jelenlétében) ünnepeljék a templomban.
 • Ünnepélyes elsőáldozás és bérmálás további rendelkezésig nem tartható.
 • betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én megjelent rendelkezéséhez kiadott liturgikus mellékletet.
 • temetést továbbra is egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével. A résztvevőket figyelmeztessük a megfelelő távolság és a szükséges óvintézkedések megtartására.
 • Pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgia a szentmiséhez hasonló feltételekkel tartható meg.
 • Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a hétköznapi szentmisénél leírtak az irányadók (megfelelő távolság tartása, szájat és orrot eltakaró eszköz használata, éneklés mellőzése).
 • Csoportos zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek további rendelkezésig nem tarthatók.
 • Kérek mindenkit, hogy elsősorban saját lakóhelyének plébániáján vegyen részt a szentmisén.
 • Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a búcsújáróhelyek vasárnapi szentmiséin csak a helyi hívek vehetnek részt.

A fentiek további rendelkezésig érvényesek.

Kérem a Paptestvéreket, a lehető legtöbb fórumon hívják fel a hívek figyelmét e változásokra és szabályokra.

A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária és Szent László király közbenjárását.

Kaposvár, 2020. május 15.

† Varga László

megyéspüspök

Hirdetések, 2020. 05. 10.

Hirdetések, 2020. 05. 10.

 1. Ma van Húsvét 5. vasárnapja.
 2. Varga László kaposvári megyéspüspök úgy rendelkezett a jelenleg zajló járványveszélyben, hogy a Kaposvári Egyházmegyében a további intézkedésekig nincsenek nyilvános istentiszteletek. A főpásztornak az a kérése, hogy még várjunk a liturgia templomi újrakezdésével és várjuk meg az országos tesztelés eredményét. Az eddigi járványügyi rendelkezések irányadók: nincsen nyilvános szentmise, nincsen keresztelés és házasságkötés, a temetés a legrövidebb formában a sírnál lehetséges. Ugyanakkor otthonaikban nézhetjük Tv-n keresztül a vasárnapi szentmiséket, ami 9 órakor kezdődik a Tavi Tv-n.
 3. Május hónapban, mivel kifejezetten a Szűz Anya hónapja, otthonainkban végezzük el a Loretto-i litániát.
 4. Többen érdeklődnek az idei elsőáldozás és bérmálás időpontjáról. Nem tudunk biztos választ adni, mert nem tudjuk, hogy mikor lesz a járvány vége. Ugyancsak többen érdeklődnek a felvett miseszándékok miatt, ezeket meg fogjuk tartani, mihelyt a templomokban újból lehet liturgikus cselekményeket végezni. Akiknek keresztelés és esküvői időpontja volt, azok a járvány lecsengése után hívjanak telefonon újabb időpont egyeztetésre.
 5. Az egyházközségek elég nehéz anyagi helyzetbe kerültek, mivel egyik fő bevételi forrásuk a vasárnapi perselypénz volt és az egyházi adó. Mivel most mind a kettő szünetel és nekünk főállású és megbízási munkaviszonyban lévők fizetését és a templomok rezsijét kell fizetni, ezért arra kérjük a kedves híveket, hogy a sokfelé szokásba jött gyakorlatot kövessék: létesítsenek otthon egy perselyt, melybe minden vasárnap beleteszik a szokott perselypénzüket és azt az összeget a járvány megszűnése után elhozzák a szentmisére. Megértésüket köszönjük!
 6. Csatlakozzunk Ferenc pápa felhívásaihoz, aki közös imádságra hív bennünket minden délben az Úrangyala előtt egy Miatyánkot is mondjunk el. A KÉSZ felhívására esténként 20 órakor ugyancsak egy Miatyánkot mondjunk el.
 7. A plébánia ügyfélfogadás is megváltozott, előzetes telefonegyeztetésre hívják az 510-233-at és lehetőleg egy személy jöjjön ügyet intézni.
Varga László megyéspüspök közleménye a korlátozások fenntartásáról

Varga László megyéspüspök közleménye a korlátozások fenntartásáról

Ikt.sz.: PP-0021-0007/2020

RENDELET A KORLÁTOZÁSOK FENNTARTÁSÁRÓL

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye alapján, és a járvány kezdete után egyházmegyénkbe kiadott „Őrzője vagy a testvérednek” című levelem alapján, úgy rendelkezem, hogy még várjunk!

A paptestvéreim és a rájuk bízott hívek iránti felelős szeretettől vezérelve szeretném elkerülni, hogy templomaink a fertőzés gócpontjává válhassanak és papjaink valamint az idős, beteg testvéreink egészségét veszélyeztessük.

Amennyiben a most kezdődő országos tesztelés megnyugtató eredménnyel zárul, akkor fokozatosan enyhíthetünk a jelenlegi helyzeten.

Kérem, hogy a hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária, Szent László király közbenjárását.

Kaposvár, 2020. május 5.

† Varga László

megyépüspök