Browsed by
Kategória: Egyéb

Hirdetések, 2021. 05. 09.

Hirdetések, 2021. 05. 09.

 1. Ma van Húsvét 6. vasárnapja.
 2. A héten, csütörtökön, 13-án 17 órakor fatimai engesztelő imaóra, 18 órakor szentmise.
 3. Pénteken 17.30-kor szentségimádás, májusi litániával, 18 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe.
 5. Két hét múlva Pünkösd vasárnapja. Pünkösd hétfőn keresztelések is lesznek.
Hirdetések, 2021. 05. 02.

Hirdetések, 2021. 05. 02.

 1. Ma van Húsvét 5. vasárnapja.
 2. Pénteken 17.30-kor szentségimádás, melynek keretében májusi litániát mondunk, 18 órakor szentmise.
 3. Szombaton 17.45-kor májusi litánia, 18 órakor szentmise.
 4. Megkezdődtek az előkészítő tárgyalások és az engedélyek beszerzése a templom előtt felállítandó Szent II. János Pál pápa szobor elkészítéséről.
 5. A miserend annyiban változott, hogy amíg a járványhelyzet tart, vasárnaponként felváltva lesz mise a B. Gizella és a gombai templomban. Most vasárnap a B. Gizella templomban lesz szentmise.
Hirdetések, 2021. 04. 25.

Hirdetések, 2021. 04. 25.

 1. Ma van Húsvét 4. vasárnapja. Ma a papi hivatások világnapja, egyben a jó termésért is imádkozunk.
 2. Jövő héten, pénteken, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő szombaton a Munkás Szent Józsefet ünnepeljük. Este 18 órakor szentmise Szent Józsefről.
Lelki adoptáció a szoborbúcsúztató szentmisén

Lelki adoptáció a szoborbúcsúztató szentmisén

2021. április 18-án, vasárnap 9 órakor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban kezdődött az az ünnepi szentmise, amelyen az „Élet útja” elnevezésű zarándoklat keretében búcsút vettek a „Meg nem született gyermek” szobrától. Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása ugyanis a tavasz folyamán a Kaposvári Egyházmegyében vándorúton van és hirdeti az abortuszok, a vetélések szomorú emlékét, illetve segíti a múlt sebeinek a feldolgozását.

A záró szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki elmondta, hogy a marcali hívek közül sokan bekapcsolódtak abba a kezdeményezésbe, amelynek keretén belül, az ún. Lelki adoptáció révén lehetőség van arra, hogy 9 hónapon át mindennap imádkozzanak egy – egyedül Isten előtt ismert – már megfogant és halállal fenyegetett magzat életéért, valamint azért, hogy ez a gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadásban, törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Ezt követően a „Meg nem született gyermek” szobráról és küldetéséről dr. Gyulai Botond, marcali akolitus olvasott fel ismertetőt.

Az istentiszteleten jelen volt Udvardy Márton állandó diakónus, püspöki szertartó és biológus felesége is, akik a lelki adoptáció „nagykövetei” a Kaposvári Egyházmegyében és ennek jelentőségéről beszéltek a megjelenteknek. Többek között nyíltan beszámoltak a hivatalosan is ismert hazai és külföldi abortuszok alakulásáról, társadalmi megítéléséről, az ebben érintettek fizikai és lelki állapotváltozásairól, valamint arról hogy ezeknek, a legtöbbször maradandó traumát átélt emlékeknek a feldolgozására van gyógymód a hit, és Isten végtelen szeretete, megbocsátó kegyelme által. Végül mindenkit arra bíztattak, közösen tegyenek azért, hogy minél több megfogant gyermek születhessen meg, s ehhez a Mindenhatóhoz való szüntelen imádságon át vezet az út. Ha valaki szeretne bővebb információkat, vagy valamilyen segítséget kérni ebben a kérdéskörben, akkor bátran fordulhat hozzájuk akár a Kaposvári Püspökségen, akár a Kaposvári Evangelizációs Központon (www.joppe.hu) keresztül.

Majd ezt követően mintegy 30 fő, akik előzetesen jelentkeztek a lelki adoptációra, mécsesekkel a kézben ünnepélyes fogadalomtételt is tettek a szentmisén és az egy tized rózsafüzér, valamint az adoptálási ima elmondása mellett, önkéntes felajánlásokra is ígéretet vállaltak. Ezután a Szervezők és dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna marcali hitoktatónő egy kis emlékeztető ajándékcsomaggal kedveskedett a kezdeményezéshez csatlakozó híveknek, mely stílusosam a napi imádságot, egy tizedes rózsafüzért, egy magzat pontos mását és egy mécsest tartalmazott.

A szentmise végén Iván atya megköszönte Udvardy Márton és felsége közreműködését a marcali ünnepi liturgiában, majd a Fény Gyermekei Zenekar közreműködésével elénekelték az Ároni áldást is a házaspárra, valamint evangelizációs munkájára.

A „Meg nem született gyermek” szobrát városunkból Nagykanizsára, a Jézus Szíve templomba szállítják, ahol tovább folytatja életvédő, nemes küldetését.

Hirdetések, 2021. 04. 18.

Hirdetések, 2021. 04. 18.

 1. Ma van Húsvét 3. vasárnapja. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek az Élet útja zarándoklaton. Elsősorban Udvardy Mártonnak és feleségének, hogy eljöttek ide hozzánk.
 2. A jövő héten, pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. A bérmálással kapcsolatban hirdetem, hogy még mindig bizonytalan ebben a járvány helyzetben a bérmálás időpontja. Mivel elég sok gyermeket érint, ezért nem is tudnánk járványhelyzetben betartani a járványügyi előírásokat, másodszor a bérmálkozóknak szentmisére is kellene járnia, amit gondolom, a járvány miatt nem tesznek. Javaslatom azt, hogy várjuk meg a járvány lecsengését és akkor újra indítjuk a bérmálás előkészítését és lebonyolítását.
Az Élet útja – Marcaliba érkezett a „Meg nem született gyermek” szobra

Az Élet útja – Marcaliba érkezett a „Meg nem született gyermek” szobra

2021. április 10-én, szombaton Kaposvárról Marcaliba érkezett Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermek” szobra, melyet a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom szentélyében állítottak ki és egy hétig tekinthető meg az érdeklődők számára.

Az ünnepi nyitó szentmise április 11-én, vasárnap 10 órakor kezdődött, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Bevezetőjében elmondta, hogy az alkotást Martin Hudáček, szlovák szobrászművész készítette abból a célból segítsen a világ minden táján a nőknek és családjuknak a múlt sebeinek feldolgozásában. A megbocsátást hirdető szobor nők ezreinek adta vissza a már-már elfeledett lelki békét. A meg nem született gyermek emléke sokaknak mindennap visszatérő fájdalom, amiről alig mernek beszélni. A szoborral való találkozás enyhülést nyújt ezekre a sebekre, és segít feldolgozni az abortuszok emlékét.

Majd Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas előadó felolvasta a szobor ismertetőjét. Ezután ismertette a kaposvári Keleti Temetőben épített „Megfogant, meg nem született gyermekek” emlékhelyének történetét. Ennek az volt a célja, hogy a spontán vetélés és az abortusz következtében elhunyt gyermekek szülei lehetőséget kapjanak a méltó emlékezésre és a gyertyagyújtása. Az érintettek közül ezt többen úgy fogalmazták meg, hogy ez: „egy fizikai hely, ahol halottak napján és az évfordulók alkalmával emlékezhetnek meg gyermekükről”.

Ezt követően dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő a lelki adoptálásról osztotta meg gondolatait. Felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőség van arra is, hogy önkéntes alapon kilenc hónapon keresztül bárki vállalhat napi imaszándékot egy már megfogant magzat életéért. Majd ehhez kapcsolódva Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselőnő tett tanúságtételt, aki elmondta, hogy ezt a 9 hónapig tartó ima-alkalmat ő már többször is sikeresen teljesítette. Biztatta a jelenlévőket, hogy minél többen csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy több gyermek születhessen meg.

A szentmisén közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar, akik a szobor tiszteletére egy új dallal készültek.

A szoborbúcsúztató szentmisére jövő vasárnap, április 18-án a 9 órakor kezdődő szentmisével kerül sor, ahol Udvardy Márton diakónus, püspöki szertartó tart ünnepi beszédet, valamint a lelki adoptációt vállalók ünnepélyes fogadalomtételt is tesznek az önkéntes imaszándékra.

A Kaposvári Egyházmegyében az „Élet útja” elnevezésű zarándoklat március 25-én Kaposvárról indult útjára. Marcaliban, a plébániatemplomban április 10-19. között látható, majd ezután Nagykanizsára, a Jézus Szíve templomba szállítják, ahol tovább folytatja a megbocsátást, a lelki békét hirdető útját.

Hirdetések, 2021. 04. 11.

Hirdetések, 2021. 04. 11.

 1. Ma van a Húsvét utáni 2. vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja.
 2. A jövő héten, kedden, 13-án 17 órakor fatimai imaórát tartunk, 18 órakor szentmise.
 3. Pénteken, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap szintén 9 órakor lesz a plébániatemplomban a szentmise, a „Meg nem született gyermek” szobra jelenlétében, melyen Udvardy Márton diakónus, püspöki szertartó előadást tart a lelki adoptációról.
 5. Egész héten látogatható Martin Hudáček szobra a plébániatemplomban és előtte imádkozni lehet a meg nem született gyermekekért.
Nagyszombat Marcaliban

Nagyszombat Marcaliban

2021. április 3-án, Nagyszombaton 18 órakor kezdődött húsvét vigíliája, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az érvényben lévő járványügyi intézkedések betartásával lehetett szentmisét tartani, de a tűzszentelés szertartása és az ünnepi bevonulás az új húsvéti gyertyával ezúttal elmaradt. Elsőként Balogh Bálint kántor elénekelte a húsvéti öröméneket. Majd az ószövetségi olvasmányok révén a teremtés történetétől Jézus megjelentéséig, valamint a zsidó húsvétot idézték fel. Ezt követően a dicsősség elmondásával kezdődött meg a feltámadási szentmise, miközben újból megszólaltak a nagycsütörtök este óta néma harangok. (A hagyomány szerint visszajöttek Rómából a harangok.)

Iván atya szentbeszédében a Bibliából vett: „Ne féljetek!” mondatot elemezte, amelyet Szent II. János Pál pápa is többször hangoztatott. „Ezen a covidos húsvéton, amikor tele vagyunk szorongással, hallgassunk az angyal szavára. Aki azt üzeni nekünk, hogy ne féljetek. Krisztus föltámadt. Nincs itt. Nézzétek, itt van a hely, ahol eltemették. Jézus sírja üres. S mi keresztények ezt ünnepeljük húsvét vigíliáján, húsvét éjszakáján, hogy Isten a Názáreti Jézust föltámasztotta a halálból. S anyagok hirdették akkor is, hogy ne féljetek. – zárta gondolatát a plébános.

A szentmise alatt a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd Iván atya elvégezte a vízszentelési szertartást. Gitáros énekekkel közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar.

A feltámadási körmenet a templomon kívül, a pandémia miatt szintén elmaradt. Helyette csak egy jelképes vonulás és áldásosztás történt a főoltár előtt.

Az istentisztelet végén – az eddigi hagyományoktól eltérően – Iván atya megáldotta a sonkát, kalácsot, tormát és a tojást, melyeket a hívek ízlésesen összeállított kosaraikban hoztak magukkal.

Húsvétvasárnap 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor Gombán, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban lesz ünnepi szentmise. Majd húsvéthétfőn mindössze egyetlen szentmisét tartanak 9 órakor a plébániatemplomban.