Múzeum

Múzeum

Különleges kiállítással gazdagodott Marcali városa: a
plébániatemplom oratóriumában egyháztörténeti állandó tárlat
megrendezésére került sor.
A kiállítás létrehozásának gondolata a marcali hívekben, az
egyházközség tagjaiban fogalmazódott meg először, mert úgy
érezték, hogy megőrzésre és bemutatásra érdemes az a gazdag
egyháztörténeti anyag, ami a templomban és a plébánián
fellelhető. A tárlat megvalósításához a szakmai
segítségnyújtást a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum
munkatársai vállalták.

A kiállítás létrejöttének első állomásaként a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához
nyújtott be a múzeum egy komplex pályázati anyagot (a
kiállítás lektorált forgatókönyvével, látványtervével,
részletes költségvetésével). Egy további pályázat keretében
a bemutatásra szánt textilanyagok restaurálási költségeihez
próbáltunk forrást teremteni. Mindkét pályázat bíráló
bizottsága méltónak találta a kiállítás-tervezetet a
támogatásra, így – a vállalt önrészekkel együtt –
megteremtődtek a tárlat anyagi feltételei, s megkezdődhettek
a tényleges előkészítő munkálatok (kegytárgyak restaurálása,
az oratórium kiállítóhellyé alakítása).

A kiállítótér felújított, keményfa burkolatú lépcsőn
közelíthető meg. A feljáróból egy előtérbe érkezik a
látogató, majd ezt követően lép be az oratóriumba. Az
állandó tárlat ebben a két helyiségben kerül kialakításra,
de tematikáját tekintve szervesen kapcsolódó egységekből
épül fel. Az alábbiakban röviden bemutatom azt a szakmai
koncepciót, amelyet a kiállítás rendezése során követni fogunk.
Az előtérben annak a családi otthonnak a vallásos tárgyai
kapnak helyet, ahonnan az ember (a gyermek) életútja indul.
Az ide érkező látogató azokkal a szakrális tárgyakkal,
illetve az egyéni vallásosság kellékeivel találkozik,
amelyek java részét a katolikus hívek bocsátották a
kiállítás rendelkezésére. (Ezúton is köszönetet mondunk
segítségükért.)

A „családi szféra” vallásos légkörét jelképező előtérből
lépünk az oratóriumba – ahogy az egyéni életút során a
gyermek a családból az iskolába kerül, s a vallásos nevelés
eredményeként az egyházközség tagjává válik. Ebben a térben
a marcali plébánia és templom történetének részét képező
tárgyi emlékek, dokumentumok, valamint az egyházi oktatás
múltjából származó kellékek tárulnak a látogató elé. A
teljesség igénye nélkül felsorolok néhány jelentősebb
tárgycsoportot: válogatást adunk a templom
miseruha-gyűjteményéből, felvonultatva a legfontosabb
liturgikus színeket; bemutatjuk a legszebb templomi
zászlókat és liturgikus kelléktárgyakat; valamint a plébánia
könyv- és dokumentumgyűjteményének néhány különleges
darabját; továbbá megemlékezünk az oratórium egykori
hittanterem funkciójáról is.

Az egyháztörténeti állandó tárlat helyszíne, mint

kiállítóhely igazán kedvező adottságokkal rendelkezik.
Nagyon előnyös az a feltétel, hogy a templom főhajójától
függetlenül is megközelíthető, hiszen közvetlen kapcsolata
van a város főterével. Így akár önálló nyitva tartási idővel
is rendelkezhet a kiállítás.

Elmondható, hogy a tárlat megvalósulásával kiemelkedő
jelentőségű kiállítás jött létre Marcaliban, amely a város,
továbbá a Marcali kistérség kulturális értékeit gazdagítja,
sőt a magyarországi vallási turizmus „vérkeringésébe”
bekapcsolódva országos szinten is turisztikai célponttá
válhat a település.

A kiállítás megnyitójának időpontja: 2004. november 13.
(Megemlékezve arra, hogy 1404-ben, Szent Ányos püspök
tiszteletére, templomot szenteltek Marcaliban. Szent Ányos
ünnepe: november 17.)

Vidák Tünde
muzeológus