Hirdetések, 2019. 11. 17.

Hirdetések, 2019. 11. 17.

 1. Ma van az évközi 33. vasárnap. Ma az ország összes katolikus templomában gyűjtés van a Karitász javára.
 2. Hétfőn 16.30-kor az X-ház nagytermében szülői értekezletet tartunk az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek. 17.15-kor ugyanitt szülői értekezlet a bérmálásra készülő gyermekek szüleinek.
 3. Szombaton 16 órakor kezdődik az országos méretű szentségimádás, melybe a Marcali Plébánia is bekapcsolódik 75 fővel.
 4. November 30-án hittanos gyermekeink szüleit hívjuk 15 órára az X-házba, ahol Kollár Rita és Róbert, volt marcali keresztény család előadást tart: Érték-e még a család címmel. Az előadás alatt a gyermekek részére ádventi koszorú-készítés lesz, melyre az alapanyagot a plébánia biztosítja. Az elkészült koszorúkat ugyanaznap a 17 órás szentmisén megáldom. Kérném, hogy a hívek is hozzák a templomba ádventi koszorúikat és azokat is megáldjuk.
 5. Megérkezett a Szívem első gondolata című könyv, naptárak kalendáriumok is kaphatók a sekrestyében és a plébánián.
Hirdetések, 2019. 11. 10.

Hirdetések, 2019. 11. 10.

 1. Ma van az évközi 32. vasárnap.
 2. Hétfőn 5 órára az X-ház nagytermébe összehívom az Egyházközség Képviselő Testületét.
 3. Szerdán 16 órakor tartjuk a fatimai ájtatosságot, 17 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában Karitász-gyűjtés van a szegények javára. Mi is erre a célra kérjük a hívek perselyadományát.
 5. November 23-án, szombaton 16 órakor mi is csatlakozunk az országos szentségimádáshoz. Aki részt tud venni, az iratkozzon föl, vagy a szentmisék után, vagy a plébánián.
 6. Naptárak, kalendáriumok a sekrestyében és a plébánián kaphatók.
Szentmise Halottak napján a temetőkápolnában

Szentmise Halottak napján a temetőkápolnában

2019. november 2-án, szombaton, Halottak napján 9 órakor a Központi temető kápolnájában ünnepi szentmisét tartottak. Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, énekkel közreműködött Balogh Bálint kántor.

Iván atya szentbeszédében emlékeztetett, hogy ilyenkor mindig elhunyt szeretteinkre, családtagjainkra, ismerőseinkre és barátainkra gondolunk, emlékezünk, illetve imádkozunk, akik már reményeink szerint elnyerték az örök életet.

A kis temetői kápolnát Pluhán János kőműves mester és felesége Krécsik Anna építtették 1879-ben, s a hagyományoknak megfelelően, minden évben Halottak napján 9 órakor tartanak ünnepi szentmisét itt.

A KÉSZ Marcali Csoportja Szombathely és Ják szakrális értékeinek megtekintésére szervezett zarándoklatot

A KÉSZ Marcali Csoportja Szombathely és Ják szakrális értékeinek megtekintésére szervezett zarándoklatot

2019. október 24-én a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja szervezésében 39 fős zarándokcsoport járt Szombathelyen és Jákon, hogy megismerkedjenek a vallás- és kultúrtörténeti szempontból is jelentős település szakrális értékeivel.

A zarándoklatot Sávoly Andrea és Kiss Kálmán titkár vezették. A buszos utazás első állomása a római alapítású egykori Savariába, azaz Szent Márton szülővárosába vezetett. A marcali vendégeket Gömöri Erzsébet, a KÉSZ Szombathelyi Csoportjának egyik aktív tagja fogata és kalauzolta, aki elmondta, hogy a településen a kereszténység már a legkorábbi idők óta jelen van. 875-ben alapították az első templomot Szent Márton tiszteletére. A várost aztán Szent István király a győri püspöknek ajándékozta, amely évszázadokon keresztül oda tartozott. Végül 1777. február 17-én Mária Terézia alapította meg az önálló Szombathelyi Egyházmegyét. Az új vallási központ első püspöke Szily János (1777-1799) volt, aki fáradhatatlan munkával látott neki nehéz feladatának, hiszen püspöki palotát, székesegyházat és szemináriumot kellett építtetnie a mindössze 3000 fő lakosú településnek, amelynek ráadásul mindössze csak egyetlen kétemeletes épülete volt ekkor.

A marcali zarándokok ezután a székesegyház történetével ismerkedtek meg. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére emelt templom alaprajza latin keresztet formáz, stílusát tekintve klasszicizáló barokk. A homlokzatot két karcsú torony fogja közre. Külső homlokzatát négy toszkán és négy ión oszlopok tagolják. A pilléreken: Mózes, Keresztelő Szent János, Szent Péter és Szent Pál szobrai láthatók, melyeket Philipp Prokop (1740-1814) osztrák szobrászmester készített. A pillérek felett ülő nőalak kehely (hit), egy-egy gyermek a horog (remény) és kereszt (szeretet) allegóriával látható. A Székesegyház méreteit tekintve az esztergomi és az egri után a harmadik legnagyobb templom, melynek befogadóképessége 5000 fő. A barokk stílusnak klasszicizmusba hajló monumentális alkotása 1791-1797 között épült, azonban belső díszítése csak 1813-ra fejeződött be. Az eredeti mennyezetfreskókat Josepf Winterhalder (1743-1807) és Anton Spreng (1770-1845) késztette, sajnos a Szombathelyt ért 1945-ös bombázás következtében azok megsemmisültek. Az eredeti oltárképek (Dorffmaister I., A. Maulbertsch, A. Spreng) közül volt, ami teljesen, volt, ami csak részben pusztult el. A kereszthajó jobb oldalán az oldalkápolna festménye Szent Mártont (A. Maulbertsch) a Szombathelyi Egyházmegye védőszentjét ábrázolja. Márton püspök az ókori Savaria szülötte. Az oltáron elhelyezett Szent Márton Hermában a szent ereklyecsontjai vannak, melyeket Tours érseke ajándékozott az egyházmegyének 1913-ban. Szent II. János Pál pápa szombathelyi látogatásakor ennél az oltárnál imádkozott (1991.) Emlékét őrzi az itt elhelyezett bronzrelif (Lessenyei Márta). A stációkat Borsos Miklós szobrászművész készítette. Szent Kvirin vértanú püspöknek állít emléket a sekrestye melletti oldalkápolna (A. Maulbertsch). A kora keresztény időkben 303 körül, Kvirin püspök Savariában szenvedett vértanúhalált. A kereszthajóban látható négy olajfestményt Kisléghy-Nagy Ádám kortárs festőművész készítette. A szentélyben ma látható főoltárkép Vizitáció, Takács István alkotása. Az orgona magassága 12 méter, melynek szekrényzete vörösfenyőből készült. A homlokzatban álló sípok magassága 6 méter. Az 1999-ben felszentelt – részben új – orgona 4500 síppal, 54 regiszterrel és 3 manuállal felszerelt. A Székesegyház alatti sírbolt Szombathely püspökeinek és kanonokjainak temetkezési helye.

A csoport ezután átvonult a püspöki palotába, ahol 2017 óta végre mindenki számára látogathatók a rezidencia helyiségei. A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont létrejöttével mind a műkincseket, mind a kiemelkedő személyiségek emlékkiállításait egyetlen vezetett túra keretében tekinthetik meg az érdeklődők.

A földszinten a látogatóközpont állandó kiállításai, az emeleten az egyházmegyei kincstár és a püspöki termek tekinthetők meg, míg a második emeleten a központ irodái kaptak helyet.

A felvonó mellett léphetünk be az eddig is meglévő épületrészbe. A folyosón újonnan készült tablók mutatják be az egyházmegye történetét, a tizenöt püspök munkásságán keresztül. Itt kaptak helyet az 1991. évi pápalátogatás relikviái – egyebek között az a miseruha is, amelyet II. János Pál pápa a reptéri szentmisén viselt.

Megújult, cserélődött viszont az egyházmegye kiemelkedő személyiségeinek emlékkiállítása. A „fehér vértanúnak”, Mindszenty Józsefnek az 1971 utáni, külföldi látogatásai során kapott emlékplakettjeit állították ki, számos családi fotó, könyvek és egyéb személyes tárgyak társaságában. A Brenner János-szobában nyomon követhetjük a vértanú pap gyermek-, kispap- és káplánéveit, a központi tárlóban pedig a gyilkosság éjszakáján viselt reverendáját, véres ingét, a gyilkosok cipőnyomát is őrző kolláréját. Egy képernyőn pedig a vértanú öccsének, Brenner József nagyprépostnak visszaemlékező filmkockáit lehet megnézni.

A püspöki palotában létesült a város első múzeuma a környéken fellelhető régiségekből. A középkori ősnyomtatványokból és más értékes kötetekből álló saját könyvtárát a szemináriumban helyezte el.

Az azóta eltelt több mint 200 év alatt számos remekművekkel gazdagodott a liturgikus tárgyakat őrzőm sekrestye. A kiállításokon ezekből a pompás ötvösmunkákból és textíliákból válogattak, melyek a szent cselekmények pompáját és fényét emelték évszázadokon keresztül.

A marcali csoport tagjai ezután több mint egy órás „ebédidő” keretében sétálhattak a szépen felújított főtér régi épületei között, valamint ismerkedhettek a város egyéb építészeti remekeivel, miközben éttermek, kávéházak vagy éppen a cukrászdák bőséges lehetőségei közül is szabadon választhattak.

A zarándoklat másik célja az egykori bencés apátság, Ják monumentális bazilikájának a megtekintése volt, amely építmény a magyarországi román építészet kiemelkedő, szinte már szimbolikus alkotása. A hazai középkori nemzetségi monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet.

Stílusjegyei alapján 1214 körül alapíthatták, és részben a tatárjárás miatt építése három szakaszban történt, végül 125-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére. Építése során több alkalommal is változtathattak a terveken, erről tanúskodnak a különféle szabálytalanságok. Történelme viharos: tűz, vihar és az oszmán hadsereg is megrongálta, többször helyre kellett állítani. Az utolsó nagy átépítés 1896 és 1904 közt zajlott Schulek Frigyes tervei alapján.

Leghíresebb része a befelé mélyülő, többszörösen tagolt főbejárat, melyet normann motívumok díszítenek, fölötte a timpanonban Jézus látható angyalokkal és az apostolokkal.

A templom főhomlokzatával szemben a kisméretű Szent Jakab-kápolna áll. Ez volt Ják középkori temploma, mivel a kolostori templomnak nem volt szabad plébániaként is működnie.

A bazilika bár látogatható, de a belsejében jelenleg jelentős felújítási munkák folynak, így eredeti fényéből kevés látható. A templomon kívül pedig régészeti ásatásokat folytatnak, ami nehezíti a közlekedést és a megközelítést, de még így is impozáns az épületegyüttes.

A KÉSZ Marcali Csoportjának zarándoklatát a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Hirdetések, 2019. 10. 27.

Hirdetések, 2019. 10. 27.

 1. Ma van az évközi 30. vasárnap.
 2. Mivel áttértünk a téli időszámításra, az esti szentmisék időpontja délután 5 órára módosul.
 3. Október hónapban a szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.
 4. Mindenszenteki és Halottak napi miserend. Mindenszentek (november 1. péntek): 17 óra: szentmise a központi temető ravatalozójánál (utána Halottak napi megemlékezés a Kálvárián). Halottak napja (november 2. szombat): 9 óra: szentmise a központi temető kápolnájában, 17 óra: szentmise a plébániatemplomban (előtte első pénteki szentgyónás). November 3. (vasárnap): 9 óra: plébániatemplom, 11 óra: gombai templom, 17 óra: B. Gizella templom.
 5. Mindenszentek és Halottak napján teljes búcsú nyerhető a tisztítótűzben szenvedők javára. Feltétele, hogy valaki meglátogat egy temetőt és imádkozik a megholtakért.
Hirdetések, 2019. 10. 20.

Hirdetések, 2019. 10. 20.

 1. Ma van az évközi 29. vasárnap, a missziók vasárnapja. Ma a templomi perselypénz a missziók ügyét szolgálja.
 2. A héten, szerdán az 1956-os forradalmat ünnepeljük, este 18 órakor ünnepi szentmise lesz a plébániatemplomban, majd ünnepi műsor a Hősök terén lévő emlékműnél.
 3. Csütörtökön reggel 6 órakor indul a KÉSZ-zarándoklata Szombathelyre és Jákra a plébániatemplom elől. Akik a zarándokútra jelentkeztek és nem KÉSZ-tagok, azok az útiköltséget, 3500- Ft-ot hozzák be hétfőn a plébániára.
 4. Az esti szentmisék előtt 17.30-kor rózsafüzért imádkozunk.
Hirdetések, 2019. 10. 13.

Hirdetések, 2019. 10. 13.

 1. M van az évközi 28. vasárnap.
 2. Október hónapban rózsafüzért végzünk az esti szentmisék előtt fél órával. A rózsafüzért vezeti kedden a Jézus Testvérei Kisközösség, szerdán Szent Erzsébet Imakör, pénteken a Rózsafüzér Társulat, szombaton a Képviselő Testület. Hétfőn az Engesztelő Imakör, az imaóra keretében mondja el a rózsafüzért. Vasárnaponként a gombai és a B. Gizella-i misék előtt fél órával lesz a rózsafüzér.
 3. Jövő vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában a missziók javára lesz a gyűjtés. Perselyadományaikat e célra kérjük.
 4. Október 17-én 13 órakor a Kaposvári Püspökségen a Keresztény Vállalkozók Találkozója lesz. A vállalkozók számára előadások lesznek, bemutatkozik az ÉRME-hálózat. Marcaliból is várják a keresztény vállalkozók megjelenését.
 5. A KÉSZ Marcali Csoportja október 24-én, csütörtökön tervezi zarándoklatát Szombathely és Ják szakrális értékeinek megtekintésére. A zarándoklatra bárki jelentkezhet, az útiköltség: 3.500- Ft/fő. A KÉSZ tagoknak a buszköltség ingyenes. Jelentkezni a plébánián lehet.
Hirdetések, 2019. 10. 06.

Hirdetések, 2019. 10. 06.

 1. Ma van az évközi 27. vasárnap.
 2. Október hónapban rózsafüzért végzünk az esti szentmisék előtt fél órával. A rózsafüzért vezeti kedden a Jézus Testvérei Kisközösség, szerdán Szent Erzsébet Imakör, pénteken a Rózsafüzér Társulat, szombaton a Képviselő Testület. Hétfőn az Engesztelő Imakör, az imaóra keretében mondja el a rózsafüzért. Vasárnaponként a gombai és a B. Gizella-i misék előtt fél órával lesz a rózsafüzér.
 3. Október 17-én 13 órakor a Kaposvári Püspökségen a Keresztény Vállalkozók Találkozója lesz. A vállalkozók számára előadások lesznek, bemutatkozik az ÉRME-hálózat. Marcaliból is várják a keresztény vállalkozók megjelenését.
 4. A KÉSZ Marcali Csoportja október 24-én, csütörtökön tervezi zarándoklatát Szombathely és Ják szakrális értékeinek megtekintésére. A zarándoklatra bárki jelentkezhet, az útiköltség: 3.500- Ft/fő. A KÉSZ tagoknak a buszköltség ingyenes. Jelentkezni a plébánián lehet.
Hirdetések, 2019. 09. 29.

Hirdetések, 2019. 09. 29.

 1. Ma van az évközi 26. vasárnap.
 2. Október hónapban rózsafüzért végzünk az esti szentmisék előtt fél órával. A rózsafüzért vezeti kedden a Jézus Testvérei Kisközösség, szerdán Szent Erzsébet Imakör, pénteken a Rózsafüzér Társulat, szombaton a Képviselő Testület. Hétfőn az Engesztelő Imakör, az imaóra keretében mondja el a rózsafüzért. Vasárnaponként a gombai és a B. Gizella-i misék előtt fél órával lesz a rózsafüzér.
 3. A jövő héten első péntek, délelőtt a házi betegek gyóntatása, délután 17.30-tól szentségimádás, gyóntatás, 18 órakor szentmise.
 4. Első szombat is lesz, 17 órakor imaóra, 18 órakor szentmise.
 5. Október 5-én, szombaton, Segesden a plébániatemplomban az Egyházmegyei Rózsafüzér Társulatok Lelki napja. Erre az alkalomra reggel 8 órakor autóbusz indul a tejüzem elől, amely a Rózsafüzér Társulati tagok részére ingyenes, a többiek részére 1.000- Ft a részvételi díj.
 6. Október 17-én 13 órakor a Kaposvári Püspökségen a Keresztény Vállalkozók Találkozója lesz. A vállalkozók számára előadások lesznek, bemutatkozik az ÉRME-hálózat. Marcaliból is várják a keresztény vállalkozók megjelenését.
Terménybetakarító hálaadás Marcaliban lengyel résztvevőkkel

Terménybetakarító hálaadás Marcaliban lengyel résztvevőkkel

2019. szeptember 22-én, vasárnap 11 órakor az Orbán kápolnánál tartották az idei terménybetakarító hálaadó szentmisét az „Érik a szőlő” Szüreti Fesztivál programsorozat keretén belül.

A jó időre való tekintettel, a kápolna bejárata elé sátrat emeltek az egyházközség aktívabb tagjai, így a szabadtéren megtartott szentmisén kényelmesen elfértek a marcali hívek, és vendégek, valamint a városunkban tartózkodó lengyel küldöttség képviselői is. Ugyanis a lengyelországi Krotoszyn járás delegációjának tagjai éppen a két évvel ezelőtti marcali látogatást viszonozták. A hálaadáson dr. Sütő László és Galácz György, balatonmáriafürdői polgármester, valamint több önkormányzati képviselő is jelen volt.

A szentmisén Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános megáldotta a zöldség- és gyümölcskosarakat, a hívek hálát adtak azért, hogy a szélsőséges időjárás elkerülte a gazdák birtokait, lehetővé téve a bő termést. A gazdák pedig a bőséges termésért adtak hálát Istennek a terményekkel ízlésesen feldíszített szabadtéri oltárnál. Iván atya megköszönte mindazok munkáját, akik szántottak, vetettek és arattak, majd imádkoztak a betakarítást végző gazdákért is.

Az istentisztelet végén a plébános megköszönte a lengyelek vendégszeretetét, megemlékezett Szent II. János Pál pápáról és az egyik születésnapját ünneplő lengyel férfit ároni áldással köszöntötték a jelenlévők. A lengyel delegáció vezetője ezután viszonzásképen egy jelképes, virágokkal díszített aratási kévét és különféle ajándékokat nyújtott át Iván atyának. Az ünnepséget a magyar és a lengyel himnuszok eléneklése tette felejthetetlenné, kifejezve a két nép mélyen gyökerező történelmi barátságát.

A szentmise után Kiss Iván atya a küldöttség vezetőinek röviden bemutatta a kápolnát és elmondta védőszentjének, Szent Orbán pápának a történetét. A kertben – süteménnyel, pogácsával, frissítővel és borral – egy kis állófogadás várta a jelenlévőket Gelencsér Róbert világi elnök és a hívek jóvoltából.