Szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek a kommunizmus áldozataira Marcaliban

Szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek a kommunizmus áldozataira Marcaliban

2021. február 26-án, pénteken 17 órától Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban engesztelő szentmisét celebrált a kommunizmus áldozataiért. Prédikációjában az egykori diktatórikus hatalomról beszélt, Mindszenty bíboros meghurcoltatásáról. Kiemelte, hogy a kommunizmus áldozatai mérhetetlen szenvedésen mentek keresztül, és a róluk való megemlékezés még mindig nincs a helyén kezelve. Ugyanis még ma is sokan próbálják elkenni, elkendőzni annak a rendszernek a valódi arcát, mondván, hogy annakidején mindenkinek volt munkája. De abba már nem gondolnak bele, hogy milyen áron… Amikor nem volt szabadság, sem vélemény, sem vallási értelemben.

Ezután saját emlékeiből idézett fel néhány gondolatot, amikor még somogyvári plébánosként a marcali parókia irodájában – éppen ott, ahol most az ő hivatala van – akarták sikertelenül beszervezni a békepapi mozgalomba. Azzal érveltek, hogy biztos nem akar örökké Vityapusztán, vagy Somogyváron maradni, misézni… Mert abban az időben a püspökök és a városi plébániák élére csak olyan „megbízható” embereket neveztek ki, akiket az állam is jóváhagyott. Aztán jött a rendszerváltozás és megváltozott minden…

Szentbeszédében említést tett a több mint 100 millió áldozatot követelő diktatúráról. Kihangsúlyozta, a keresztény emberek megbocsátanak minden bűnt, de feledni sohasem szabad. Emlékezni és emlékeztetni kell ezekről a szörnyűségekről, melyet elkövettek emberek az emberek ellen. Sajnos manapság is hallani olyan hangokat, akik nem is tudják, hogy mi is volt tulajdonképpen a kommunizmus. Az akkori rendszer legnagyobb bűne az volt, hogy nem tisztelte sem az Istent, sem az embert. A kétezer évet átélt egyházat pedig legfőbb ellenségének tekintette.

Felidézte, hogy II. János Pál pápának nagy szerepe volt a kommunizmus felbomlásában, mert ő bátran szembeszállt velük. S amikor pápává választották, akkor egyből összeült a szovjet központi pártbizottság, mert tudták, hogy ő igazán ismeri az elnyomó rendszert. A mostani magyar miniszterelnök is éppen egy lengyelországi pápalátogatás során tért meg, amikor a saját szemével látta és tapasztalta, hogy mekkora tömeg gyűlt akkor össze a Szentatya fogadására. S akkor döbbent rá, hogy a kommunista rendszer az összefogás erejével megdönthető.

Iván atya az emlékezés fontosságára hívta fel a hívek figyelmét, és a jelenlévőkkel együtt imádkozott a mártírokért, a diktatúra üldözöttjeiért, de a megbocsátás jegyében az embertelen tettek elkövetőiért is.

Az istentiszteletet követően a megjelentek – az aktuális járványügyi intézkedések betartásával – mécsesekkel a kézben vonultak át a Hősök terére, az 1956-os emlékműhöz, ahol egyenként mécsesek elhelyezésével, főhajtással rótták le kegyeletüket a mártírok emléke előtt. Az áldozatokért gyújtott gyertyát Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; Molnár Ágnes Anna, a KDNP Marcali Csoportjának elnöke és önkormányzati képviselő; Gelencsér Róbert, az egyházközség világi elnöke; Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke; Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának elnöke; továbbá a plébánia megjelent közösségeinek tagjai, valamint a megjelent hívek is.

Hirdetések, 2021. 02. 28.

Hirdetések, 2021. 02. 28.

 1. Ma van Nagyböjt 2. vasárnapja. Az ország valamennyi katolikus templomában gyűjtés van a katolikus iskolák javára.
 2. A héten első péntek, 16.30-kor keresztúti ájtatosságot végzünk, melyet a Szent Erzsébet Imakör vezet. A keresztút végén, mivel a gyónás nem lehetséges, bűnbánati liturgiát tartunk. Majd 17 órakor szentmise.
 3. Ugyancsak pénteken a szentmise után a járványhelyzetre való tekintettel az Egyházközség Képviselő Testülete itt a templomban tartja rövid ülését az elmúlt évi számadásról és az idei költségvetésről.
 4. Nagyböjt péntekjein hústilalom van. Ez a minimum, amit böjtöléssel megtehetünk, de ehhez még adjunk hozzá másfajta böjtölést is. Ugyanis a böjt a megengedett élvezetekről való lemondás.
Hirdetések, 2021. 02. 21.

Hirdetések, 2021. 02. 21.

 1. Ma Nagyböjt 1. vasárnapja, a szentmiséken hamvazás. A járványhelyzetnek megfelelően a hamut úgy hintjük a hívek fejére.
 2. Pénteken 16.30-kor keresztúti ájtatosságot tartunk, melyet az Engesztelő Imakör vezet. 17 órakor szentmise, melyen megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól.
 3. Jövő vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában gyűjtést rendezünk a katolikus iskolák javára.
 4. Nagyböjt péntekjein hústilalom van. Ez a minimum, amit böjtöléssel megtehetünk, de ehhez még adjunk hozzá másfajta böjtölést is. Ugyanis a böjt a megengedett élvezetekről való lemondás.
Berta Tibort, volt marcali káplánt (1991-1993) tábori püspökké nevezte ki Ferenc pápa

Berta Tibort, volt marcali káplánt (1991-1993) tábori püspökké nevezte ki Ferenc pápa

Bíró László katonai ordináriusi címéről való lemondását elfogadva Őszentsége Ferenc pápa 2021. február 18-án Mons. Berta Tibort, a Katonai Ordinariátus általános helynökét a Katonai Ordinariátus püspökévé nevezte ki.

Berta Tibor Kaposváron, Somogy megye székhelyén született 1966. június 19-én. 1991. június 20-án szentelték pappá a Veszprémi Főegyházmegye szolgálatára, majd a Kaposvári Egyházmegyébe inkardinálódott. 1994-ben kezdte meg szolgálatát a Katonai Ordinariátusban.

Tanulmányai:

Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom, 1980–1984
sorkatonai szolgálat, 1984–1986
Papnevelő Intézet, Esztergom, 1986–1991

Szolgálati helyei:

Marcali, káplán, 1991–1993
kaposvári székesegyház, káplán, 1993–1994
Katonai Ordinariátus szolgálatában 1994-től
Katonai Ordinárius titkára, 1994–1997
inkardinálva a Katonai Ordinariátusba, 2009

Előmenetele/katonai rendfokozatok:

százados: 1994
őrnagy: 1999
alezredes: 2004
ezredes: 2008

Beosztásai a Katonai Ordinariátusban:

helyőrségi tábori lelkész, Szombathely, 1997–2003
külföldi szolgálat, KFOR, 2002–2003
tábori esperes, Székesfehérvár, 2003–2005
kiemelt tábori lelkész, Székesfehérvár, 2005–2008
általános helynök, Budapest, 2007–2008
MH ÖHP kiemelt tábori lelkész, Székesfehérvár, 2008
általános helynök, Budapest, 2009-től

Budapest, 2021. február 18.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír

Befejeződött a „Házasság hete” Marcaliban a házaspárok megáldásával

Befejeződött a „Házasság hete” Marcaliban a házaspárok megáldásával

2021. február 14-én, vasárnap a 9 órás szentmisén, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a „Házasság hete” című rendezvénysorozat befejezéseként mintegy 20 házaspárt áldott meg ünnepi keretek között az aktuális járványügyi intézkedések betartásával.

A megjelent párok egymást is megáldották, és ismét igent mondtak egymásnak, miközben a szerelmesek védőszentjének Szent Bálint közbenjárását is kérték további életükre. Az istentiszteleten a hívek elénekelték az Ároni áldást, valamint Iván atya megköszöntötte a névnapját ünneplő Balogh Bálint kántort is.

Ez a kezdeményezés 1996-ban indult el az Egyesült Királyságból, amely Valentin-nap környékén minden évben a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Magyarország 2008-tól csatlakozott ehhez az eseménysorozathoz. Napjainkban már 4 kontinensen, összesen 21 országában tartják meg. A szervezés széles körű és nemcsak a keresztény egyházak, hanem különböző civil szervezetek is részt vesznek benne. A magyarországi központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Az idei évben Pálúr János orgonaművész és felesége Pálúr Kornélia az ünnepi hét arcai. A rendezvény jelmondata: „Ezerszer is igen.”

A magyar szervezők erről a Házasság hetéről a következőket írják: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

A Kaposvári Egyházmegyében: a kaposvári Szent Kereszt, Szent Margit, és Szent Imre; a kaposfüredi Szent Őrangyalok; a simonfai Utolsó vacsora; a kaposszerdahelyi Szűz Mária Neve; a nagykanizsai Szent József; a siófoki Sarlós Boldogasszony és Szent Lőrinc; a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony; valamint a szentbalázsi Szent Mihály templomokban, továbbá a bárdudvarnoki Porta Pacis lelkigyakorlatos házban celebrálnak ünnepélyes szentmisét a Házasság Hete programsorozat zárásaként, ahol szintén megáldották a házaspárokat.

Hirdetések, 2021. 02. 14.

Hirdetések, 2021. 02. 14.

 1. Ma van az évközi 6. vasárnap.
 2. A héten, szerdán, hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete. Este 17 órakor szentmisét tartunk. Szigorú böjti nap!
 3. Pénteken elkezdjük keresztúti ájtatosságaink végzését. 16.30-kor keresztút, melyet a Jézus Testvérei Kisközösség tagjai végeznek. Nagyböjt péntekjein hústilalom van!
 4. Többen érdeklődnek a Szent II. János Pál pápa szoborról. A közadakozásban 2,6 millió Ft jött össze. Mivel a legolcsóbb árajánlat is legalább 4 millió Ft-ba kerül, az összeget az Önkormányzat és a plébánia kiegészíti. De még mindig van lehetőség az adakozásra, hogy minél szebb és igényesebb szobrot készíthessünk. A munkát hátráltatta a kialakult járványhelyzet és az egyik pályázó még mindig nem adott ajánlatot. Reményeink szerint legkésőbb az idei nyárra elkészül.
Hirdetések, 2021. 02. 07.

Hirdetések, 2021. 02. 07.

 1. Ma van az évközi 5. vasárnap.
 2. A héten a Betegek világnapját pénteken 16.30-kor tartjuk, amikor is a Lourdes-i Szűzanya oltárnál betegeinkért és a járvány megszűnéséért imádkozunk. 17 órakor szentmise. Most nem szolgáltatjuk ki a betegek kenetét, mivel az érintéssel történik, a járvány elmúlása után pótoljuk.
 3. Szombaton 16 órakor fatimai imaóra, 17 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén a plébániatemplomban a Házasság Hetének lezárása alkalmából egy szertartás keretében megáldom a jelenlévő házaspárokat.
Hirdetések, 2021. 01. 31.

Hirdetések, 2021. 01. 31.

 1. Ma van az évközi 4. vasárnap.
 2. Kedden, február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, este 5 órakor szentmise gyertyaszenteléssel.
 3. Pénteken első péntek. 16.30-kor szentségimádás, 17 órakor bűnbánati liturgia általános feloldozással, majd szentmise.
 4. Szombaton 17 órakor szentmise.
 5. Jövő vasárnap a szentmiséken balázsolás a járványügyi intézkedések betartásával.
Hirdetések, 2021. 01. 24.

Hirdetések, 2021. 01. 24.

 1. Ma van az évközi 3. vasárnap. Ferenc pápa rendelkezése szerint az Isteni Ige vasárnapja.
 2. A jövő héten, pénteken 16.30-kor szentségimádás, 17 órakor szentmise.
 3. Szombaton este 17 órakor szentmise.
 4. Varga László megyéspüspök rendelkezése értelmében minden hónap első vasárnapján imádkoznunk kell az egyházmegyében zajló zsinatért és tematikus prédikációkat írt elő a plébánosoknak. Mint az elmúlt vasárnap is hirdettem, hogy a Kaposvári Egyházmegye honlapján zsinati kérdőív kitöltésére van lehetőség.
 5. Az elmúlt héten nálunk jártak az X-házban a Mária Rádió Helikon keszthelyi stúdiójának munkatársai és felvételt készítettek az egyházközség életéről. Ezt a műsort a Mária Rádió Helikon szombat és vasárnap délután 16 órától közvetíti.