Hirdetések, 2020. 01. 26.

Hirdetések, 2020. 01. 26.

 1. Ma van az évközi 3. vasárnap. Ma este 17 órakor a református-evangélikus templomban ökumenikus istentiszteletet tartunk a keresztények egységéért.
 2. Megköszönjük mindazoknak a támogatását, akik tombola felajánlásokat adtak a Katolikus Bálra.
 3. A hittanos gyermekeink farsangja február 15-én, szombaton 13 órakor kezdődik az X-házban.
 4. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
 5. Terveink között szerepel, hogy közadakozásból a templom előtti téren szobrot állítunk Boldog II. János Pál pápának. Köszönjük, hogy az Önkormányzat hozzájárult, hogy köztéren állhasson ez a szobor. Majd a híveket is arra kérjük, hogy lehetőségükhöz képest támogassák a szobor megvalósítását.
Bibliaolvasással folytatódott az Ökumenikus Imahét az X-házban

Bibliaolvasással folytatódott az Ökumenikus Imahét az X-házban

2020. január 22-én, szerdán 17 órakor, az ökumenikus imahét rendezvénysorozat keretén belül közös bibliaolvasásra gyűltek össze a katolikus és a református testvérek a keresztény egységre törekvés jegyében az X-ház nagytermében.

Az összejövetelen Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános köszöntötte a megjelenteket, majd a Szentírásból, Szent Pálnak a máltai hajótörése történetét Horváth Zsolt olvasta fel a megjelenteknek. Ezután Iván atya magyarázta el a történtek jelentőségét, valamint az Apostolok Cselekedeteiből vett .„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) és „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2) idézetek értelmét elemezték. Ezt követően Fazekas Krisztián református lelkipásztor vetített képes előadáson – a vasárnapi igehirdetésen elhangozottak folytatásaként fejtegette tovább – a máltai keresztények által összeállított jelmondat lényegét. A Pált és hajótörött társait befogadó – akkor pogány – máltaiak ismerték a szeszélyes tengeréletet kockáztató viharait. Tisztában voltak az akkori hajóépítés fogyatékosságaival is. Tudták, milyen kiszolgáltatott helyzetben van egy hajó a viharban a sziget közelében. Érthető a máltai keresztények helyzete, hiszen amióta lakott, mindenféle, a tengerrel kapcsolatos jelenségnek részesei, átélői voltak.

Az, hogy Máltán ma keresztények élnek, azt jelzi, hogy a hajótörött Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét. Igyekeztek és tudtak is adni a máltaiaknak abból a hitből, reménységből, Jézus Krisztus szeretetéből, amely őket hordozta. Ilyen kölcsönös lehetőség ma a keresztények ökumenéje.

A Bibliaóra közös énekléssel, imával és jó hangulatú beszélgetéssel zárult, a résztvevőket pedig süteményekkel és frissítőkkel vendégelték meg a házigazdák.

Megkezdődött az ökumenikus imahét

Megkezdődött az ökumenikus imahét

2020. január 19-én, vasárnap a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban 9 órakor ünnepi istentisztelettel indult az ökumenikus imahét Marcaliban, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Igét Fazekas Krisztián református lelkipásztor hirdetett a katolikus és a nagy számban megjelent református híveknek.

Az ideén országszerte január 19-26. között tartják meg az ökumenikus imahetet a keresztények egységéért, melynek anyagát a máltai keresztények készítették. Jelmondatait a Bibliából vették: .„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel28,2) és „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel28,2), mely idézetek a hajótörött Szent Pál szigetre érkezését elevenítik fel.

Az istentiszteleten a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, Balogh Bálint orgonán, Jáki Zoltán pedig hegedűn működött közre.

Az ökumenikus programsorozat szerdán, 17.00 órakor az X-házban Bibliaolvasással folytatódik, majd jövő vasárnap 17 órakor pedig a református-evangélikus templomban istentisztelettel fejeződik be, ahol majd Iván atya hirdet igét a híveknek, hogy keresztény/keresztyén megmaradásáért imádkozzanak.

Hirdetések, 2020. 01. 19.

Hirdetések, 2020. 01. 19.

 1. Ma az évközi 2. vasárnap, az ökumenikus imahét kezdete.
 2. Az ökumenikus imahét jövő vasárnap 17 órakor a református-evangélikus templomban zárul, melyen igét hirdet Kiss Iván esperes-plébános.
 3. A jövő héten, szerdán 17 órakor az X-ház nagytermében ökumenikus bibliaórát tartunk, melyre hívjuk a katolikus és református testvéreket is. Az esti szentmise elmarad.
 4. Pénteken 16.30 órakor szentségimádás, 17 órakor szentmise.
 5. Szombaton 19 órakor a GYÉK-ben kerül megrendezésre a 20. Marcali Katolikus Bál, melyre jegyek még mindig kaphatók. Tombola felajánlásokat kérünk a hívektől.
 6. Jövő vasárnap – a bálra való tekintettel – 10 órakor lesz a szentmise a plébániatemplomban.
 7. A hittanos gyermekeink farsangja február 15-én, szombaton 13 órakor kezdődik az X-házban.
 8. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
Hirdetések, 2020. 01. 12.

Hirdetések, 2020. 01. 12.

 1. Ma Jézus megkeresztelkedésének vasárnapja. A karácsonyi ünnepkör vége.
 2. A jövő héten, kedden 16 órakor tartjuk meg a fatimai imaórát, 17 órakor szentmise.
 3. Szerdán 16 órakor az X-házban KÉSZ gyűlés lesz, melyre a tagokat várják.
 4. Pénteken 16.30-kor szentségimádás, 17 órakor szentmise.
 5. A jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az idei év jelmondata: „…igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2) A jövő vasárnap (19-én) 9 órakor a plébániatemplomban ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen az igét Fazekas Krisztián református lelkipásztor tartja.
 6. A XX. Marcali Katolikus Bál január 25-én, szombaton 19 órakor a GYÉK-ben kerül megrendezésre. A belépőjegy ára. 4.000 Ft/fő (vacsorával, viszont az italfogyasztást nem tartalmazza). Jelentkezni Gelencsér Róbertnél, Sávoly Andreánál és a plébánián lehet. Tombolatárgyak felajánlását köszönettel elfogadunk.
 7. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
Hirdetések, 2020. 01. 05.

Hirdetések, 2020. 01. 05.

 1. Ma van Karácsony 2. vasárnapja.
 2. Hétfőn Vízkereszt ünnepe, a plébániatemplomban 17 órakor szentmise.
 3. Pénteken 16.30-kor szentségimádás, 17 órakor szentmise.
 4. Megköszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek a kültéri ádventi koszorú és betlehem lebontásában.
 5. A XX. Marcali Katolikus Bál január 25-én, szombaton 19 órakor a GYÉK-ben kerül megrendezésre. A belépőjegy ára. 4.000 Ft/fő (vacsorával, viszont az italfogyasztást nem tartalmazza). Jelentkezni Gelencsér Róbertnél, Sávoly Andreánál és a plébánián lehet. Tombolatárgyak felajánlását köszönettel elfogadunk.
 6. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
Hirdetések, 2019. 12. 29.

Hirdetések, 2019. 12. 29.

 1. Ma a Szent Család ünnepe van.
 2. Kedden, szilveszterkor 16.30-kor a közösségek év végi hálaadása kezdődik, majd 17 órakor szentmise, plébánosi beszámolóval. Utána az X-házba fogadásra hívjuk a közösségek tagjait és mindazokat, akik ebben az évben is segítették az egyházközség munkáját.
 3. Szerdán, újév napján 10 órakor a plébániatemplomban, 17 órakor a B. Gizella templomban lesz szentmise.
 4. Újév napján, a hirdetőtáblán kifüggesztett rend szerint az örökös rózsafüzért imádkozzák a Rózsafüzér Társulat tagjai.
 5. Pénteken, első péntek 16.30-tól szentségimádás, 17 órakor szentmise.
 6. A XX. Marcali Katolikus Bál január 25-én, szombaton 19 órakor a GYÉK-ben kerül megrendezésre. A belépőjegy ára. 4.000 Ft/fő (vacsorával, viszont az italfogyasztást nem tartalmazza). Jelentkezni Gelencsér Róbertnél, Sávoly Andreánál és a plébánián lehet. Tombolatárgyak felajánlását köszönettel elfogadunk.
 7. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
Az idén is megáldották az új borokat

Az idén is megáldották az új borokat

2019. december 26-án, csütörtökön, Karácsony másnapján, a 9 órás szentmisén – a régi hagyományoknak megfelelően – a Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános megáldotta az idei borokat a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A szőlősgazdák ilyenkor mindig hoznak magukkal az idei termésből egy-egy palackot, hogy egyházi áldást kérjenek az új boraikra az éves munkájuk lezárásaként.

Az áldás előtt Bognár György, külön erre az alkalomra írt, saját szerzeményű versét szavalta el. A szentmise után pedig, a Boldog II. János Pál pápa téren Iván atya megáldotta a forralt bort is, melyet Gelencsér Róbert világi elnök és családja kínált a jelenlévő híveknek.

Az istentiszteleten közreműködött még Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó, a Fény Gyermekei Zenekar, valamint orgonán Balogh Bálint kántor és hegedűn Jáki Zoltán.

Pásztorjáték és éjféli szentmise Szenteste a plébániatemplomban

Pásztorjáték és éjféli szentmise Szenteste a plébániatemplomban

2019. december 24-én 23.30 órakor, a Noszlopy iskola hittanos gyermekeinek pásztorjátékával kezdődött a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban a karácsonyi ünnepi szertartás.

A pásztorjáték Jézus születésének történéseit mutatta be hagyományos formában, a Szentcsaláddal, valamint az angyalokkal, pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel, akiket a néphagyomány három királyokként tart számon. A darabot dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Tombor Erzsébet hitoktatónők tanították be a gyermekeknek, közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar gitáros énekekkel.

Eztán vette kezdetét az éjféli szentmise, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált, aki szentbeszédében kiemelte, hogy Jézus Krisztus születésének napja örömünnep. Ennek az örömnek a befogadására mi az ádventi időben készülünk, míg az egykori pásztorokat váratlanul érte az angyal megjelenése és az örömhír hallatán keltek útra, hogy elsők között keressék fel a világ Megváltóját.

A telt házas istentiszteleten a Latinovits-díjas Kurucz Ádám Konrád és a Kazinczy-díjas Kozma Krisztián versmondók Ady Endre karácsonyi verseivel emelték az ünnep fényét. Közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar és Balogh Bálint kántor.

A szentmise után Iván atya és Király Jenő templomatya karácsonyi szentképeket adott a jelenlévőknek, valamint kívántak mindenkinek áldott ünnepeket.

Pásztorjáték és szentmise Szenteste a Boldog Gizella templomban

Pásztorjáték és szentmise Szenteste a Boldog Gizella templomban

2019. december 24-én, Szenteste 22 órakor a hittanos gyermekek pásztorjátékával vette kezdetét az ünnepség a Boldog Gizella templomban.

A pásztorjátékot Bojtorné Király Márta hitoktatónő tanította be a gyermekeknek, orgonán közreműködött Balogh Bálint kántor.

Majd a zsúfolásig megtelt templomban éjjeli szentmise kezdődött, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált. Szentbeszédében karácsony jelentőségét, és Jézus születését hangsúlyozta.