Hirdetések, 2020. 09. 27.

Hirdetések, 2020. 09. 27.

 1. Ma van az évközi 26. vasárnap.
 2. Október a Rózsafüzér hónapja, október 1-én csütörtökön 17.30-kor mi is megkezdjük az októberi rózsafüzért a plébániatemplomban. A csütörtöki napokon a kórházlátogató csoport vezeti a Rózsafüzért.
 3. A jövő héten első péntek, 17 órától gyóntatás az oldalkápolnában, 17.30-kor rózsafüzér, melyet a Rózsafüzér Társulatok vezetnek, 18 órakor szentmise.
 4. Szombaton első szombat, 17 órakor első szombati ájtatosság, 17.30-kor rózsafüzér.
 5. Továbbra is tartsuk be a járványügyi előírásokat: a templomi szentmiséken és szertartásokon csak szájmaszkban lehetünk, bejövetelkor használjuk a bejáratnál balra található kézfertőtlenítő készüléket.
 6. A jövő vasárnap a perselyezés a péterfillér gyűjtést szolgálja.
Hirdetések, 2020. 09. 20.

Hirdetések, 2020. 09. 20.

 1. Ma van az évközi 25. vasárnap.
 2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a kialakult járványhelyzet miatt a maszk használat templomainkban nem lehetőség, hanem kötelező! Ennek értelmében nemcsak a szentmiséken (ez vonatkozik a temetési szentmisékre is), hanem kereszteléseken, esküvői szertartásokon is kötelező maszkot használni. A templomokban a bejáratnál kézfertőtlenítő is áll a hívek rendelkezésére. Egyházi temetési szertartásokon, mivel a szertartás nyitott térben történik, maszk-használat nem kötelező, de a 1,5 m távolságtartás igen.
 3. A jövő héten, pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap a Szentírás vasárnapja, 11 órakor egyben terménybetakarító hálaadó szentmise is lesz az Orbán kápolnánál, ha a járvány-helyzet úgy engedi.
 5. Az elsőáldozás október 18-án vasárnap 10 órakor lesz a plébániatemplomban.
 6. A bérmálást november 22-én Krisztus Király vasárnapján 11 órára tervezzük.
Tanévkezdő szentmisék a koronavírus-járvány árnyékában

Tanévkezdő szentmisék a koronavírus-járvány árnyékában

2020. szeptember 13-án vasárnap két tanévkezdő szentmisét (latinul: Veni Sancte-t) is tartottak Marcaliban: 9 órakor a plébániatemplomban, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban. Az istentiszteleteket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános mutatta be a – koronavírus-járvány ellenére – nagy számban megjelent hittanos diákok, szüleik és nagyszüleik, valamint a hívek előtt.

A plébániatemplomban együtt imádkoztak és kérték a Szentlélek és Szűz Mária közbenjárását erre az új tanévre, a hittanos diákokra és tanáraikra egyaránt, hogy türelemmel viseltessenek egymás iránt a különböző generációk. A szentmisén egy imával közreműködött Tóth Eszter Ágnes gimnazista. Majd Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó pedig a megbocsátásról olvasott fel egy szép történetet. Rajtuk kívül Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar emelte a tanévkezdő szentmise ünnepélyes hangulatát. Az istentisztelet végén a gyermekek Iván atyától és a hitoktatóktól egy kis búzaszemekből álló tasakot kaptak, hogy azokat elültessék, valamint gondoskodjanak róluk, és a kis növényekhez hasonlóan ők is növekedjenek a hit és a tudás elsajátításában.

Marcali iskoláiban az idei tanévben is szeptember 1-én kezdődött meg a hit- és erkölcstan oktatás. A régi-új hitoktatók: Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna, Fazekas Miklós József és Tombor Erzsébet, akik a szentmise végén vették át a Varga László kaposvári püspöktől kapott megbízólevelüket.

Hirdetések, 2020. 09. 13.

Hirdetések, 2020. 09. 13.

 1. Ma van az évközi 24. vasárnap, gyűjtés a szentföldi keresztények javára.
 2. Kedden a Fájdalmas Szűz Anya emléknapja, 18 órakor szentmise.
 3. Pénteken, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Az elmúlt héten, az elsőáldozók szüleivel találkoztunk, ahol döntés született az elsőáldozásra való felkészítésről. A felkészítés első időpontja most szombaton l6 órakor az X-házban felkészítő óra, 18 órakor a plébániatemplomban kommentált szentmise.
 5. A kézfertőtlenítő, amit a hívek is használhatnak, beszerzése folyamatban van. A maszk–használat a szentmiséken nem kötelező, de ajánlott.
Hirdetések, 2020. 09. 06.

Hirdetések, 2020. 09. 06.

 1. Ma van az évközi 23. vasárnap.
 2. Kedden Kisboldogasszony ünnepe, este 18 órakor lesz a szentmise.
 3. Szerdán 17 órakor az X-ház nagytermében az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartunk. Kérjük a kedves szülőket, hogy az ügy fontossága miatt személyesen jelenjenek meg.
 4. Pénteken, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 5. Szombaton Mária neve napján este 18 órakor lesz a szentmise.
 6. Jövő vasárnap tanévnyitó szentmise lesz 9 órakor a plébániatemplomban, 18 órakor a B. Gizella templomban.
 7. Ugyancsak jövő vasárnap gyűjtés lesz a Szentföld javára.
Hirdetések, 2020. 08. 30.

Hirdetések, 2020. 08. 30.

 1. Ma van az évközi 22. vasárnap.
 2. A jövő héten első péntek, délelőtt a házi betegek áldoztatása és az idősek otthonában látogatás, délután 17 órától a templom kertben gyóntatás, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. Szeptember 1-vel megkezdődik Marcali iskoláiban is a hitoktatás. A hittanórákat az osztályfőnökök hirdetik a gyermekeknek. A hittankönyveket az első hittanórán kapják meg a hitoktatóktól a hittanosok. Tanévnyitó szentmise szeptember 13-án 9 órakor a plébániatemplomban, 18 órakor a B. Gizella templomban.
 4. Ha a járványhelyzet megengedi, akkor elsőáldozást és bérmálást is tervezünk az őszre. Az elsőáldozást október 18-án tartanánk a 4. osztályosoknak 10 órakor a plébániatemplomban. Erre külön felkészítés lesz az elsőáldozásra jelentkezetteknek.
 5. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartunk szeptember 9-én, szerdán 17 órakor az X-ház nagytermében. Kérjük a kedves szülőket, hogy az ügy fontossága miatt személyesen jelenjenek meg.
Meister Éva: Trianoni harangok – KÉSZ előadás az X-házban

Meister Éva: Trianoni harangok – KÉSZ előadás az X-házban

2020. augusztus 25-én, kedden 16.30 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja meghívására Meister Éva színművésznő tartott előadást Trianoni harangok címmel az X-ház nagytermében. A rendezvény alapját ugyanis az adja, hogy az idei esztendőben június 4-én volt a békediktátum aláírásának 100. évfordulója. Továbbá az országgyűlés a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A parlament határozatában támogatja és szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések megtartását, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét. A centenáriumi megemlékezésekre a KÉSZ országos szervezete már eddig is kiemelt figyelmet fordított. Ezekhez a törekvésekhez csatlakozott a Marcali Csoport is a mostani előadással.

A nagy számban megjelent érdeklődőket Kiss Kálmán elnök köszöntötte. A bevezető gondolatok között elhangzott, hogy a trianoni emlékműsor a koronavírus-járvány miatt szenvedett csúszást és hosszas előkészületek, egyeztetések után valósult meg. Trianon témakörében azért a diktátum kifejezés a megfelelő szó, mert az igazságtalan döntésről a győztes hatalmak a magyarok véleményét meg sem kérdezték. Kivételt csak Apponyi Albert gróf beszéde képezett, de sajnos ez is hatástalan maradt.

Majd ezután Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó olvasta fel Meister Éva színművésznő életrajzát, hitvallását, valamint ismertette a bemutatásra kerülő alkotást.

A színművésznő az erdélyi Olthévízen született. Édesapja egy dél-erdélyi, elmagyarosodott szász és egy magyar kisiparos családból származik, orvos volt. Tőle örökölte az emberek iránti óriási empátiáját, szeretetét. Édesanyja primor székely család – a Marosvásárhelyen kivégzett Székely Vértanú, Gálffy Mihály leszármazottja. Pedagógus volt. Tőle a székely virtust, a szókimondását és konokságát örökölte.

Meister Éva színművésznő a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak tíz évig volt sokat foglalkoztatott tagja, és a közönség által kedvelt művésze. 1987-ben Magyarországra menekült. Azóta szabadfoglalkozású színművészként dolgozik, intézmény és támogatottság nélkül. A hite viszi, nem a lába. A nemzet napszámosaként 40 éve alázattal és missziós lobogással szolgálja népét és kultúráját, hogy amennyire csak lehetősége van, enyhítsen lelkünk trianoni fájdalmán.

Önálló estjeivel, amelyek erőteljes nemzeti öntudattal vannak átitatva, sok helyen megfordult a Kárpát-medencében, a legkisebb falutól, hova nem jár színház, a nagyhírű teátrumok közönségéig, majd a határainkon túl élő magyar közösségeknél: Ausztria, Németország és Svédország városaiban.

Meister Éva Magor és Boglárka édesanyja, akiket Isten ajándékainak tart.

2015. szeptemberében megkapta: A Magyar Művészetért Ex Libris-díjat, 2019-ben a: Magyar Kultúra Lovagja lett. Ezek a díjak erkölcsi elismerések, és azoknak járnak, akik életművükkel szolgálták a magyarságot, legjobb tudásuk szerint.

A mostani előadás a trianoni életérzésről, az egyéni és közösségi tragédiáról szól, és a reményről, hogy a nemzet és a magyar Haza volt, van és lesz, örökkön örökké, „még ha leszakad az Ég is”. A „Trianoni harangok” a művésznő egyik ismert írása, melyet 2010-ben írt, Édesapja halálára, és amely egy sepsiszentgyörgyi író, Kisgyörgy Zoltán könyvében, majd több folyóiratban és az internetes online-os sajtóban is megjelent.

Az emlékesten a következő költők, írók, zenészek művei hangzottak el: Sztrebka Erika (Szkítia zenekar),  Mihályi Molnár László, Meister Éva, Dsida Jenő, Petrás János (Kárpátia zenekar), Wass Albert, Farkas Árpád,  Reményik Sándor,  Sajó Sándor, Mártonffy Miklós, Szőcs Géza, Bánfi Ferenc (Jászmagyarok együttes), Hervay Gizella és Ady Endre művei.

Az előadás végén a közönség vastapssal jutalmazta Meister Éva színművésznő műsorát, miközben a KÉSZ Marcali Csoport elnöke pedig egy csokor virággal és Marcaliról megjelent helytörténeti kiadványokkal köszönte meg a színvonalas emlékestet. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kiss Iván, c. prépost, esperes-plébános; Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke; dr. Mészáros Géza és Molnár Ágnes önkormányzati képviselők; valamint Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke.

A KÉSZ Marcali Csoportjának trianoni emlékműsorát a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Marcaliban tartotta zsinatát a Somogyvári Esperesi Kerület

Marcaliban tartotta zsinatát a Somogyvári Esperesi Kerület

2020. augusztus 21-én, pénteken 15 órától a Somogyvári Esperesi Kerület papsága és a plébániánk küldöttei zsinati előadásra gyűltek össze Marcaliban, az X-ház nagytermében.

A zsinatot Varga László megyéspüspök 2018-ban, a Kaposvári Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából hirdette meg. A célja az, hogy vonzóvá tegye a Katolikus Egyházat mindenki előtt. Szent VI. Pál pápa szerint az egyház az evangelizációért van, ez pedig csak azáltal valósulhat meg, ha sorsközösséget vállal azokkal, akikhez a küldetés szól. Ezért lett a zsinat mottója és logója: „közösségben, vonzásban, egységben”.

A zsinati bizottságok által előterjesztett témákban munkadokumentumok is készültek, melyek már az egyházmegye honlapján is hozzáférhetők. A zsinati szekciók az alábbi témaköröket foglalják magukba: Papi élet és szolgálat, Plébániák és szakpasztorációk, Ifjúságpasztoráció, Egyházi szeretetszolgálat, Evangelizáció, Családpasztoráció, Egyház tanító tevékenysége, Egyház megszentelő tevékenysége, Együttműködés a megszentelt élet intézményeivel, Egyházmegyei szervezet; Anyagi javak.

A cél az, hogy papság olyan dialógust folytasson, együttműködve a világi hívekkel, ahol mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét és nem elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban újulhat meg az egyházmegye.

A megjelent papokat és világi híveket Kiss Iván c. prépost, kerületi esperes, Marcali plébános köszöntötte. Majd átadta a szót Tomanek Péter, püspöki irodaigazgatónak, aki ismertette a napirendi pontokat és beszélt a zsinat jelentőségéről, legfőbb célkitűzéseiről, valamint levezette a programot.

Ezután Bárczi Miklós zsinati megbízott vetített képes előadás keretében az egyház szerepéről, megújulásáról beszélt. Kifejtette, hogy már II. János Pál pápa is felismerte a média szerepét, amely a keresztény üzenet, a tanítás terjesztésének egyik eszköze lehet. Ferenc pápa 2013-ban pedig apostoli buzdítást tett közzé az egyház megújulásának fontosságáról. A plébániai kis közösségeket arra inspirálta, hogy indítsanak el határozott helyzetfelmérő, tisztulási és reformfolyamatokat. Felszólított mindenkit, hogy legyen bátor és kreatív a saját közössége, célkitűzései, struktúrája, stílusa és evangelizáló módszere újragondolásának feladatában. A pápa bíztatja a hívők és nemhívők közti párbeszéd elindítását az erkölcs, a művészet és a tudomány alapvető témáiról, valamint a transzcendencia kérdéséről. Mind mondja: „Ez is a béke útja megsebzett világunk számára”. Összességében tehát a lelkiség és a párbeszéd szigete gyógyító erőforrás lehet a beteg világ számára.

Ferenc pápa szerint Európa segítségre szorul, meg kell menteni. Párbeszédre van szükség. Ezt az irányvonalat képviseli Varga László kaposvári megyéspüspök is, aki lelkigyakorlatában (Szellemi harc 2.0) napjaink égető kérdéseivel is foglalkozik.

Az idők jeleinek mérlegelésével a Lélekre figyeléskor új jeleket kell létrehozni. Mivel a plébánia nem az elsődleges összejöveteli és társadalmi központ, mint ahogy a korábbi időkben, ezért új kísérési és közelségi formákat kell megtalálni. Az ilyen feladatot nem tehernek, hanem inkább kihívásnak kell tekinteni, amelyet lelkesedéssel kell felvállalni.

A struktúrák átalakítása, amelyet az egyháznak vállalnia kell, a mentalitás jelentős megváltoztatását és a belső megújulást igényli, különösen azok között, akikre a lelkipásztori vezetés hárul. Annak érdekében, hogy hű maradjon a Krisztus általi megbízatásához, a lelkészeknek, különösen a plébániai papoknak, akik „nagyon különleges módon a püspök munkatársai”, határozottan meg kell értenie a lelkipásztori akció missziós reformjainak szükségességét.

Majd Bárczi Miklós rátért a Kaposvári Egyházmegye zsinati tevékenységére. Jelmondata: „A zsinat közös útkeresés, ahol szükségünk van Rád is, hogy együtt keressük meg a válaszokat.” Főbb jelszavai pedig a: „vonzásban, közösségben, egységben”, melyek a közös célt fejezik ki. Számos témáról lehet beszélgetéseket folytatni, melyekhez különféle zsinati szekciók is alakultak az egyházmegyében, hogy útmutatásokkal, munkadokumentumokkal segítsék a párbeszédet. De önálló honlapot is terveznek létrehozni ennek érdekében. A zsinat lényegi gondolatai összességében: „Az egyház érted van, a világért van”; „Tegyük fel együtt kérdéseinket!”; „Tegyük egyházunkat vonzóvá, az egység és a közösség látható építményévé!”.

Az előadás után, a témát illetően egy élénk kerekasztal beszélgetés zajlott, ahol mindenki hozzászólhatott, illetve kérdéseket tehetett fel, vagy ötleteket vethetett fel eddigi tapasztalatairól. De megfogalmazódott, hogy jó lenne, ha ebbe a munkába nemcsak a papság, hanem a hívek is aktívan bekapcsolódnának és továbbra is várják (szóban és írásban) a véleményeket, javaslatokat ezekhez a zsinati kérdésekhez. A Kaposvári Egyházmegye zsinati előadásai esperesi kerületenként a jövőben más helyszíneken tovább folytatódnak.