Hirdetések 2024. február 25-én

Hirdetések 2024. február 25-én

Nagyböjt 2. vasárnapja

 1. A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára továbbítjuk.
 2. Nagyböjt péntekjein 16:15-től keresztúti imádság és gyónási lehetőség a plébániatemplomban. Ezen a pénteken teremtésvédelmi keresztúti imádság, a szentmise után pedig lehetőség lesz egyházmegyénk teremtésvédelmi referenseivel beszélgetni a témáról a plébánián.
 3. A Férfi-kör következő találkozója szerdán, a felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön 17:45-kor kezdődik a plébánián. Szeretettel várjuk a tagokat és az érdeklődőket.
 4. A plébániai Férfi-kör csatlakozik az egyházmegyénkben a papi hivatásokért meghirdetett andocsi zarándoklathoz. Indulás jövő vasárnap 13:00-kor a plébániatemplomtól. A 15:00-kor kezdődő püspöki szentmise után indulnak vissza a résztvevők. Bárki csatlakozhat, nem csak a Férfi-kör tagjai. Kérjük a részvételi szándékot az irodán jelezni (személyesen vagy e-mailben).
 5. A püspöki konferencia által meghirdetett nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéssel összhangban szeretettel kérjük és várjuk a hívek tartósélelmiszer-adományait március 3-tól 10-ig. A szentmisék előtt és után a sekrestyében várjuk a cukor, tartós tej, liszt, olaj és egyéb tartósélelmiszer-adományt, amit karitász csoportunk állít össze a rászorulók számára és oszt ki húsvétra. Kérjük, figyeljetek a lejárati időre! Köszönünk minden adományt.
 6. Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk március 7-től 9-ig Bellovics Gábor jezsuita atya vezetésével.
Befejeződött a „Házasság hete” Marcaliban is

Befejeződött a „Házasság hete” Marcaliban is

2024. február 18-án, vasárnap a 9 órás szentmisén, Tomanek Ferenc Áron plébános a „Házasság hete” című rendezvénysorozat befejezéseként megáldotta a jelenlévő házaspárokat a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az idei évben, a február 11-18. között megrendezett az országos program mottója: „Állandó megújulásban”. Célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint arra, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.

A Marcali plébániatemplomban megjelent házaspárokat – az istentisztelet keretében – Ferenc atya megáldotta, valamint Isten áldását és közbenjárását kérte további életükre.

A szentmisén orgonával közreműködött Balogh Bálint kántor, és gitáros énekekkel a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Hirdetések 2024. február 18-án

Hirdetések 2024. február 18-án

Nagyböjt 1. vasárnapja

 1. A szentmisék végén a szentségi házasságban élők külön áldást kaphatnak. A szentmisék után hamvazkodhat mindenki, aki szerdán nem tette meg.
 2. A nagyböjti idő célja a húsvét ünneplésének előkészítése. Ezt szolgálja a hamvazkodás és a böjt: az előírás szerint 14 éves kortól tartózkodunk a hústól a böjti napokon, de ezen túl egyénileg gondoljuk végig, mi az a függőség vagy fölösleges szokás, időtöltés, ami kapcsán gyakorolhatjuk az önfegyelmet, hogy előbbre léphessünk az isten- és emberszeretetben. A húsvéti előkészülethez tartozik továbbá a bűnbánat is, az egyéni ima és az adakozó szeretet gyakorlása is. Nagyböjt péntekjein 16:15-től keresztutat imádkozunk a plébániatemplomban, közben gyónási lehetőség is lesz. A többi templomban a vasárnapi szentmise előtt végzünk keresztúti ájtatosságot.
 3. A karitász csoport találkozója kedden 17:30-kor kezdődik a plébánián.
 4. A jövő vasárnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára továbbítjuk.
 5. A plébániai Férfi-kör csatlakozik az egyházmegyénkben a papi hivatásokért meghirdetett andocsi zarándoklathoz. Indulás március 3-án, vasárnap 13:00-kor a plébániatemplomtól. A 15:00-kor kezdődő püspöki szentmise után indulnak vissza a résztvevők. Bárki csatlakozhat, nem csak a Férfi-kör tagjai. Kérjük a részvételi szándékot az irodán jelezni (személyesen vagy e-mailben).
Betegek világnapja 2024

Betegek világnapja 2024

2024. február 10-én, szombat este a 17 órás, és a vasárnap, a 9 órai szentmise után Tomanek Ferenc Áron plébános az idei esztendőben is kiszolgáltatta a betegek kenetét a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A Betegek Világnapját minden évben a lourdes-i Szűzanya megjelenésének napján ünneplik az egész Egyházban. Marcaliban, ebben az évben is mintegy 50 idős és beteg hívőnek szolgáltatták ki a szentséget, melyet egy évben csak egyszer lehet felvenni, kegyelmi állapotban.

A mostani 32. Betegek világnapjának mottója a szentírásból vett idézet: „Odalépett hozzá, és bekötözte” (Lk 10,34).

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a világnapra kiadott körlevelében felidézte Szent II. János Pál pápa 2005-ös utolsó húsvéti Urbi et Orbi áldását, amikor ő már nem tudta hallható szavakkal elmondani, hanem a kereszt jelét a levegőbe rajzolva áldotta meg a téren állókat és a televízió csatornáin keresztül sokakat. Követendő példát adott arra, hogyan kell keresztény módon megélni a szenvedést. „Emberileg nézve erőtlen és kiszolgáltatott volt, mégis utolsó leheletéig az Urat szolgálva élt.” Jelen világunkban azt tapasztaljuk, hogy megváltozott az élet tisztelete: sokak szemében nem a földi élet maga, hanem csak a fizikai minősége számít. Szent Pál apostol a Filippieknek írt levelében a következőket írta: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség” (Fil 1,21).

Az MKPK körlevelében példaként felidézte még Ferenc pápa 2023. április 29-én, a Rózsák terén elmondott beszédét, kiemelve belőle – a témával kapcsolatban – egy gondolatát: „Együttérzés mindenkivel, különösen azokkal, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz. Az együttérzés latinul compassio, de ez a szó nemcsak együttérzést, hanem együttszenvedést is jelent!”

Végül pedig Bíró László püspök atya tanúságtételét hozták példaként, aki azt nyilatkozta: „A mai ember menekül a szenvedéstől, abban csak rosszat lát, pedig az ember keresztény szemmel a szenvedésben ajándékot is láthat. A Jóisten megadta, hogy 920 napot tölthettem egészségügyi intézményekben. Azt tudtam, hogy rengetegen imádkoznak értem. A műtétek sorozata alatt sokat segítettek a látogatók.” Majd példák felsorolása után megállapította, hogy: „…az ember kiszolgáltatottságában sok mindent észrevesz. Volt idő, amikor nemigen remélhettem, hogy valamikor emberek elé állhatok.” Az egykori tábori püspök a következőkkel zárta tanúságtételét: „Kívánom, hogy ha valakire rászakad a szenvedés, Istenbe kapaszkodva merje vállalni azt és engedje, hogy embertestvéreinkért imádság fakadjon belőle és fogadja el a segítő kezeket.”

Az MKPK körlevelét a következő útmutatással zárta: „Fakadjon belőlünk is imádság a betegkért és a szenvedőkért ezen a napon! Kérjük Istent, hogy adjon szívünkbe részvétet és szeretetet mindazok iránt, akik rászorulnak testi-lelki támogatásunkra!”

A Betegek Világnapját Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben, és először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek meg. Ferenc pápa üzenetében tehát ismét a beteg, idős emberek méltóságára hívja fel a világ figyelmét.

Forrás: MKPK 2024. február 10-én kiadott körlevele a Betegek Világnapjára

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Hirdetések 2024. február 11-én

Hirdetések 2024. február 11-én

Évközi 6. vasárnap

 1. A szentmiséket követően lehetőség lesz a betegek kenetének felvételére. Az kérheti, aki gyónt, áldozott, a megszentelő kegyelem állapotában van, és idős kora, vagy súlyos betegsége indokolttá teszi a szentséghez járulást.
 2. Ma kezdődik az idei Házasság hete nemzetközi eseménysorozat, mely a házasság és a család értékére, fontosságára hívja fel a figyelmet. Mottója: „Állandó megújulásban”. Ennek keretében szeretettel hívunk minden érdeklődőt a plébániára kedden 18 órára, ahol Ságvári Róbert és felesége, Tombor Erzsébet tanúságtételét hallgathatjuk meg, közben a gyermekek részére külön program lesz.
 3. A jövő vasárnapi szentmisék végén a szentségi házasságban élő házaspárok külön áldást kaphatnak. Szeretettel hívjuk a házaspárokat és a szentségi házasságra készülő jegyeseket.
 4. Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti idő, melynek célja a húsvét ünneplésének előkészítése. Ezt szolgálja a szerdai és a vasárnapi misék utáni hamvazkodás, a böjt és a bűnbánat, az egyéni ima, az önfegyelem és az adakozó szeretet gyakorlása is. Nagyböjt péntekjein 16:15-től keresztutat imádkozunk a plébániatemplomban (a többi templomban pedig a vasárnapi szentmise előtt). Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap, ezeken a napokon 60 éves korig a felnőtt hívek számára egyszeri teljesebb étkezés a megengedett és még kétszer némi étel fogyasztása. 14 éves kortól tartózkodunk a hústól a böjti napokon. Törvénykönyvünk így fogalmaz a böjtölésről: „a krisztushívők különösen is törődjenek az imádsággal, gyakorolják a vallásosság és a segítő szeretet cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat, sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve és főként megtartva a böjtöt és a hústilalmat.” (1249. k.)
 5. A Férfi-kör következő találkozója szerdán az esti szentmise után kezdődik a plébánián, a felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön 17:45-kor. Szeretettel várjuk a tagokat és az érdeklődőket.
 6. Az ifjúsági csoport következő találkozója pénteken 19 órakor kezdődik a plébánián.
 7. Az áprilisi római zarándokút részletei IDE kattintva olvashatók. Kérjük, aki eddig nem tette meg, mielőbb véglegesítse jelentkezését.
Hirdetések 2024. február 4-én

Hirdetések 2024. február 4-én

Évközi 5. vasárnap

 1. Köszönet a hittanos farsang megszervezéséért és a részvételért.
 2. A vasárnapi (febr. 3. és 4.) szentmisék végén Balázs-áldást kérhet magáért minden jelenlévő, „torokbetegség és minden más baj ellen”.
 3. Az Új Ember újság ára 420 Ft-ra emelkedett.
 4. A betegek világnapja alkalmából a jövő vasárnapi szentmisékben (febr. 10. és 11.) lehetőség lesz a betegek kenetében részesülni. Ez a szentség a gyógyulás szentsége, a nehézségeinkben is velünk lévő Isten ajándéka: a szent kenet megerősít az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá tesz arra, hogy a betegséget erős lélekkel viseljük. Segíti gyógyulásunkat, ha az szolgál üdvösségünkre, illetve, ha földi életünk végéhez érünk, általa kérjük Isten segítségét, hogy Belé vetett hittel és bizalommal lépjünk át a földiből az örök életbe. Törvénykönyvünk megfogalmazása szerint az a katolikus hívő kérheti e szentséget, „aki betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül.” Meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, vagy a veszély súlyosabbá válik. (1004. kánon) A szentség felvétele a kegyelmi állapotot kívánja, szentgyónással is készüljünk rá!
 5. A Házasság hete nemzetközi eseménysorozat, mely a házasság és a család értékére, fontosságára hívja fel a figyelmet, idén február 11-től 18-ig tart, mottója: „Állandó megújulásban”. Ennek keretében szeretettel hívunk minden érdeklődőt a plébániára február 13-án, kedden 18 órára, ahol Ságvári Róbert és felesége, Tombor Erzsébet tanúságtételét hallgathatják meg a jelenlévők, közben a gyermekek részére külön program lesz.
Hittanos farsang 2024

Hittanos farsang 2024

2024. január 28-án, vasárnap 14-17 óra között tartották meg a hagyományos hittanos farsangot az X-ház (Dózsa u. 3.) nagytermében.

A megjelent diákokat és szülőket Tomanek Ferenc Áron atya köszöntötte, majd hitoktatókkal együtt – Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Pozsonyiné Kiss Mária – egy kis meglepetés bemutatóval készültek: ugyanis ők is beöltöztek a világ népeinek némelyikét jelenítették meg. Ezt követően kezdődött a jelmezverseny, amely olyan nagy érdeklődésre tartott számot, hogy minden eddiginél több, összesen 60 különféle ötletes maskara vonult fel a négytagú szakértő zsűri előtt.

A további műsorban zene, tánc, fánkevő verseny, székfoglaló játék, tombola színesítette a programot, valamint szendvicsek, sütemények és frissítők is rendelkezésre álltak a szülők jóvoltából.

Köszönet az egyházközségnek, a szervezőknek, közreműködőknek, valamint a szülőknek, hogy sikerült egy vidám hangulatú és emlékezetes farsangot varázsolni a gyermekeknek.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Hirdetések 2024. január 28-án

Hirdetések 2024. január 28-án

Évközi 4. vasárnap

 1. Köszönet az Iván atyáért végzett imádságért és a tőle való méltó búcsúvételért tett minden fáradságért. Köszönjük az ökumenikus imahét alkalmain való közösségvállalást és imádságot is.
 2. Hittanos farsangunk ma 14 órakor kezdődik az X-házban (Dózsa Gy. u.3.).
 3. A Férfi-kör következő találkozója szerdán 17:45-kor kezdődik a plébánián, a felnőtteknek szóló hittan és szentségi felkészítő pedig csütörtökön ugyanekkor.
 4. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, pénteken a szentmisét gyertyaszenteléssel kezdjük.
 5. A szombat esti és a jövő vasárnapi (febr. 3. és 4.) szentmisék végén Balázs-áldást kérhet magáért minden jelenlévő, torokbetegség és minden más baj ellen.
 6. A betegek világnapja alkalmából február 10-én és 11-én a szentmisékben lehetőség lesz a betegek kenetében részesülni. Ez a szentség a gyógyulás szentsége, a nehézségeinkben is velünk lévő Isten ajándéka: a szent kenet megerősít az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá tesz arra, hogy a betegséget erős lélekkel viseljük; segíti gyógyulásunkat, ha az szolgál üdvösségünkre, illetve, ha földi életünk végéhez érünk, általa kérjük Isten segítségét, hogy Belé vetett hittel és bizalommal lépjünk át a földiből az örök életbe. Az Egyházi Törvénykönyv megfogalmazása szerint az a katolikus hívő kérheti e szentséget, „aki betegség vagy öregség miatt veszélybe kerül.” Meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, vagy a veszély súlyosabbá válik. (1004. kánon) A szentség felvétele a kegyelmi állapotot kívánja, szentgyónással is készüljünk rá!
Kiss Iván nyugalmazott plébános gyászmiséje és temetése

Kiss Iván nyugalmazott plébános gyászmiséje és temetése

2024. január 23-án, kedden reggel ravatalozták fel Kiss Iván c, prépost, ny. plébános koporsóját a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

9 órától a Jézus Testvérei Kisközösség, az Engesztelő Imakör és a Rózsafüzér Társulat tagjainak imaórája és rózsafüzér imádsága kezdődött, miközben a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar egyházi, gitáros énekekkel búcsúzott a közelmúltban elhunyt plébánostól.

A lelki üdvéért Varga László kaposvári megyéspüspök celebrálásával 10 órakor kezdődött a gyászmise, melyen Balás Béla emeritus püspök és mintegy 50 paptestvér vett részt a rokonság, valamint a nagy számban megjelent hívek jelenlétében. A búcsúzó beszédet Farkas László dióskáli plébános mondta, aki felidézte Iván atyával való közös emlékeit a szegedi szemináriumtól kezdve, a hosszú lelkipásztori szolgálaton át egészen a nyugdíjazásáig. Mint kiemelte: Marcaliban a kezdeti nehézségek után hamar megszerették és a hívek is mellé álltak, mintegy 30 évet töltött itt nyugdíjba vonulásáig.

A szentmisén közreműködött Pécsi László keszthelyi kántor és Mária Gorges opera-énekesnő, aki Wolf: Ave Maria című dalát énekelte el; valamint dr. Kurucz Ádám Konrád pedig elszavalta Sík Sándor: Te Deum című versét.

Az istentisztelet után a papság, a rokonok és a hívek a Boldog Gizella templom altemplomába vonultak, ahol a temetési szertartások elvégzése után örök nyugalomra helyezték Kiss Iván c. prépost, volt esperes, nyugalmazott marcali plébánost.

A szentmisén – többek között – jelen voltak: Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Önkormányzat alelnöke; Göntérné dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; Feketéné Szabó Márta, a Kaposvári Egyházmegyei Karitász igazgatója; dr. Sütő László marcali polgármester; Gyurákovics László somogyvári polgármester; Bödőné dr. Molnár Irán c. marcali főjegyző; Pápainé dr. Káplár Orsolya marcali aljegyző; Bereczk Balázs marcali alpolgármester; Bácsics János volt marcali alpolgármester; Kesztyüs Attila, Kutor Veronika, dr. Mészáros Géza, és Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; Fazekas Krisztián Árpád református lelkipásztor; Kuti Gábor tűzoltó őrnagy, marcali tűzoltóparancsnok; Kőrösi András, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója; Patkó Imre a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola; és Gadányiné Lutor Mónika a Mikszáth Kálmán Általános Iskola intézményvezetője; Kollár Róbert, az X egyik alapítója és vezetője; továbbá a Marcali (benne a bizei, a Boldog Gizella templom, és Gomba közösségei), valamint a balatonföldvári, a kőröshegyi, a látrányi, a somogyvári, a somogyvámosi, a várvölgyi egyházközségek tagjai, hívei is lerótták kegyeletüket.

Az egyházközség megköszöni a Marcali Rendőrkapitányság és a polgárőrök szolgálatát a szentmise, valamint a temetés zavartalan lebonyolításában való közreműködéséért; továbbá a TaviTV munkatársainak pedig a gyászmise élő közvetítéséért.

Írta és fotók: Kiss Kálmán

Hitoktatói továbbképzés Marcaliban

Hitoktatói továbbképzés Marcaliban

2024. január 22-én, hétfőn 16 és 19 óra között Marcaliban, a Dózsa Gy. u. 3. sz. alatti X-ház nagytermében tartották meg a Somogyvári Esperesi Kerület továbbképzését a hitoktatók számára.

Az előadást, amely egy kis elméletet, valamint sok gyakorlatot is tartalmazott, Bojtorné Király Márta gyógypedagógus-hitoktatónő tartotta. Az előadás címe: „Módszertani eszköztár az SNI, BTMN tanulók hitoktatásban” volt.

A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek, tanulók különleges bánásmódot igényelnek, melyet szakértői bizottság állapít meg és szabályoz a szakértői vélemény alapján.

A képzésen összesen 29 fő vett részt – köztük lelkipásztorokkal – valamint voltak olyanok is, akik más esperesi kerületből érkeztek a különleges témát bemutató szakmai előadásra.