Hirdetések, 2022.10.02.

Hirdetések, 2022.10.02.

 1. Ma van az évközi 27. vasárnap.
 2. Jövő vasárnap a plébánia újjáalakításának 300. évfordulóján 15 órakor ünnepi szentmise lesz, melynek főcelebránsa Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök. A szentmisén jelen leszek a még élő, valamikor Marcaliban szolgálatot teljesítő káplánok is. A szentmise után minden résztvevőt szeretetlakomára hívjuk az X-házba. Ezen a napon csak ez az egy szentmise lesz Marcaliban. Kérjük az asszonyokat, hogy segítsenek nekünk azzal, hogy hoznak egy tálca süteményt, vagy pogácsát a vendégek részére. (A szentmise előtt az X-házban kell leadni.)
 3. Hétfőn, 18 órakor az X-házban Szentlélek szeminárium kezdődik.
 4. Kedden 16.45-kor a KÉSZ Marcali Csoportjának taggyűlése lesz az X-házban, melyre a vezetőség a tagságot szeretettel hívja és várja.
 5. Pénteken, első péntek 17 órától gyónási lehetőség, 17.30 szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 6. Szombaton, vasárnap előesti szentmise.
 7. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia azzal a felhívással fordul a kedves hívekhez, hogy vallják meg a hitüket az október 1-én kezdődő népszámlálás alkalmával. A népszámlálás október 1-től november 28-ig tart. Online is ki lehet tölteni, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat november végén számlálóbiztosok keresik fel. A kitöltendő lapon az szerepel, hogy nem kötelező a kérdésre válaszolni, de tekintsük hitvallásnak, hogy válaszolunk rá, katolikusok vagyunk.
Terménybetakarító hálaadó szentmise az Orbán kápolnában

Terménybetakarító hálaadó szentmise az Orbán kápolnában

2022. szeptember 25-én, vasárnap 11 órakor a szőlőhegyi Orbán kápolnában tartották Szent Mihály naphoz kötődő – régi hagyományokra visszatekintő – terménybetakarító hálaadó szentmisét. A változékony időjárásra való tekintettel ezúttal, nem a szabadtéren, hanem bent szervezték meg az istentiszteletet.

A kápolna bejárata elé félkörívben stílusos szőlőlugast készítettek a Római Katolikus Egyházközség aktívabb tagjai. A templom belsejét is ízlésesen feldíszítettek az idei évben megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel és virágokkal. Az szentmise keretében Kiss Iván c. prépost, plébános megáldotta a zöldség- és gyümölcskosarakat, valamint hálát adott a hívekkel együtt Istennek az idei termésért; hiszen szerencsére volt mit betakarítani, továbbá együtt imádkoztak a hegyi-, és szőlős-gazdákért is.

Az istentiszteletet követően, a kápolna előtt, Gelencsér Róbert világi elnök és felesége, valamint Tóth Péter jóvoltából különféle házi készítésű süteményekkel, frissítőkkel és borral is kínálták a jelenlévőket. Iván atya a szeretetvendégség étkeit és italait ezt megelőzően szintén áldásban részesítette.

Hirdetések, 2022. 09. 25.

Hirdetések, 2022. 09. 25.

 1. Ma van az évközi 26. vasárnap. Ma az Orbán kápolnában 11 órakor terménybetakarító szentmise.
 2. A héten, pénteken 17 órakor lesz az iskolás gyermekek évkezdő szentgyónása a plébániatemplomban. 17.30-kor szentségimádás kezdődik, 18 órakor szentmise.
 3. Szombaton 17 órakor első szombati ájtatosságot tartunk, utána 18 órakor szentmise.
 4. Október 9-én (vasárnap) délután 3 órakor szentmisével kezdődik a Marcali Plébánia újjáalakításának 300. évfordulójából rendezendő ünnepség, melynek főcelebránsa Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, volt marcali káplán lesz. Az ünnepi szentmisére meghívtuk a még élő marcali káplánokat is. Erre a szentmisére meghívtuk a város vezetőit, intézményvezetőket és természetesen Marcali lakosságát. A szentmise után közös szeretetlakomára hívjuk a híveket is az X-házba és annak udvarára. Az egyházközség vendéglátásához kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával egy tálca süteményt, vagy pogácsát, melyet a szentmise előtt az X-házban lehet leadni.
 5. A Kaposvári Püspökség Evangelizációs Központja Szentlélek szemináriumot hirdet Marcaliban kizárólag férfiak részére. A szeminárium október 3-án kezdődik és november 28-ig tart. Jelentkezni Király Jenőnél lehet még a jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap vagy a plébánián vagy a sekrestyében átvehető.
 6. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia azzal a felhívással fordul a kedves hívekhez, hogy vallják meg a hitüket az október 1-én kezdődő népszámlálás alkalmával. A népszámlálás október 1-től november 28-ig tart. Online is ki lehet tölteni, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat november végén számlálóbiztosok keresik fel. A kitöltendő lapon az szerepel, hogy nem kötelező a kérdésre válaszolni, de tekintsük hitvallásnak, hogy válaszolunk rá, katolikusok vagyunk.
A KÉSZ Marcali Csoport 2022. évi zarándoklata

A KÉSZ Marcali Csoport 2022. évi zarándoklata

2022. szeptember 17-én, szombaton tartották meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának a hagyományos éves zarándoklatát Balatonföred-Balatonalmádi-Várpalota-Öskü-Sóly útvonalon. Az idén összesen 31 fő – többségében a KÉSZ tagja – vállalkozott az útra, hogy megismerjék az érintett terület jelentősebb vallási, szakrális, építészeti, kultúrtörténeti és természeti értékeit, valamint a Nagy-Magyarország Park és a Trianon Múzeum időszaki kiállításait. A zarándoklatot ezúttal is Sávoly Andrea, a KÉSZ egyik legaktívabb alapító-tagja és Kiss Kálmán elnök szervezték és vezették.

A különjárati autóbuszos utazás első állomása Balatonfüred volt, ahol a Lóczy-barlangot szakszerű vezetéssel tekintették meg. A Tamás-hegy nyugati oldalában 1882-ben feltárt és 1934-ben megnyitott barlang jelentős természeti és idegenforgalmi értékkel rendelkezik. A hegységképző erők hatására vízszintes helyzetükből kibillent középső-triász korú, látványos mészkő rétegek zárják körül a mélyből feltörő langyos vizek által kioldott barlangot. Az üstszerű oldási formák és a helyenként még megtalálható borsókövek is utalnak a barlang kialakulásának körülményeire. A barlangot szép és változatos oldásformák, a hegy felépítését bemutató vékonyréteges mészkőfalak jellemzik.

A csoport néhány tagja ezt megelőzően, a hűvös-szeles és időnként csepergő esőben vállalkozott arra, hogy „Az Aranyember útja” elnevezésű 0,8 km hosszú tanösvényen – nehéz út és terepviszonyok közepette – feljusson a 315 m magasságban lévő a Jókai-kilátóhoz. A kiruccanást végül siker koronázta, mert a kedvezőtlen időjárás ellenére csodálatos kör-panorámában lehetett gyönyörködni.

A délelőtti program másik, ezúttal szakrális célpontja a Balatonalmádi Szent Jobb kápolna volt. A kápolnában egyedülálló módon, egy helyen találhatók meg az első magyar Szent királyi család – Szent István, Szent Imre herceg és Boldog Gizella – ereklyéi.

A Szent Jobb kápolna-fülke helye eredetileg a budai királyi várban volt, amely a Zsigmond kápolnából nyílt, s ebben 1901-1944 között őrizték Szent István Jobbját. A második világháború harcai során a vártemplom teljesen elpusztult, de a Szent Jobb kápolna – bár súlyosan megrongálódott – csodálatosan megmaradt, mert a királyi palota egy emelete ráomlott, ezáltal a romjaival eltakarta és a további teljes elpusztulástól megmentette. A kápolnát valószínűleg Lotz Károly tervei alapján Róth Miksa műhelyében készített aranymozaik díszítette, amelyet a millenniumra tervezett. 12 esztendeig roskadozott terhével a romok alatt, míg az „utolsó órában” sikerült megmenteni a végső pusztulástól. Az ötvenes évek közepén az akkori plébános, Dr. Pintér Sándor, Bicskei Karle János festőművésztől értesült a budai vár romjai között rejlő, pusztulásra ítélt értékről. Az ő kezdeményezésére és szervező munkája eredményeként épült fel a Szent Jobb kápolna pontos mása a balatonalmádi Szent Imre plébánia templom mellett. A boltozat mozaikját és a kápolna belső terének több részletét (az oltárt a tabernákulummal, a gyertyatartókat, a kovácsoltvas kaput és márvány keretét) hozzáértő kezek gondos munkával rekonstruálták a teherautókon odaszállított töredékekből. A millenniumot záró ünnepségek részeként, 2001. augusztus 19-én egy a Szent Jobból származó ereklyét adományozott ennek a kápolnának Szabó Géza, a Szent István bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre.

A KÉSZ Marcali Csoport tagjai és a résztvevők imával, énekkel, végül koszorúval és mécses gyújtásával fejezték ki tiszteletüket a szent helyen.

A csoport ezután a Bakony Dél-keleti kapujában, a Balaton, Veszprém, Székesfehérvár, Várpalota, Zirc és Mór vonzáskörzetében, a Várpalotától 8 km-re található Nagy-Magyarország Parkba utazott, ahol páratlan természeti környezetben, a boldog békeidő hangulatát idéző 4 hektáros pihenőparkban először a Trianoni Múzeum: „Magyar kálvária 1918-1920” című kiállítását tekintették meg. A park kiállító pavilonjában a Trianoni Békediktátum centenáriumi évfordulójára emlékező kollekció a történelem egyik vészterhes időszakára emlékeztette a csapat tagjait, aminek máig ható következményei vannak. Mint azt többen megállapították, a történelem sajnos ma is ismétli önmagát. Ezt támasztotta alá a Kölcsey Ferenc-féle idézet is, ami a bejáratnál a látogatókat fogadta: „Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt”.

A marcali zarándokok ezután megtekintették a Millenniumi Szoborkert alkotásait is. Megtudták, hogy a Nagy-Magyarország Park a Trianon Múzeum Alapítvány tulajdona, amely egyben múzeumpedagógiai szervezet is. Az egyedülálló élményt mintegy 100 színvonalas szálláshely, a Kárpát-medence ételeit, borait kínáló étterem és falatozó, kávézó és borozó, az aktív pihenést, kikapcsolódást, szórakozást biztosító szolgáltatások, fesztiválok, kulturális és sportrendezvények biztosítják.

A délutáni program másik fontos állomása a várpalotai Thury-várral való ismerkedés volt. A Palota néven is ismert erősség az egyik legépebben megmaradt hazai vár, egyben Várpalota jelképe is. Elődjét, a lakópalotát Kont Miklós építette a 14. század végén. Ezt az építményt Újlaki Miklós 1440-ben alakíttatta át erődítménnyé. A legendák szerint vendégként még Mátyás király is megfordult itt az Újlaki családnál. Egy másik elbeszélés szerint, 1476. december 11-én Beatrix a palotai várban készült fel a Mátyás királlyal kötött, Fehérváron tartandó esküvőjére és a királynői koronázására. Az építmény Thury György várkapitányról kapta a nevét, aki 1566 nyarán sikeresen visszaverte a túlerőben lévő törökök ostromát. Ezt követően csak 1593-ban tudták elfoglalni az oszmánhódítók a várat, ekkor azonban – kisebb megszakításokkal – 94 évig maradt az uralmuk alatt. A kuruc háborúkban az építmény jelentősen megrongálódott, majd a Rákóczi szabadságharc után végleg elveszítette hadászati jelentőségét. A vár 1687-1890 között a Zichy család tulajdonában állt. A legutóbbi nagyszabású felújítását 2013-ban hajtották végre.

A 600 éves Thury-vár változatos kiállításokkal várja a látogatóit. Az egykori palotarész Magyarország egyetlen megmaradt 14. századi palotabelsőjét mutatja be, értékes falképek találhatók benne az 1390-es évekből. A kiállításokat az udvarról nyíló termekben rendezték be. A helytörténeti kiállításon a környék kőkortól való története egészen napjainkig ismerhető meg. Az első emeleten került kialakításra egy népviseleti gyűjtemény, amely csaknem 100 darabból áll. A Thury-vár egyik legrégebbi termében kapott helyet az egyenruha gyűjtemény, ahol a honfoglalástól napjainkig viselt magyar katonai egyenruhák sokasága sorakozik. Ezen kívül a vár épületébe a 60-as években betelepítették a vegyészeti múzeum kiállítását is, amit 2013-ban interaktív elemekkel kiegészítve nyitottak meg.

A KÉSZ Marcali Csoport zarándokai, valamint az éppen ott tartózkodó máshonnan jött látogatók 15 óra 54 perckor, egy korabeli ruhába öltözött várvédő vitéz jóvoltából, röviden megismerkedhettek egy korabeli hadi puskával és működésével. Majd pedig a hadfi egy üdvözlő lövést is bemutatott a jelenlévőknek. Mint megtudtuk, az igen erőteljes, tisztelgő lövés Thury György egykori várkapitánynak szólt, akinek nevével, Várpalotához köthetően először 1554-ben találkozhatunk a korabeli forrásokban. (Innen jött a 15.54-es lövés időpontjának ötlete!) Thury György a 16. század egyik méltatlanul elfeledett legendája, akit egykor a bécsi udvarban a magyar „El Cid”-ként emlegettek, a törökök a „Dunántúl oroszlánjaként”, míg Magyarhonban egyszerűen csak a legkiválóbb bajvívónak tartottak. Hihetetlen győzelmeinek híre bejárta egész Európát, messze földről érkeztek a török és perzsa bajnokok, hogy összemérhessék vele kardjukat. 600 győztes párviadalról énekeltek a krónikások, ami némiképpen túlzásnak tekinthető, de ha csak a tizedrésze is igaz ennek, akkor is elképesztő számot kapunk. Sajnos mára méltatlanul elhalványult ennek a derék harcosnak az emléke, akiről egykor három nyelven is írtak verseket, és minden magyar gyermek olyan hős szeretett volna lenni, mint ő.

A zarándoklat zárásaként a késő délutáni órákban, a hazafelé vezető úton sikerült még az ösküi templomot is kívülről megtekinteni. A Bakony lábánál elterülő karsztos fennsík egyik sziklás dombját koronázza a hagyományostól eltérő, kupolás tetejű kerek ösküi templom (rotunda), amelynek eredetétől régebben sok kalandos elméletet megfogalmaztak. Sokan azt gondolták, hogy eredetileg török mecset lett volna, vagy esetleg vártorony maradványa, sőt egyesek még római eredetre is gyanakodtak.

A helyreállításhoz kapcsolódó fölmérés során azonban kiderült, hogy a templom hajója nem kör alakú, hanem ovális (átmérője csaknem 7 m), és eredetileg kúp alakú lehetett a teteje. A szentélyének belső íve eredetileg patkó alakú volt, nem pedig nyújtott félköríves. Bejárata régebben is a jelenlegi helyén volt, de az ajtónyílás eredeti formája nem rekonstruálható. A déli oldalra nyílik két román stílusú résablak, nyugatra egy kis körablak. A szentélynek is hasonló ablakai lehettek.

A község eredeti neve Őskő, valaha a Szalók nemzetség birtokában volt. A 15. század közepén az Újlakiak birtoka lett, akik várkastélyt is építettek a faluban. Az Árpád-kori körtemplomok egyikeként a 11. században épülhetett (az 1975/76-ban végzett műemléki helyreállítás is ezt bizonyította). Az Újlakiak vára a domb alatti patak túlsó oldalán lévő magaslaton emelkedett. Székesfehérvár eleste (1543) után a falut is elpusztították a törökök. Az új birtokos Zichyek az 1710-es évektől felvidéki szlovákokkal telepítették be a falut. A 18. század elején építették ki a körtemplom jelenlegi tetőformát. 1725-ben katolikus templomként épült újjá. A gyarapodó lakosság számára végül igen kicsi lett ez a templom, ezért innen távolabb fölépítették a jelenlegi plébániatemplomot (1843-1847). Azóta a kerek templomot kápolnaként használják. 1909-ben középkori (15. századi eredetű) vaskulcsa a veszprémi múzeumba került.

A marcali csoport végül a metsző szélben megtekintette még a Sólynál található fából készült Szent István kardja emlékművet is. A helyi hagyomány szerint ugyanis Sóly és Királyszentistván határában zajlott le 997-ben Szent István és Koppány között a döntő ütközet. E csata emlékére helyezték el eredetileg 1998-ban István kardjának hatalmas, 13 méteres fából készült mását a Kálvária-dombon, a falu határában. Ez volt addig a világ legnagyobb, fából készült kardja, de 2014 júliusában az emlékmű, amelybe közben egy villám is belecsapott, elkorhadva kidőlt. Ennek helyére végül a Bakonyerdő Zrt. jóvoltából a korábbi világrekordnál is magasabb kardot állítottak 2021-ben, az államalapítás ünnepén, a község temploma melletti domboldalban. Iharkút község határban egy tölgyes erdő elegyfájaként nőtt az a gyönyörű, 38 m magas, és közel 90 cm-es mellmagassági átmérőt elérő vörösfenyő, melynek 18 méteres, 7-8 tonna tömegű törzsdarabjából készült el az új kard. A hatalmas méretű vörösfenyőt először Hajmáskérre szállították, ahol megkezdték feldolgozását, majd pedig egy ösküi fafaragómester munkája nyomán készült el az alkotás, amely a keresztény magyar államiság születésének állít emléket.

Különös élmény volt ezen a helyen megállni és kicsit elmerengni a történelmi múlton, Szent István nyomdokait követve. Természetesen itt is hagytunk egy kis emlékkoszorút, nemzeti színű szalaggal átkötve, illetve egy újabb mécsessel fejeztük ki tiszteletünket az országalapító királyunk emléke előtt.

A KÉSZ Marcali Csoportjának idei tartalmas és programban bővelkedő zarándoklatát a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta. Köszönet érte!

Írta: Kiss Kálmán

Fotók: Bogdán László – HA3TBL, Kiss Kálmán

Hirdetések, 2022. 09. 18.

Hirdetések, 2022. 09. 18.

 1. Ma van az évközi 25. vasárnap.
 2. A jövő vasárnap, szeptember 25-én 11 órakor az Orbán kápolnánál is lesz szentmise, mely a termény-betakarításért való hálaadás lesz.
 3. A jövő héten, pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia azzal a felhívással fordul a kedves hívekhez, hogy vallják meg a hitüket az október 1-én kezdődő népszámlálás alkalmával. A népszámlálás október 1-től november 28-ig tart. Online is ki lehet tölteni, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat november végén számlálóbiztosok keresik fel. A kitöltendő lapon az szerepel, hogy nem kötelező a kérdésre válaszolni, de tekintsük hitvallásnak, hogy válaszolunk rá, katolikusok vagyunk.
 5. Már szervezés alatt van a Marcali Plébánia újjáalakításának 300. évfordulójából rendezendő ünnepség, mely október 9-én (vasárnap) délután 3 órakor szentmisével kezdődik, melynek főcelebránsa Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, volt marcali káplán lesz. Az ünnepi szentmisére meghívjuk a még élő marcali káplánokat is. Erre a szentmisére meghívjuk a város vezetőit, intézményvezetőket és természetesen Marcali lakosságát.
 6. A Kaposvári Püspökség Evangelizációs Központja Szentlélek szemináriumot hirdet Marcaliban kizárólag férfiak részére. A szeminárium október 3-án kezdődik és november 28-ig tart. Jelentkezni legkésőbb szeptember 25-ig Király Jenőnél lehet, és jelentkezési lapot kell leadni szeptember 25-ig. A jelentkezési lap vagy a plébánián vagy a sekrestyében átvehető.
Hirdetések, 2022. 09. 11.

Hirdetések, 2022. 09. 11.

 1. Ma van az évközi 24. vasárnap.
 2. Az elmúlt héten ülésezett az Egyházközség Képviselő Testülete. A testület, takarékoskodásról döntött a rezsi árak emelkedése miatt. A takarékoskodás minden épületünket érinti: az X-házban a fűtési szezonban csak a szolgálati lakást lehet használni (imakörök, fakultatív hittan, gyermekprogramok, férfikör). Továbbá az X-házat semmifajta rendezvényre nem adjuk bérbe. A templomokban a fűtéssel próbálunk takarékoskodni: plébániatemplomban lehetőleg csak a villanyfűtést használjuk. A plébánián is takarékoskodási intézkedést vezettünk be. A Képviselő Testület foglalkozott az október 9-én megtartandó 300 éves évfordulós rendezvénnyel. A további napirendi pontokban döntöttünk a B. Gizella templom altemplomában lévő urnasírhelyek új áráról: 400.000- Ft-ban határoztuk meg az eladási árat. A plébános és a templom gondnok tájékoztatta a testületet a folyamatban lévő plébánia tetőfedésének jelen állásáról. Majd a hitoktatók és az egyházi adószedők beszámolója következett.
 3. A jövő héten, kedden 17 órakor fatimai ájtatosságot tartunk, 18 órakor szentmise.
 4. Idén ősszel országos népszámlálást tartanak, melyben szerepel olyan kérdés is, hogy milyen felekezethez tartozunk. A kérdésre az íven úgy szerepel, hogy nem kötelező rá válaszolni. Kérjük a város lakosságát és minden katolikus testvérünket, hogy tekintse kötelezően megválaszolandó kérdésnek és ezzel is vallja meg hitét. Ettől a választól is függ, hogy mennyi ember vallja magát katolikusnak és így kezelnek bennünket, hogy milyen százalékban vagyunk jelen a társadalomban.
 5. Szeptember 25-én 11 órakor az Orbán kápolnában terménybetakarító hálaadó szentmisét mondunk.
 6. A Kaposvári Püspökség Evangelizációs Központja Szentlélek szemináriumot hirdet Marcaliban kizárólag férfiak részére. A szeminárium október 3-án kezdődik és november 28-ig tart. Jelentkezni legkésőbb szeptember 25-ig Király Jenőnél lehet, és jelentkezési lapot kell leadni szeptember 25-ig. A jelentkezési lap vagy a plébánián vagy a sekrestyében átvehető.
 7. A KÉSZ zarándoklat szeptember 17-én, szombaton reggel 6.30 órakor indul a plébániatemplom előtti parkolóból. Az útiköltségét Sávoly Andreánál, vagy a plébánián lehet befizetni.
Hirdetések, 2022. 09. 04.

Hirdetések, 2022. 09. 04.

 1. Ma van az évközi 23. vasárnap.
 2. Szerdán az esti szentmise 17.30 órakor lesz. Szerdán 18 órára összehívtam az Egyházközség Képviselő Testületének rendkívüli ülését az X-ház nagytermébe.
 3. Csütörtökön Kisboldogasszony ünnepe, este 18 órakor szentmise.
 4. Pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 5. Jövő vasárnap, szeptember 11-én 9 órakor kezdődik a tanévkezdő szentmise a plébániatemplomban.
 6. Idén ősszel országos népszámlálást tartanak, melyben szerepel olyan kérdés is, hogy milyen felekezethez tartozunk. A kérdésre az íven úgy szerepel, hogy nem kötelező rá válaszolni. Kérjük a város lakosságát és minden katolikus testvérünket, hogy tekintse kötelezően megválaszolandó kérdésnek és ezzel is vallja meg hitét. Ettől a választól is függ, hogy mennyi ember vallja magát katolikusnak és így kezelnek bennünket, hogy milyen százalékban vagyunk jelen a társadalomban.
 7. Szeptember 25-én 11 órakor az Orbán kápolnában terménybetakarító hálaadó szentmisét mondunk.
 8. A Kaposvári Püspökség Evangelizációs Központja Szentlélek szemináriumot hirdet Marcaliban kizárólag férfiak részére. A szeminárium október 3-án kezdődik és november 28-ig tart. Jelentkezni legkésőbb szeptember 25-ig Király Jenőnél lehet, és jelentkezési lapot kell leadni szeptember 25-ig. A jelentkezési lap vagy a plébánián vagy a sekrestyében átvehető.