Magánszentmise Marcaliért Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Magánszentmise Marcaliért Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

2020. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános magán szentmisét mutatott be a plébániahivatal irodájában.

Mivel nyilvános liturgiát nem lehet celebrálni a templomban, ezért választotta ezt a módját az istentiszteletnek. Iván atya a saját híveiért, Marcaliért mutatta be a szentmise áldozatot a megpróbáltatások idején, a saját irodájában.

Ezen kívül minden nap imádkozik és szentmisét mutat be az egész városért, az egészségügyben dolgozókért és nem csak a híveiért, s szüntelenül kéri a Szűz Anya és a Szentháromságos Egy Isten közbenjárást, hogy mielőbb elmúljon a koronavírus-járvány. Varga László megyéspüspök felhívásához és paptársaihoz csatlakozva mindenkit arra kér, hogy a lehetőségeikhez mérten kapcsolódjanak be az imádságokba ezekben a rendkívüli időkben.

Hirdetések, 2020. 03. 29.

Hirdetések, 2020. 03. 29.

 1. Ma Nagyböjt 5. vasárnapja van.
 2. Közkívánatra a Marcali Tavi Tv-n a vasárnapi szentmisék 9 órakor láthatók. A hétközbeni ismétlések időpontja nem változik.
 3. Csatlakozzunk Ferenc pápa felhívásaihoz, aki közös imádságra hív bennünket minden délben az Úrangyala előtt egy Miatyánkot is mondjunk el. A KÉSZ felhívására esténként 20 órakor ugyancsak egy Miatyánkot mondjunk el.
 4. A kormány rendelete értelmében a temetéseken csak a szűk családi kör vehet részt. Az MKPK utasítása szerint a temetések egyszerűek és rövidek legyenek.
 5. A plébánia ügyfélfogadás is megváltozott, előzetes telefonegyeztetésre hívják az 510-233-at és lehetőleg egy személy jöjjön ügyet intézni.
 6. Mivel esküvő és keresztelés nem lehetséges, így a jegyes-oktatások előre megegyezett időpontja sem megvalósítható. A járvány megszűnése után újabb időpontot keresünk.
 7. Minden nap a hívek részvétele nélkül szentmisét mutatok be a plébánián délután 5 órakor, kérem imádkozzanak velem együtt a járvány megszűnéséért, a megpróbáltatások elviseléséért.
 8. A lelki áldozás, mivel sok embernek hiányzik, hogy nem áldozhat, ezért éljünk a lelki áldozás lehetőségével. Minden imakönyvben megtalálható az ima, ami naponként elvégezhető.
Hirdetések, 2020. 03. 22.

Hirdetések, 2020. 03. 22.

 1. Ma van Nagyböjt 4. vasárnapja.
 2. Az MKPK utasítása szerint a mai naptól a templomokat ugyan nem zárjuk be, de a nyilvános istentiszteletek szünetelnek. Ez azt jelenti, hogy sem hétköznap, sem vasárnap nincsen nyilvános szentmise. A híveket a megyéspüspök felmentette – a járvány végéig – a vasárnapi szentmise-látogatás kötelezettségétől. A hívek a televízión és a rádión keresztül kacsolódjanak be a liturgiába. Mivel a templomajtó nyitva lesz a rácsig, ott lehet egyéni imádságot és szentségimádást végezni. Azon kívül buzdítjuk a híveket az otthoni imádságra. Imádkozzunk együtt a járvány mielőbbi megszűnéséért.
 3. A keresztelések és esküvők későbbi időpontban lesznek megtartva.
 4. A temetések a legrövidebb és legegyszerűbb formában zajlanak, temetési szentmise nélkül. A temetési szentmisét egy későbbi időpontban végezzük el.
 5. A plébániai ügyfélfogadással kapcsolatban: csak a legszükségesebb ügyben keressék fel a plébánia irodáját, azt is előzetes telefonos egyeztetéssel, hívják az: 510-223-as telefonszámot. A plébániára ügyet intézni csak egy személy léphet be az irodába.
 6. A megyéspüspök felhatalmazást adott az egyházmegye papjainak, hogy a járvány idején általános feloldozást adjanak, a hívek indítsák fel a tökéletes bánatot (a bánatimával) és a pap többes számban feloldozást ad.
 7. A kórházi betegellátással kapcsolatban csak nagyon súlyos esetben megy el a lelkipásztor, a kórházban előírt biztonsági intézkedések betartásával.
Az MKPK közleménye: március 22-től szünetel a templomi liturgia a visszavonásig!

Az MKPK közleménye: március 22-től szünetel a templomi liturgia a visszavonásig!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezést lépteti életbe:

A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel! Egyetlen kivétel a temetés szertartása, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani a temetőben.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Nemzeti ünnep a plébániatemplomban

Nemzeti ünnep a plébániatemplomban

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület által március 14-e estéjére hirdetett fáklyás felvonulás a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Bár az ünnep nem maradt el, csak a meghirdetett országos és városi megemlékezések, de azért szűk keretek között a koszorúzásokat megtartották.

2020. március 15-én, vasárnap a 9 órás szentmisén, a plébániatemplomban Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a szertartás részeként felolvasta Varga László kaposvári megyéspüspök intelmeit és tanácsait a jelenlegi koronavírus helyzettel kapcsolatosan, majd a hívekkel együtt elimádkozta Erdő Péter bíboros, pírmás imádságát a járvány idején.

A templom falai között Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó előadásában hangzott el a Nemzeti dal. A Himnusz eléneklése után, a szentmise végeztével a plébániatemplom északi oldalán lévő 48-as emléktáblánál a Somogy Megyei Közgyűlés nevében Huszti Gábor alelnök, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület nevében pedig Szaka Zsolt elnök helyeztek el koszorút. Ezt követően Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános , Gelencsér Róbert világi elnök és Király Jenő templomatya koszorúztak az Egyházközség nevében.

Ezt követően a Városi Bíróság falán elhelyezett Noszlopy Gáspár emléktáblánál Huszti Gábor és Szaka Zsolt mellett Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoport titkára csatlakozott a koszorút elhelyezőkhöz.

Hirdetések, 2020. 03. 15.

Hirdetések, 2020. 03. 15.

 1. Ma van Nagyböjt 3. vasárnapja. Az ország katolikus templomaiban tartós élelmiszergyűjtés van a szegények részére. Az élelmiszergyűjtés a jövő vasárnapig tart.
 2. Jövő pénteken 17.30-kor keresztúti ájtatosságot tartunk, melyet a Rózsafüzér Társulat vezet.
 3. A koronavírussal kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az egyház a templomokban zavartalanul végezheti a liturgikus tevékenységeket az előírt elővigyázatosság mellett. Kérjük, aki úgy érzi, hogy beteg, vagy gyenge, az maradjon otthon és televízión nézze a szentmisét. Az elmúlt vasárnap előírt intézkedések érvényesek: nincs kézfogás, kézbe áldozunk, nem nyúlunk a szenteltvíz tartóba és kezet mosunk.
 4. Továbbra is adakozni lehet a Boldog II. János Pál pápa szobrára.
 5. Május 30-án Egyházmegyei Napot szervez a Kaposvári Püspökség, melyre jelentkezni lehet Gelencsér Róbertnél.
MKPK Titkárság: Templomainkban továbbra is zavartalanul zajlanak a liturgikus események

MKPK Titkárság: Templomainkban továbbra is zavartalanul zajlanak a liturgikus események

Az Operatív Törzs március 11-ki tájékoztatóján elhangzott miniszteri bejelentés szerint a kormány március 11-én, szerdán délután rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére a koronavírus további terjedésének megakadályozására. Ezzel kapcsolatban kérdésünkre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága a következőket mondta el:

Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben követjük a hatósági előírásokat, amelyeket intézményeink közvetlenül is megkapnak. A kormánydöntésben szereplő száz főnél nagyobb beltéri rendezvények megtartásának tilalmára vonatkozóan a Miniszterelnökség arról tájékoztatta a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát, hogy a kivételek közé tartoznak a templomi liturgikus események is.

Jelen nehéz helyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és óvatosan kell eljárni. Aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy.

Korábban kiadott rendelkezéseink továbbra is élnek. Ezekkel összhangban a hatóságokkal mindenben együttműködünk, és figyelemmel vagyunk az általuk adott általános irányelvekre. A nagyobb létszámú rendezvényeink esetében az arra illetékesek eseti döntést fognak hozni. Adott esetben készülünk online közvetítésekkel is.

Forrás: MKPK Titkárság

Magyar Kurír

Intézkedések a járvány megelőzése érdekében – Az MKPK rendelkezése

Intézkedések a járvány megelőzése érdekében – Az MKPK rendelkezése

 1. A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után az alábbi rendelkezések lépnek életbe.

1. Templomok

– Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
– kérjük a paptestvéreket, hogy a szentmisék előtt és után fertőtlenítsék kezüket vagy vírusok ellen hatékony folyékony kézfertőtlenítő szappannal, vagy alkoholos kézfertőtlenítővel;
– a gyóntatóhelyiség legyen rendszeresen szellőztetve, a gyóntatórácsra kérjük fólia rögzítését;
– kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
– amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

2. Egyházi intézmények, iskolák és plébániák

– Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait;
– kérjük a gyakori, lehetőleg óránkénti, gondos szellőztetés elvégzését;
– kérjük, hogy az illemhelyiségek mindig legyenek ellátva elegendő szappannal, papírtörülközővel és egészségügyi papírral;
– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők, az illemhelyet használók számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben (például szenzoros, alkoholtartalmú kézfertőtlenítőszer-adagoló).

3. Betegellátás

– Kérjük a betegellátásban részt vevőket az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi rendelkezések betartására;
– a házi betegellátásban kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

Budapest, 2020. március 5.,

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Hirdetések, 2020. 03. 08.

Hirdetések, 2020. 03. 08.

 1. Ma van Nagyböjt 2. vasárnapja.
 2. Pénteken 17 órakor fatimai ájtatosságot tartunk, 17.30-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság, melyet az Engesztelő Imakör vezet, 18 órakor szentmise.
 3. Szombaton az esti szentmise után a plébániatemplom falánál lévő emléktáblánál emlékezünk a 48-as szabadságharc marcali nemzetőreire.
 4. A koronavírus megelőzése érdekében az MKPK templomi szabályokat vezetett be. Ami a hívekre vonatkozik:

– a templomba belépve nem nyúlunk a szenteltvíz tartóba, mert nincs benne szenteltvíz,

– a szentmise alatt nincs kézfogás,

– csak tenyérbe áldozunk (a bal tenyerünk fölé helyezzük a jobb tenyeret és az abba helyezett szentostyát mindjárt magunkhoz vesszük),

– a gyóntatószékben a rácson fóliával találkozunk,

– ügyeljünk templomból jövet-menet a kézmosásra!

5. A Magyar Katolikus Karitász tartós élelmiszer gyűjtést hirdet nagyböjtre március 15-től 22-ig. Már a jövő vasárnap lehet tartós élelmiszer hozni és a fatimai oltár elé helyezni. A gyűjtött élelmiszereket a karitász húsvét előtt osztja szét a helyi rászorulóknak.

6. Továbbra is adakozni lehet a Boldog II. János Pál pápa szobrára.

7. Május 30-án Egyházmegyei Napot szervez a Kaposvári Püspökség, melyre jelentkezni lehet Gelencsér Róbertnél.

Hirdetések, 2020. 03. 01.

Hirdetések, 2020. 03. 01.

 1. Ma van Nagyböjt 1. vasárnapja.
 2. A jövő héten első péntek, 16.30-tól gyóntatás, keresztút a Szent Erzsébet Imakörrel, majd 17 órától szentmise. Nagyböjt péntekjein hústilalom van!
 3. Jövő szombaton vezetjük be a 18 órás esti szentmiséket.
 4. Az Egyházközség szervezésében Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé. A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a: 10403947-00026735-00000001 számlaszámon. Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség. Köszönjük a felajánlásokat!
 5. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
 6. Március 28-ára Apák zarándoklatát szerveznek Kaposváron. Az indulás 9 órakor lesz, a Szent Imre-templom elől Kaposszentbenedekre. A szervezők Marcaliból is várják a híveket.
 7. A mai élethez alkalmazkodva plébániánkon is telepítettünk kártyaleolvasó terminált. Ezen túl kártyával is lehet fizetni egyházi adót, temetést, szentmisét. Tóth Péter adószedőnk is magával viszi a terminált, és az egyházi adót nála is lehet kártyával fizetni.
 8. A nagyböjti Lelki Nap április 4-én, szombaton lesz, melyet Tölgyesi Dávid nagykanizsai káplán fog vezetni.