Hirdetések, 2020. 08. 09.

Hirdetések, 2020. 08. 09.

 1. Ma van az évközi 19. vasárnap.
 2. Csütörtökön 17 órakor fatimai engesztelést tartunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő szombaton Nagyboldogasszony ünnepe, parancsolt ünnep, 18 órakor lesz a szentmise.
 4. Augusztus 20-án, 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a plébánia előtt, a platánsor alatt, ahol megszenteljük és megszegjük a Magyarok Kenyerét, melynek lisztjét ismét a kéthelyi Gazdakörtől kapjuk. És a Takács Sütöde készíti el.
 5. Augusztus 21-én Marcaliban, az X-házban tartja esperesi kerületem a kerületi zsinatot, melyen kerület papjai és világi küldöttei vesznek részt.
Hirdetések, 2020. 08. 02.

Hirdetések, 2020. 08. 02.

 1. Ma van az évközi 18. vasárnap.
 2. A héten pénteken első péntek. Délelőtt  a házi betegek és az Idősek otthonának lakóinak áldoztatása. Délután 17 órától gyóntatás a templomkertben, a Szentháromság szobornál. 17, 30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő szombaton is 18 órakor lesz a szentmise.
 4. Folyamatban van a gombai templom felújítása, jelenleg a kőműves munkák folynak. Úgy néz ki, hogy pályázati pénzünkből a belső felújítás készülhet el.
 5. Augusztus 20-án, 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a plébánia előtt, a platánsor alatt, ahol megszenteljük és megszegjük a Magyarok Kenyerét, melynek lisztjét ismét a kéthelyi Gazdakörtől kapjuk. És a Takács Sütöde készíti el.
 6. Augusztus 21-én Marcaliban, az X-házban tartja esperesi kerületem a kerületi zsinatot, melyen  kerület papjai és világi küldöttei vesznek részt.
Az idén is megáldották a járműveket

Az idén is megáldották a járműveket

2020. július 26-án vasárnap, a 9 órás szentmisén emlékeztek meg Szent Kristófról, aki a 14 segítő szent egyike és a népies vallásosság talán máig legnépszerűbb alakja. Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, de a gépjárművek megjelenését követően az autósok és motorosok is magukénak tudják.

A mise után Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a plébániatemplom környéki autóparkolóban lévő járműveket és vezetőiket is megáldotta. Az idei évben a sok kerékpár mellett már motorokat is hoztak a fiatalok, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében Szent Kristóf oltalmát kérjék. Iván atya a szertartás előtt, még a plébániatemplomban jelképesen megáldott egy kerékpárt is, hogy az otthonlévők figyelmét felhívja – a Tavi televízión keresztül – az ünnep fontosságára. A szentmisén a hívek együtt imádkoztak az úton lévőkért, a gépjárművek vezetőiért, a közlekedési morál javulásáért és a szerencsés megérkezésért is.

Hirdetések, 2020. 07. 26.

Hirdetések, 2020. 07. 26.

 1. Ma van az évközi 17. vasárnap. A 9 órás szentmise után a járművek és gépjárművek megáldása.
 2. Pénteken 17.30 órakor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. A jövő héten keddtől szombatig az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.
 4. Az elmúlt héten ülést tartott az Egyházközség Képviselő Testülete és tárgyalt a plébániatemplom előtt tervezett Szent II. János Pál pápa szobor megvalósításáról. A testület úgy döntött, hogy széleskörű pályázatot ír ki a szobor elkészítésére és egy zsűri fogja eldönteni, hogy melyik szobrászművészt bízzuk meg a munka elvégzésével. Az adománygyűjtés még mindig nem zárult le, mivel az eddigi összegyűlt 2,5 millió Ft nem lesz elég a szobor elkészítésére. Király Jenő templomgondnok tájékoztatta a testület tagjait a gombai templom felújításának jelenlegi helyzetéről.
 5. Augusztus 20-án 10 órakor a plébánia előtti platánsor alatt szabadtéri szentmise lesz és az új kenyér megáldása és megszegése.
 6. Augusztus 21-én, pénteken esperesi kerületünk zsinata lesz Marcaliban az X-házban. A zsinaton részt vesznek az esperesi kerület papjai, plébániánként 2-2 küldöttel. (Marcaliból 6 küldött lesz.) Az egész egyházmegyében zsinat folyik, melyet Varga László megyéspüspök hirdetett meg, melynek feladata a lelkipásztori munka összehangolása, tervezése, a világiak bekapcsolása az egyházmegye életébe.
Hirdetések, 2020. 07. 19.

Hirdetések, 2020. 07. 19.

 1. Ma van az évközi 16. vasárnap.
 2. A jövő héten, csütörtökön 18 órára összehívom az Egyházközség Képviselő Testületét az X-ház nagytermébe. Az ülésen a gombai templom felújításáról, és a pápa szobor elkészítéséről lesz szó.
 3. Pénteken 17.30 órakor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Szombaton 18 órakor szentmise.
 5. A Kristóf-napi autóáldás jövő vasárnap a 9 órás szentmise után lesz a plébániatemplom előtt.
 6. Az elmúlt héten Varga László megyéspüspök látogatott a Marcali plébániára, ahol az egyházközség munkatársaival, dolgozóival találkozott. A megyéspüspök minden templomunkat megtekintette, találkozott a város polgármesterével és református lelkészével is.
 7. Az elmúlt héten lezajlott KÉSZ taggyűlésen új tisztségviselőket választottak. A KÉSZ Marcali Csoportjának új vezetője Kiss Kálmán lett, titkára Horváth Zsolt László.
 8. Ismételten hirdetem, hogy a TV-n nézett szentmisék csak akkor érvényesek, ha valaki beteg és nem tud eljönni a templomba.
 9. Rózsafüzér újból kapható a sekrestyében és a plébánián.
Püspöki vizit Marcaliban

Püspöki vizit Marcaliban

Július 15-én Varga László megyéspüspök látogatást tett Marcaliban. Nemcsak a plébániát kereste fel, hanem találkozott dr. Sülő László Marcali polgármesterrel a történelmi egyházak képviselőjével és a plébános munkatársaival és segítőivel is. A püspök nem jött üres kézzel, mindenkit megajándékozott egy általa írt lelkigyakorlatos könyvvel.

A megyéspüspök először a plébániára érkezett, ahol rövid beszélgetést folytatott Kiss Iván esperes-plébánossal, majd a plébánia irodájában dolgozó Kiss Kálmán irodavezetőt és Jáki Zoltánnét, a plébánia könyvelőjét látogatta meg és beszélgetett el velük. Majd a plébániatemplomban Király Jenő templomgondnokkal és Döbrei Sándorné sekrestyéssel találkozott. A megyéspüspök megköszönte munkájukat és rácsodálkozott a templom belsejének harmóniájára, megtekintette a prágai kis Jézus ruhatárát, majd megtekintette az oratóriumban lévő egyháztörténeti kiállítást.

A plébániatemplomból a Polgármesteri Hivatalba ment, ahol dr. Sütő László polgármester úr fogadta, aki tájékoztatta az egyházi vezetőt a város jelenlegi helyzetéről, az újabb fejlesztésekről. A megyéspüspök érdeklődött a városban élő romák helyzetéről és rákérdezett, hogy a fogyatékosokkal ki törődik a városban. A szívélyes jó hangulatú beszélgetés a megyéspüspök könyv ajándékozásával zárult. Varga László püspök ezután a plébániára ment, ahol Fazekas Krisztián Árpád református lelkész várta, akivel az ökumenizmus kérdéséről beszélt, a megyéspüspök érdeklődött a térségben élő reformátusok helyzetéről.

Ezután a templomok meglátogatása következett, a Boldog Gizella templomban Herbel Lajosné és Jankó Lászlóné fogadták a megyéspüspök rácsodálkozott Boldog Gizella domborművére. A gombai templomnál megtekintette a kezdődő templomfelújítást, ahol Molnár Györgyné várta és Király Jenő tájékoztatta a felújítási munkákról. A bizei templomban Károly János bácsi mesélt a püspöknek Bize múltjáról.

Hirdetések, 2020. 07. 12.

Hirdetések, 2020. 07. 12.

 1. Ma van az évközi 15. vasárnap.
 2. Csütörtökön 17.30-kor az X-ház nagytermébe hívjuk és várjuk a KÉSZ Marcali Csoportjának tagjait tisztújító gyűlésre.
 3. Pénteken 17.30 órakor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Szombaton 18 órakor szentmise.
 5. Ismételten hirdetem, hogy a TV-n nézett szentmisék csak akkor érvényesek, ha valaki beteg és nem tud eljönni a templomba.
 6. Rózsafüzér újból kapható a sekrestyében és a plébánián.
 7. A Kristóf-napi autóáldás két hét múlva a 9 órás szentmise után lesz a plébániatemplom előtt.
 8. Megkezdődött a gombai templom belső felújítása. Jelenleg a villanyhálózat teljes cseréje folyik, majd vakolatleverés, falszigetelés. Nyáron ezért Gombán a templomi liturgia szünetel. A gombaiak válasszanak másik templomot a munka elvégzéséig.
Hirdetések, 2020. 07. 05.

Hirdetések, 2020. 07. 05.

1.     Ma van az évközi 14.vasárnap

2.     A héten csütörtökön templomunk szentségimádási napja. 10 órakor szentmise, 11 órától szentségimádás a  hirdetőtáblán kifüggesztett rend szerint. 18 órakor szentségeltétel. Nap közben bárki csatlakozhat az imádkozókhoz.

3.     Pénteken nincsen szentségimádás, 18 órakor lesz szentmise

4.     Szombaton 18 órakor szentmise. .

5.      Megkezdődött a gombai templom belső felújítása. Jelenleg a villanyhálózat teljes cseréje folyik, majd vakolatleverés, falszigetelés. Nyáron ezért  Gombán a templomi liturgia szünetel. A gombaiak válasszanak másik templomot a munka elvégzéséig.

6.     Többen kérdezik, hogy a tv-s misék érvényes vasárnapi misék-e. Abban az esetben ha valaki betegsége vagy életkora miatt nem tud személyesen részt venni.

7.     Elsőáldozás, bérmálás. Még nem merünk őszi időpontokat kitűzni, mert nem tudjuk, hogy lesz-e járvány második hulláma.

8.     Reményeink szerint ősszel elkészül a II. János Pál pápa szobra. Szeretnénk, ha szép alkotást hagynánk az utókorra.

9.     Rózsafüzért rendeltem, jövő vasárnap reményeink szerint kapható lesz.

Hirdetések, 2020. 06. 28.

Hirdetések, 2020. 06. 28.

 1. Ma van az évközi 13. vasárnap.
 2. Hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, a vasárnap előesti szentmisében emlékezünk meg róla.
 3. Kedd, szerdán 17 órakor szentmise, pénteken és szombaton 18 órakor vannak a szentmisék.
 4. Pénteken első péntek, 17 órától gyóntatás. Jó idő esetén a templomkertben. 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 5. A következő héten, július 9-én csütörtökön a Marcali Plébánia fogadott szentségimádási napja. A szentségimádási részvételre jelentkezni kell a templom bejáratánál Király Jenő templomatyánál. Kérjük a híveket, hogy egy-egy órát vállaljanak az Oltáriszentség előtt.