Hirdetések, 2021. 04. 11.

Hirdetések, 2021. 04. 11.

 1. Ma van a Húsvét utáni 2. vasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja.
 2. A jövő héten, kedden, 13-án 17 órakor fatimai imaórát tartunk, 18 órakor szentmise.
 3. Pénteken, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap szintén 10 órakor lesz a plébániatemplomban a szentmise, a „Meg nem született gyermek” szobra jelenlétében, melyen Udvardy Márton diakónus, püspöki szertartó előadást tart a lelki adoptációról.
 5. Egész héten látogatható Martin Hudáček szobra a plébániatemplomban és előtte imádkozni lehet a meg nem született gyermekekért.
Nagyszombat Marcaliban

Nagyszombat Marcaliban

2021. április 3-án, Nagyszombaton 18 órakor kezdődött húsvét vigíliája, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az érvényben lévő járványügyi intézkedések betartásával lehetett szentmisét tartani, de a tűzszentelés szertartása és az ünnepi bevonulás az új húsvéti gyertyával ezúttal elmaradt. Elsőként Balogh Bálint kántor elénekelte a húsvéti öröméneket. Majd az ószövetségi olvasmányok révén a teremtés történetétől Jézus megjelentéséig, valamint a zsidó húsvétot idézték fel. Ezt követően a dicsősség elmondásával kezdődött meg a feltámadási szentmise, miközben újból megszólaltak a nagycsütörtök este óta néma harangok. (A hagyomány szerint visszajöttek Rómából a harangok.)

Iván atya szentbeszédében a Bibliából vett: „Ne féljetek!” mondatot elemezte, amelyet Szent II. János Pál pápa is többször hangoztatott. „Ezen a covidos húsvéton, amikor tele vagyunk szorongással, hallgassunk az angyal szavára. Aki azt üzeni nekünk, hogy ne féljetek. Krisztus föltámadt. Nincs itt. Nézzétek, itt van a hely, ahol eltemették. Jézus sírja üres. S mi keresztények ezt ünnepeljük húsvét vigíliáján, húsvét éjszakáján, hogy Isten a Názáreti Jézust föltámasztotta a halálból. S anyagok hirdették akkor is, hogy ne féljetek. – zárta gondolatát a plébános.

A szentmise alatt a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, majd Iván atya elvégezte a vízszentelési szertartást. Gitáros énekekkel közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar.

A feltámadási körmenet a templomon kívül, a pandémia miatt szintén elmaradt. Helyette csak egy jelképes vonulás és áldásosztás történt a főoltár előtt.

Az istentisztelet végén – az eddigi hagyományoktól eltérően – Iván atya megáldotta a sonkát, kalácsot, tormát és a tojást, melyeket a hívek ízlésesen összeállított kosaraikban hoztak magukkal.

Húsvétvasárnap 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor Gombán, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban lesz ünnepi szentmise. Majd húsvéthétfőn mindössze egyetlen szentmisét tartanak 9 órakor a plébániatemplomban.

Csonkamise Nagypénteken Marcaliban

Csonkamise Nagypénteken Marcaliban

2021. április 2-án Nagypénteken, 17.30-kor a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban keresztúti ájtatossággal emlékeztek Jézus kereszthalálára. Az elmélkedésből, imádságból és énekekből álló keresztutat ezúttal a Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testületének tagjai végzeték.

Majd ezt követően 18 órától az ún. „csonkamisével” folytatódott a nagypénteki liturgia, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált a jelenlévő híveknek. A koronavírus-járvány miatt az olvasmány és a szentlecke felolvasása után mindössze négyen olvasták fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót, melyet Balogh Bálint kántor vezetésével, Jáki Zoltánné, Jáki Zoltán és Ságvári Róbert adtak elő dramatizált formában.

Iván atya szentbeszédében párhuzamot vont Jézus szörnyű szenvedése és a mostani Covid-19 járványban szenvedők sorsa között. Krisztus kereszthalálával a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést hozta el minden ember számára. A feltámadás húsvéti ünneplése reményt ad arra, hogy Isten örök életet ad az embereknek.

A szertartás ezután a kereszthódolattal folytatódott. Ám ezúttal – az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával –, egyedül csak Iván atya hódolt a templom szentélyében lévő kereszt előtt. A jelenlévő hívek a padokban maradtak és térdeltek le az isteni szeretet jele és titka, a kereszt előtt. Majd szentáldozással zárult a szertartás.

A nagyhét előkészület a húsvétra, a keresztények legnagyobb ünnepére, amely Jézus feltámadására és szeretetére emlékeztet minden jóakaratú embert. Előtte Nagyszombaton szintén 18 órakor kezdőnek a (tűz-, vízszentelési) szertartások, majd a feltámadási szentmise a plébániatemplomban. Az idei évben a pandémia miatt azonban ismét elmarad a hagyományos feltámadási körmenet a Rákóczi utcán. Viszont az ételszentelést is ugyanekkor – és nem húsvétvasárnap reggel – tartják meg, amelyre a hívek elhozhatják ünnepi ételeiket (sonka, tojás, kalács, torma, bor) megáldásra.

Hirdetések, 2021. 04. 04.

Hirdetések, 2021. 04. 04.

 1. Ma Húsvét vasárnapja van.
 2. Húsvét hétfőn 9 órakor lesz szentmise a plébániatemplomban.
 3. A héten, pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap, április 11-én városunkba érkezik az Élet útja zarándoklat keretében Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermek” szobra. 10 órakor a Marcali Plébániatemplomban szentmise keretében fogadjuk a szobrot és előadást tart Udvardy Márton püspöki szertartó. A járványügyi szabályok betartásával várjuk a híveket.
 5. Megjelent a Marcali Katolikus Újság húsvéti száma.
Virágvasárnap Marcaliban – 2021

Virágvasárnap Marcaliban – 2021

A nagyhét első napján virágvasárnap, a járványügyi szabályok betartásával
gyülekeztek a marcali katolikus hívek a reggeli szentmisére. Virágvasárnap
Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek.

Az idei évben szerényebb körülmények között ünnepeltek. A barkaszentelés szertartása ugyan megvolt, de az ünnepélyes körmenet elmaradt.

A fiatalok felolvasták Jézus szenvedésének történetét, a passiót, amit az előbbi években az énekkar adott  elő.  Majd elhangzott Bodás János Virágvasárnap című verse.

Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna pedig ismertette, hogy városunkba érkezik Élet útja zarándoklat keretében Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a “Meg nem született gyermek” szobra.

Április 11-én, vasárnap 10 órakor a Marcali Plébániatemplomban szentmise keretében fogadjuk a szobrot és előadást tart Udvardy Márton püspöki szertartó.

A járványügyi szabályok betartásával várjuk a híveket.

Hirdetések, 2021. 03. 28.

Hirdetések, 2021. 03. 28.

 1. Ma virágvasárnap van.
 2. Nagyheti szentmisék és szertartások: Nagycsütörtök (április 1.): 18.00 óra: szentmise – plébániatemplom, Nagypéntek (április 2.): 18.00 óra: szertartások – plébániatemplom, Nagyszombat (április 3.): 18.00 óra: nagyszombati liturgia, feltámadási szentmise – plébániatemplom, Húsvét (április 4.): 9.00 óra: plébániatemplom, 11.00 óra: Gomba, 18.00 óra: B. Gizella templom, Húsvéthétfő (április 5.): 9.00 óra: plébániatemplom.
 3. Április 10-én hozzánk érkezik az Élet útja zarándoklat keretében Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermek” szobra. Április 11-én, vasárnap 10 órakor a Marcali Plébániatemplomban szentmise keretében fogadjuk a szobrot és előadást tart Udvardy Márton püspöki szertartó. A járványügyi szabályok betartásával várjuk a híveket.
 4. A szentsír virágaira a virágpénzt kérjük a sekrestyésnek leadni.
A város búcsúzott Kis-Dörnyei Lászlótól a plébániatemplomban

A város búcsúzott Kis-Dörnyei Lászlótól a plébániatemplomban

Március 19-én, pénteken 17 órakor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban szentmisével emlékeztek a nemrég elhunyt Kis-Dörnyei Lászlóra. Az istentiszteleten részt vett a város polgármestere, a Mikszáth utcai iskola vezetője, a város képsíelő testületének tagjai a politikai pártok képviselői és a helyi sportélet vezetői.

Szigorúan az érvényben lévő járványügyi korlátozásoknak megfelelően lázméréssel és kézfertőtlenítéssel lehetett csak belépni a templomba, ahol minden második pad le volt zárva, hogy az előírt távolság meglegyen.

A szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki arról beszélt, hogy az egyházközség is búcsúzik, hiszen László testvérünk a hívő közösséghez tartozott, mivel minden vasárnap ott volt a templomban. Hozzátette, hogy keresztény hitünk szerint nem örökre búcsúzunk, hiszünk a végső találkozás örömében. Az elhunyt testvérünk volt padján ott ég az örök életet jelentő mécses.

Tóth Eszter előadásában elhangzott Túrmezei Erzsébet: Nekem két hazám van című verse.

Dr. Sütő László, Marcali polgármestere Kis-Dörníei László életéről beszélt. Arról a sokoldalú tevékenységről, amit a városban kifejtett. Nyolc évig volt a város alpolgármestere. Egyenes ember volt, nem megosztó személyiség és soha nem változtatta nézeteit. Említést tett tanári munkájáról és a helyi sportéletben betöltött szerepéről. A polgármester elmondta, hogy az elhunyt példás családi életet élet és büszke lehetett gyermekeire is.

A szentmise végén a húsvéti gyertyánál imádkoztak Kis-Dörnyei László lelki üdvéért.