A kommunizmus áldozataira emlékeztek Marcaliban

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Marcaliban

2020. február 24-én, hétfőn 17 órától Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános engesztelő szentmisét mutatott be a kommunizmus áldozataiért a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban. Prédikációjában a több mint 100 millió áldozatot követelő diktatúráról beszélt és felidézte emlékeit, melyet maga is átélt annakidején. Elmondta, hogy az Isten- és emberellenes önkényuralom mennyi embert nyomorított meg, s ez alól az egyház és papok sem voltak kivételek. Ezen kívül az emlékezés fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét, végül együtt imádkozott a mártírokért és a diktatúra üldözöttjeiért.

Az istentiszteletet követően a megjelentek mécsesekkel átvonultak a Hősök terére, az ’56-os emlékműhöz, ahol Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke mondott megemlékező beszédet. A felszólaló kijelentette, hogy: „A kommunizmust sokan sokféleképpen magyarázták egykor, s magyarázzák ma is. Maga az eszme nyugatról származik, ahogy a nemzetiszocializmus is. Emberek millióit behálózó ideáikat sokan elhitték, éltették úgy, hogy nem vettek vagy nem akartak tudomást venni azok lényegéről, a zsarnokságról. S bár mindkét eszme nyugati, a kommunizmus megvalósítása nem ott kezdődött meg, hanem keleten. A nyugat ölbe tett kézzel nézte, miként épül ki egy új világrend, miként épül ki a diktatúrák új formája, a népi demokráciának nevezett, besúgásra, feljelentésre alapozott vörös terror.”

Majd gondolatát a következőkkel folytatta: „A haladó nyugat a kommunista diktatúrák ideje alatt eltűrte a vasfüggönyt, eltűrte, hogy milliók haljanak meg, hogy igaztalan vádakkal börtönbe vagy GULÁG-ra jussanak azok, akik nem értettek egyet a lenini, sztálini úttal, a Rákosi és Kádár által hirdetett propagandával. Eltűrték, hogy megbélyegezve, a lehetőségektől elzárva éljék életüket családtagjaik.”

Végül az alelnök mondandóját a következőkkel zárta: „Ha valaki, a magyarok tudják, hogy mi az internacionalizmus ára. Hogy mi az életet, nemzetet megnyomorító elnyomás és a szabadság közötti különbség. Éltünk szabadságban és éltünk elnyomásban is, ám hol harccal, hol vér nélkül tettünk azért, hogy mi magunk mondhassuk meg, milyen úton szeretnénk járni, merre akarunk haladni. Mi magyarok tudjuk igazán, hogy nem veszhet feledésbe a terror, s nem ismétlődhet meg mindaz a szörnyűség, ami hosszú éveken keresztül csak szomorúságot és nyomorúságot hozott a családoknak. Adjunk tiszteletet és hálát a múltnak, hitet és reményt a jövőnek! Hajtsunk fejet mindazok előtt, akik a diktatúra áldozatai voltak!”

A jelenlévők végül az emlékműnél a mécsesek elhelyezésével, főhajtással tisztelegtek, valamint lerótták kegyeletüket a mártírok emléke előtt.

A megemlékezést a Marcali Plébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület szervezte.

Házasság hete Marcaliban

Házasság hete Marcaliban

2020. február 23-án, vasárnap a 9 órás szentmisén Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a „Házasság hete” című rendezvénysorozat keretében 28 házaspárt áldott meg ünnepi keretek között, a hívők sokasága jelenlétében, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Ez a kezdeményezés 1996-ban indult el az Egyesült Királyságból, amely Valentin-nap környékén minden évben a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Hazánkban ezt az eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg, amely mára már 4 kontinens 21 országára terjed ki. A szervezés széles körű és nemcsak a keresztény egyházak, hanem különböző civil szervezetek is részt vesznek benne. A magyarországi központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Az idei évben Semsei Rudolf üzletember és felesége, Dobay Eszter az ünnepi hét arcai. A rendezvény jelmondata: „Csapatjáték szerelemmel.”

A magyar szervezők erről a sorozatról a következőket írják: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.”

Marcaliban ez az újító szándékú kezdeményezés olyan jól sikerült, hogy Iván atya kijelentette, hogy ezentúl minden évben meg fogják tartani és szeretettel várnak minden olyan házaspárt, akik életük további részében szeretnének Isten áldásában részesülni.

Hirdetések, 2020. 02. 23.

Hirdetések, 2020. 02. 23.

 1. Ma van az évközi 7. vasárnap, az ország valamennyi katolikus templomában gyűjtés van a katolikus iskolák javára.
 2. Hétfőn 17 órakor a kommunizmus áldozataira emlékezünk a plébániatemplomban tartandó szentmisén, majd ünnepség a Hősök terén lévő 56-os emlékműnél.
 3. A héten hamvazószerda, este 17 órakor hamvazószerdai szentmise, hamuszenteléssel és hamvazással. Szigorú böjti nap!
 4. Pénteken megkezdjük a keresztúti ájtatosságokat. Az idén is a közösségek vezetik. Most pénzeken 16.30-kor a Jézus Testvérei Kisközösség imádkozza a keresztutat. Nagyböjt péntekjein hústilalom van!
 5. Az Egyházközség szervezésében Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé. A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a: 10403947-00026735-00000001 számlaszámon. Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség. Köszönjük a felajánlásokat!
 6. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
 7. Március 28-ára Apák zarándoklatát szerveznek Kaposváron. Az indulás 9 órakor lesz, a Szent Imre-templom elől Kaposszentbenedekre. A szervezők Marcaliból is várják a híveket.
Hittanos farsang 2020

Hittanos farsang 2020

2020. február 15-én, szombaton 14 órától az X-ház (Dózsa u. 3.) nagytermében tartották a marcali hittanos gyermekek részére, a több mint 20 éves hagyományra visszatekintő farsangi bált. Az idei esztendőben is lankadatlan népszerűségnek örvend a zenés-táncos-játékos program, melyre újfent sok gyermek jött el, akik közül többeket a szüleik és nagyszüleik is elkísértek.

Az alsó és felső tagozatos tanulókat Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános köszöntötte. A vidám hangulatot a világ népeit bemutató előadás alapozta meg, melyet Iván atya és a hitoktatók adtak elő. A mulatság ezután a szokásos és nagy izgalommal kísért jelmezversennyel folytatódott, ahol ismét sok gyermek vonult fel a jelenlévők és a szakértő zsűri előtt. Az idén is voltak különféle ötletes maskarák önálló és csoportos kategóriában. A nehéz helyzetben lévő bíráló bizottság ismét csak a leleményes megoldásokat díjazta, így például a TEK-et és a katonai repülést megjelentető „haditechnikai bemutatót”, a „fába szorult férget”, a „sajtkukacot”, a „transformers”-et, vagy éppen a „Mikulás szabadságra megy” című produkciót.

Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása után különféle kérdéseket tehettek fel a gyermekek Iván atyának: „Szólj be a papnak” című nyilvános beszélgetés formájában. Majd székfoglalóval, fánkevő-versennyel, zenével, tánccal fokozódott tovább a hangulat. Végül tombolasorsolással zárult a rendezvény, melyen különféle ajándékok, köztük édességek, írószerek, füzetek, játékok, könyvek leltek gazdára.

A közösség-összekovácsoló, pompás hangulatú bálban szendvicsekkel, süteményekkel, valamint teával és frissítőkkel kínálták meg a gyermekeket az egyházközség, a szülök, a hitoktatók és a fiatalok jóvoltából. A hittanos bál sikeres megrendezéséért a szervezők köszönetüket fejezték ki a szülőknek, a közreműködőknek és támogatóknak.

Hirdetések, 2020. 02. 16.

Hirdetések, 2020. 02. 16.

 1. Ma van az évközi 6. vasárnap.
 2. Pénteken 16.30-kor szentségimádás, utána szentmise.
 3. A Marcali Plébánia is csatlakozik a Házasság hetéhez. Jövő vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a házaspárokat a 9 órás szentmisére, házassági ígéretük megújítására és egy áldásra. Kérjük a hittanos gyermekek szüleit is, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez és templomba járó idősebb házaspárokat is hívjuk szeretettel.
 4. Jövő vasárnap az ország valamennyi katolikus templomában gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.
 5. Az Egyházközség szervezésében Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé. A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a: 10403947-00026735-00000001 számlaszámon. Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség. Köszönjük a felajánlásokat!
 6. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
Betegek világnapja Marcaliban

Betegek világnapja Marcaliban

2020. február 12-én, szerdán az esti szentmise keretében Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános az idén is kiszolgáltatta a betegek kenetét a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A Betegek Világnapját minden évben a lourdes-i Szűzanya megjelenésének napján ünneplik az egész Egyházban. Marcaliban, ebben az évben több mint 50 idős és beteg testvérnek szolgáltatták ki a szentséget, melyet egy évben csak egyszer lehet felvenni, kegyelmi állapotban.

A Marcali Kórház betegeihez szokásosan csütörtökön ment el a kórházlátogató csoport és a kórház krónikus és ápolási osztályán mintegy 60 betegnek szolgáltatta ki Iván atya a betegek kenetét.

A mostani 28. Betegek világnapjának mottója a szentírásból vett idézet: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28).

Ferenc pápa idei üzenetében azt írja:” Minden embert, aki a betegség terhét hordozza, családtagjaikat és az egészségügyi dolgozókat is a Boldogságos Szűz Mária, a Betegek gyógyítója oltalmába ajánlom. Szeretettel biztosítalak titeket arról, hogy imáimban mellettetek vagyok és szívből adom apostoli áldásom.” Ezt a világnapot Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben, és először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek meg. Ferenc pápa üzenetében tehát ismét a beteg, idős emberek méltóságára hívja fel a világ figyelmét.

Hirdetések, 2020. 02. 09.

Hirdetések, 2020. 02. 09.

 1. Ma van az évközi 5. vasárnap. A szentmisék után balázsolás.
 2. Szerdán este 16 órakor fatimai engesztelést tartunk, 17 órakor szentmise. Ennek keretében a Betegek Világnapját is ünnepeljük és az imaóra végén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét.
 3. Pénteken 16.30-kor szentségimádás, utána szentmise.
 4. A hittanos gyermekeink farsangja február 15-én, szombaton 14 órakor kezdődik az X-házban.
 5. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
 6. Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé. A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a: 10403947-00026735-00000001 számlaszámon. Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség. Köszönjük a felajánlásokat!
Hirdetések, 2020. 02. 02.

Hirdetések, 2020. 02. 02.

 1. Ma Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a 9 órás szentmiséén körmenetet tartunk.
 2. A héten szerda este 5 órára az X-ház nagytermébe összehívom az egyházközség képviselő testületét évi rendes közgyűlésre, melynek témája az elmúlt évi számadás, és az idei költségvetés.
 3. Pénteken első péntek, 16.30-kor gyóntatás, szentségimádás, majd szentmise, balázsolás.
 4. A szombati és jövő vasárnapi szentmisén is lesz balázsolás.
 5. A hittanos gyermekeink farsangja február 15-én, szombaton 14 órakor kezdődik az X-házban.
 6. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
 7. Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé. A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a: 10403947-00026735-00000001 számlaszámon. Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség. Köszönjük a felajánlásokat!
 8. „Mély vallásos családból származó házaspár ma ünnepli a 40. házassági évfordulójukat. Betegség miatt áldásra nem tudnak eljönni, ezért kérik, hogy egy „Most segíts meg Máriát” imádkozzunk értük.”
20. Marcali Katolikus Bál

20. Marcali Katolikus Bál

2020. január 25-én, szombaton 19 órától ismét a GYÉK-ben tartották meg a 20. Marcali Katolikus (Keresztény) Bált.

Az egyházközség vezetése által szervezett mulatságot Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános nyitotta meg és bevezető gondolatai után a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Baglas utánpótlásának néptáncosai adtak elő egy fergeteges műsort, majd Niklai János marcali táncdalénekes szórakoztatta a közönséget. A megnyitón Molnár Ágnes képviselő asszony felhívást tett közzé egy, a plébániatemplom melletti köztéri szobor létrehozására, melyhez adománygyűjtő akciót indított el. A szobrot Boldog II. János Pál pápáról készíttetnék el Lebó Ferenc művésszel, akivel már megkezdték a tárgyalásokat.

A finom svédasztalos vacsorát követően vidám hangulatban telt el az est további része a különböző asztaltársaságoknál, miközben a változatos és közismert slágerek dallamára sokak táncra perdültek. A vigasság végül hajnalig tartott.

A 20. Marcali Katolikus Bál az idén is jótékony célokat szolgál, hiszen a tombola teljes bevételét az idén a plébániatemplom elé tervezett II. János Pál pápa szobor költségeire kívánják fordítani.

A sok tombola felajánlásáért köszönet illeti az adakozó magánszemélyeket, vállalkozókat és cégeket. A szervezők külön megköszönik mindazok támogatását is, akik támogatói jegyek és tombolák vásárlásával segítik a nemes cél megvalósítását.

Fotók: Szaka Zsolt

Felhívás!

Felhívás!

Az egyházközség szervezésében Boldog II. János Pál pápát ábrázoló szobor készül a plébániatemplom elé.

A szoborra adakozni lehet, készpénzben a plébánián, és banki átutalással a:

10403947-00026735-00000001 számlaszámon.

Számlatulajdonos: Római Katolikus Egyházközség

Köszönjük a felajánlásokat!