Elkészült a kültéri betlehem

Elkészült a kültéri betlehem

2019. december 21-én, szombaton délelőtt a plébániatemplom északi oldalán kezdődtek a betlehem építési munkálatok a Marcali Római Katolikus Egyházközség összefogásával.

A munka először a vázszerkezet összeállításával indult Ságvári Róbert ácsmester és csapata vezetésével. Majd december 23-án, hétfőn délelőtt Király Jenő templomatya és Gelencsér Róbert világi elnök irányításával készült el a betlehem végleges formája a díszítéssel és a figurák elhelyezésével.

Ezalatt a templomban is helyükre kerültek a fenyőfák és a kültéri díszkivilágítás is elkészült. Az idei esztendőben a jól összeszokott csapat mellett újabb segítők érkeztek, köztük fiatal gyermekek is. A templomi díszítést az imaköri tagok végezték.

Az ácsmunkákban 4 fő, a betlehem építésben pedig összesen mintegy 30 személy vett részt.

A szabadtéri betlehem 2020. január 2-ig éjjel-nappal lesz látogatható. Éjszakai őrzéséről a Városi Önkormányzat rendészei gondoskodnak.

Köszönet minden segítőnek és közreműködőnek, illetve a fenyőfák adományozóinak!

Minden kedves betlehem-látogatónak pedig Áldott karácsonyi ünnepeket kívánnak az építők!

Szentmise a vörsi betlehemnél ádvent 4. vasárnapján

Szentmise a vörsi betlehemnél ádvent 4. vasárnapján

2019. december 22-én, ádvent 4. vasárnapján, a vörsi templomban, 14 órakor Kiss Iván c. prépost, a Somogyvári Esperesi Kerület esperese, marcali plébános celebrálta az ünnepi szentmisét. Az ádventi koszorún meggyújtották a 4. gyertyát, ezzel is jelezve, hogy már csak napok, órák vannak vissza a Megváltó születésének napjáig.

A délutáni program részeként először a Marcali Fény Gyermekei Zenekar tartott zenés áhítatot a karácsonyra való ráhangolódás részeként, miközben sokan megcsodálhatták Magyarország legnagyobb beltéri betlehemét, ami az előző évekhez képest is jól láthatóan újabb elemekkel bővült.

Majd az istentiszteleten Ungvárszki Imre balatonszentgyörgyi plébános és Németh Endre csákányi diakónus misézett együtt Iván atyával, aki szentbeszédében az ünnep jelentőségét hangsúlyozta és kiemelte, hogy a drága holmik vásárlása helyett inkább az Istennel való kapcsolatra kellene törekednie mindenkinek. A szentmisén Kozma Krisztián egy verssel, a marcali zenekar pedig gitáros énekekkel működött közre. Ezután a vörsiek hagyományos bábtáncoltató betlehemes játéka zárta a tartalmas délutánt. A szakadó eső ellenére az idén is sokan eljöttek a környező településekről.

Karácsonyi koncert a plébániatemplomban

Karácsonyi koncert a plébániatemplomban

2019. december 21-én, szombaton este 18 órától újabb adventi hangversenyre került sor a Marcali plébániatemplomban.

Ezúttal Budai Róbert szaxofonos-előadóművész és Palotás Ágnes operetténekes közös koncertjén hangzottak el közismert karácsonyi dalok.

Meggyújtották a negyedik ádventi gyertyát

Meggyújtották a negyedik ádventi gyertyát

2019. december 21-én, szombaton este 17 órakor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom előtti téren álló kültéri ádventi koszorún meggyújtották a negyedik gyertyát is.

A megjelenteket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános köszöntötte, majd bevezetője után a marcali hittanos diákok ünnepi zenés-verses összeállítása következett. Végül a negyedik, lila színű gyertyát az egyik tanuló gyújtotta meg, Patkó Imre, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és Iván atya kíséretében.

Karácsonyi adományokat osztott a Karitász a rászorulóknak

Karácsonyi adományokat osztott a Karitász a rászorulóknak

2019. december 20-án, pénteken délután a Marcali Karitász Csoport a plébániatemplomba hívta a helybeli nehézsorsú családokat, és hajléktalanokat, akiket a közelgő ünnep alkalmával tartós élelmiszercsomagokkal ajándékozott meg.

A meghívottakat Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános fogadta, aki egy közös imádság és ének elhangzása után beszélt nekik Karácsony ünnepéről, majd szentképeket adott a jelenlévőknek. Ezután Sávoly Andrea, a Karitász Csoport vezetője és Szabó Gyula, a GAMESZ képviseletében köszöntötte a rászorulókat és kívánt mindenkinek áldott ünnepeket. Majd pedig az önkéntes segítők közreműködésével kiosztották az adományokat, melyet a katolikus hívek adtak össze, zömében az Erzsébet-napi gyűjtés során.

Az idei esztendőben 52 csomagot készítettek, amelyből az idén is a hajléktalanok, a GAMESZ szociálisan rászoruló közmunkásai, valamint hátrányos helyzetű, vagy éppenséggel a nagycsaládosok részesültek, akik hálásan megköszönték és nagy örömmel vették át az ajándékokat.

Hirdetések 2019. 12. 22.

Hirdetések 2019. 12. 22.

  1. Ma Ádvent 4. vasárnapja.
  2. Hétfőn 9 órától állítjuk fel a szabadtéri betlehemet a plébániatemplom mellett. Erős férfikezeket hívunk és várunk a betlehem elkészítéséhez.
  3. Kedden éjjel 22 órakor kezdődik a B. Gizella templomban a pásztorjáték, utána éjjeli szentmise. A plébániatemplomban 23.30-kor pásztorjáték, majd éjféli szentmise.
  4. Szerdán, karácsony napján vasárnapi miserend.
  5. Csütörtökön, karácsony másnapján a plébániatemplomban 9 órakor szentmise, borszenteléssel. Kérjük a szőlősgazdákat, hogy az idei termésükből hozzanak egy üveggel, melyet a szentmisén megáldunk. A templom előtt forralt bort áldunk meg és kínáljuk a kedves híveknek.
  6. A jövő héten, pénteken este nem lesz szentmise.
  7. Megköszönjük mindazok közreműködését, akik részt vettek a kórház karácsonyon (mintegy 20-an). Ezek közül is külön köszönet a Noszlopy iskola 7-es hittanosainak és hitoktatónőjüknek.
  8. Elkészült a téli kápolna. Terveink szerint januártól ott tartjuk a hétköznapi szentmiséket.
  9. Az Eukarisztikus kongresszusra való jelentkezés elindult. Gelencsér Róbert világi elnököt jelöltem ki csoportvezetőnek, akinél jelentkezni lehet. Terveink szerint a kongresszusra szombati napon mennénk, amikor a Kossuth téri szentmiséről fáklyás körmenettel a Hősök teréig megyünk.
  10. Megjelent a Marcali Katolikus Újság karácsonyi száma.
Kórházkarácsony 2019

Kórházkarácsony 2019

2019. december 19-én, csütörtökön 15 órakor – a korábbi évekhez hasonlóan – a Marcali Római Katolikus Plébánia szervezésében önkéntesek látogattak el a kórházba, hogy a betegeknek is elvigyék karácsony üzenetét.

Az ápolási és krónikus osztályon Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános rövid liturgiákat tartott a járóképes, idős betegeknek, akiknek felolvasták a karácsonyi örömhírt. Az ünnepségen közismert egyházi énekek csendültek fel, melyekbe – hálatelt szívvel és néha-néha elérzékenyülve – a betegek is bekapcsolódtak. Ezen kívül az alkalomhoz illően versek is elhangzottak Tóth Eszter Ágnes gimnazista, és Ladencsics Zoltán tolmácsolásában.

Iván atya ezután külön megköszönte a nővérek és az orvosok áldozatos munkáját, amit a kórházban az elesett emberekért tesznek. A betegek ezután szentáldozáshoz is járulhattak Iván atya és Jáki Zoltán jóvoltából, miközben a gyermekek szentképekkel, illetve naranccsal ajándékozták meg őket, valamint a nővéreket és ápolókat, akik süteménnyel viszonozták a kedvességet.

A kórházkarácsonyon a Marcali Karitász Csoport aktivistái és a Noszlopy iskola 7. osztályos hittanos diákjai vettek részt dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónővel együtt.

A csoport ezután a belgyógyászatot, a sebészetet és a hospice osztályokat is sorra felkereste és az ott lévőket is megajándékozta.

Calypso karácsonyi koncert

Calypso karácsonyi koncert

2019. december 14-én, 18.15 órától a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban tartotta meg Karácsonyi koncertjét a Calypso Kórus.

A műsorban a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola Cantiléna Kórusa és a Calympa Énekegyüttes, valamint a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola tanárai működtek közre. Vezényelt: Stamler Edit.