Elkészült a kültéri betlehem

Elkészült a kültéri betlehem

2020. december 18-án, pénteken délelőtt a Marcali Római Katolikus Egyházközség összefogásával a plébániatemplom északi oldalán, immár 14. alkalommal két ütemben kezdődtek meg a betlehem-építési munkálatok.

Az első szakaszban Ságvári Róbert ácsmester és csapata rutinos gyorsasággal állította össze a fa-vázszerkezetet, melyet az elmúlt mintegy másfél évtized folyamán volt lehetőségük alaposan begyakorolni.

Majd a következő nap délelőttjén, azaz szombaton 9 órától nagy erőkkel folyatódott a betlehem díszítése fenyőágakkal; valamint berendezése és az alakok, továbbá az állat figurák elhelyezése. Ezt a munkafolyamatot az idén Gelencsér Róbert világi elnök és Tóth Péter irányították. A jól összeszokott építőcsapatot idősek és fiatalok is egyaránt erősítették, akik már ismerték a különböző munkafázisokat. Rajtuk kívül – örömteli módon – diákok is jöttek segíteni és elsajátítani az építés-technikáját. Ezalatt a templomban is helyükre kerültek a fenyőfák és a betlehem kültéri díszkivilágítása is elkészült. A templomi takarításban az imaköri tagok is segédkeztek. Ellenben a templomi díszítés és a kültéri fenyőfa, illetve a tiszafa világítása azonban még a jövő hétre maradt.

Összességében elmondható, hogy a koronavírus-járvány ellenére ismét szépen sikerült az alkotás. Az ácsmunkákban most is 4 fő, az összeállításban pedig mintegy 30 személy vett részt.

A szabadtéri betlehem 2021. január elejéig lesz látogatható az aktuális járványügyi intézkedések betartásával. Éjszakai őrzéséről ezúttal a kijárási korlátozás miatt nem kell gondoskodni.

A Római Katolikus Egyházközség nevében Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános minden segítőnek és a fenyőfák adományozóinak is megköszöni a közreműködését, illetve felajánlását. A város lakosságának és a betlehem-látogatónak pedig áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket kíván az építők nevében is!

Hirdetések, 2020. 12. 20.

Hirdetések, 2020. 12. 20.

 1. Ma ádvent 4. vasárnapja van.
 2. Szerdán 17 órakor karácsony elő esti szentmise lesz a plébániatemplomban, melyet a Tavi Tv felvesz és az ünnepek alatt közvetít.
 3. A környék atyáival is egyeztetve a karácsonyi miserend: Karácsonykor (pénteken): 9.00 óra plébániatemplom, 11.00 óra Gomba (igeliturgia), 17.00 óra B. Gizella templom; Karácsony másnapján (szombaton) 9.00 óra plébániatemplom (igeliturgia), 11.00 óra Bize, 17.00 óra B. Gizella templom; Vasárnap 9.00 óra plébániatemplom (borszentelés), 11.00 óra Gomba.
 4. A szentmisék bűnbánati részében felindítjuk a bűnbánatot és a pap általános feloldozást ad, azzal a feltétellel, hogy a gyónást a járványveszély elmúltával el kell végezni. A szentmiséken lelki áldozásra is lehetőség van, még azoknak is, akik a Tv képernyőjén nézik a szentmisét.
 5. A karácsony körüli borszentelés december 27-én vasárnap, Szent János ünnepén a plébániatemplomban a 9 órás szentmisén lesz.
 6. Elkészült a kültéri betlehemünk. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak.
 7. Megköszönjük a Somogy Megyei Közgyűlés és Huszti Gábor alelnök úr támogatását, melyet laptop vásárlására fordítottunk. Ezt a laptopot itt a templomi vetítéseken, és az X-házban fogjuk használni.
 8. Megjelent a Marcali Katolikus Újság karácsonyi száma, melyet a szentmisék után osztunk a híveknek.
 9. Kalendárium még kapható a sekrestyében.
 10. A karácsonyi virágpénzt a sekrestyésnek kérjük eljuttatni.
Hirdetések, 2020. 12. 13.

Hirdetések, 2020. 12. 13.

 1. Ma ádvent 3. vasárnapja van.
 2. Házi betegekhez, az idősek otthonába és a kórházba nem tudunk menni a látogatási tilalom és a járványhelyzet miatt.
 3. A megyéspüspök felhatalmazást adott az általános feloldozásra, mely ebben a helyzetben érvényes azzal a feltétellel, hogy a járványhelyzet elmúltával szentgyónást kell végezni.
 4. Az idei évben is felállítjuk kültéri betlehemünket, a felállítás a jövő szombaton 9 órakor kezdődik. Erős férfiakat várunk a munkához.
 5. A környék atyáival is egyeztetve a karácsonyi miserend: Karácsonykor (pénteken): 9.00 óra plébániatemplom, 11.00 óra Gomba (igeliturgia), 17.00 óra B. Gizella templom; Karácsony másnapján (szombaton) 9.00 óra plébániatemplom (igeliturgia), 11.00 óra Bize, 17.00 óra B. Gizella templom; Vasárnap 9.00 óra plébániatemplom (borszentelés), 11.00 óra Gomba.
 6. Kalendárium még kapható a sekrestyében. Naptárakat pedig a pénteki piacon lehet vásárolni.
 7. A karácsonyi virágpénzt a sekrestyésnek kérjük eljuttatni.
In memoriam: Tóth György (1935-2020) marcali kántor

In memoriam: Tóth György (1935-2020) marcali kántor

Tóth György 1935. október 26-án született Somogysámsonban. Gyermekkorát is szülőfalujában töltötte. Általános iskolai tanulmányait is itt folytatta. A Kántorképzőt Győrben végezte 1954. novemberében – olyan, időben, amikor nem volt divat ezt a hivatást választani. 19 éves korától kezdve Somogysámson és környéke kántora, s egyben a helyi általános iskola hivatalsegédje volt.

1958-ban kötött házasságot Kelemen Olgával. Házasságukból 4 gyermek született, akik azóta felnőttek – 5 unokával és 4 dédunokával ajándékozva meg szüleiket.

1988 őszén költöztek Marcaliba, ahova Révai József prépost-plébános hívta Gyuri bácsit kántornak, feleségét pedig sekrestyésnek. Attól fogva Tóth György – 26 éven át – Marcali kántora volt egészen 2014-ig.

A Jó Isten szép baritonhanggal áldotta meg, ami párosult hivatástudatával és a zene iránti szeretetével. Munkája napi elfoglaltságot jelentett, még a legnagyobb ünnepeken is sok-sok szentmisén kellett énekelnie és orgonán játszania.

Marcaliban mintegy 3000 embert, összesen több mint 4000 elhunytat kísért utolsó útjára, valamint több száz pár esküvőjén orgonált 64 éves kántori szolgálata alatt. Gyuri bácsi aktív tagja volt az Egyházközség Képviselő Testületének. Ezen kívül az egyik alapító tagja volt az 1995-ben alakult Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának is.

Kedvenc énekei a Máriát és Jézust dicsőítő énekek voltak.

2012-ben Marcali Város Önkormányzata Tóth Györgynek Marcali Városért kitüntető emlékérmet adományozott.

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, a feltámadás reményében búcsúznak tőle: a gyászoló család, rokonai, ismerősei, a Marcali Római Katolikus Egyházközség és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja.

Fotó: Marcali Portál

Hirdetések, 2020. 12. 06.

Hirdetések, 2020. 12. 06.

 1. Ma Ádvent 2. vasárnapja van.
 2. Kedden, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe, a plébániatemplomban 16.30-kor szentségimádást tartunk, 17 órakor szentmise.
 3. Szombaton 16 órától fatimai ájtatosságot tarunk, 17 órakor szentmise.
 4. A szentmisék rendje: szombaton 17 órakor és vasárnap 9 órakor a plébániatemplomban, vasárnap 17 órakor a B. Gizella templomban.
 5. Terveink szerint, ha a járványhelyzet engedi, felállítjuk a kültéri betlehemünket. Ennek időpontjáról az aktuális időben döntünk.
 6. A plébánia irodába az ügyintézés csak online formában történhet (telefon: 85/510-233, e-mail: marcaliplebania@gmail.com). Csak a legszükségesebb esetekben lehet személyes kontaktus egy fő részvételével.
 7. Naptár, kalendárium még kapható a sekrestyében.
Hirdetések, 2020. 11. 29.

Hirdetések, 2020. 11. 29.

 1. Ma ádvent 1. vasárnapja van, az új egyházi év kezdete.
 2. Továbbra is érvényben van a múlt héten bevezetett miserend: szombat este 17 órakor plébániatemplom, vasárnap 9 órakor plébániatemplom, 17 óra B. Gizella templom. Kérjük a kedves testvéreket, hogy akik nem mernek, vagy nem tudnak eljönni a templomba, azok odahaza a televízión keresztül kapcsolódjanak bele a vasárnapi szentmisébe.
 3. Továbbra is érvényben vannak a járványügyi előírások, a temetéseken is kötelező a szájmaszk használata.
 4. Ádventi gyertyagyújtások a szabadtéren elmaradnak, nem is állítottuk fel a kültéri ádventi koszorút, mert a járványügyi előírásoknak megfelelően minden rendezvény tilos.
 5. A plébánia irodába az ügyintézés csak online formában történhet (telefon: 85/510-233, e-mail: marcaliplebania@gmail.com). Csak a legszükségesebb esetekben lehet személyes kontaktus egy fő részvételével.
 6. Naptár, kalendárium még kapható a sekrestyében.
Krisztus Király és Szent Erzsébet ünnepe Marcaliban

Krisztus Király és Szent Erzsébet ünnepe Marcaliban

2020. november 22-én, vasárnap a 9 órás szentmisén Krisztus, a mindenség királyának ünnepén nemcsak Róla, hanem Szent Erzsébetről, a szegények védőszentjéről is megemlékeztek a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

A koronavírus-járvány miatt azonban az idén elmaradt az ünnepélyes bevonulás a koronával, kenyérrel és rózsákkal, melyet minden évben a hittanos és ministráns gyermekek, valamint a helyi Karitász Csoport aktivistái szoktak behozni a templomba. Egyúttal – az aktuális járványügyi intézkedések betartásával – a Szent Erzsébet szobrot sem hozták át az X-házból, melyet mindig a főoltár elé állítanak, emlékeztetve a nagy magyar szentre.

Az egyszerű, gitáros énekek nélküli istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr celebrálta, aki szentbeszédében egyrészt Krisztus Király ünnepének és üzenetének jelentőségét, a szeretet fontosságát hangsúlyozta. A napi evangélium alapján az embertársaink iránti irgalmasság gyakorlására hívta fel a jelenlévők figyelmét. Kiemelte, hogy Jézus iránti szeretetből teszünk jót a rászorulókkal, hiszen Ő mondta: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” (Mt 25,40). Ehhez az üzenethez jól kapcsolódik Szent Erzsébet példája is, aki az önfeláldozó életét a szegények, a rászorulók gondozásának szentelte. Éppen ezért ezen a napon, minden évben az ország valamennyi katolikus templomában a szegények javára gyűjtenek adományokat a Karitász aktivisták, hogy aztán a karácsonyi ünnepet tegyék a rászorulók javára egy kicsit meghittebbé.

Iván atya a szentmise keretén belül egy fiatal lányt is a bérmálás szentségében részesített, aki a két héttel korábban megtartott ünnepi alkalmon nem tudott jelen lenni az évfolyamtársaival.

Az istentiszteleten közreműködött Tóth Eszter Ágnes gimnazista, Kozma Krisztián Kazinczy-díjas előadó Sík Sándor: Krisztus Király című versével, valamint Balogh Bálint kántor orgonával.

Krisztus Király ünnepe egyben az egyházi év utolsó vasárnapja. A következő vasárnaptól már megkezdődik az ádvent időszaka. Sajnos az idén – a pandémia miatt – szabadtéri kültéri ádventi koszorú nem készül a plébániatemplom előtt, viszont a gyertyagyújtásokat azért egyszerű formában, szombat esténként megtartják bent a templomban egy kisebb ádventi koszorúnál. Azonban a kültéri betlehemet – előre láthatólag, ha a járvány-helyzet úgy engedi, akkor – a karácsonyi ünnepkörben el fogják készíteni a megszokott helyen.

Hirdetések, 2020. 11. 22.

Hirdetések, 2020. 11. 22.

 1. Ma Krisztus Király vasárnapja van, az ország valamennyi katolikus templomában persely-gyűjtés a Karitász javára.
 2. Megköszönjük mindazoknak, akik Krisztus Király vasárnapjának előestéjén eljöttek a szentségimádásra, vagy otthonukban kapcsolódtak hozzánk.
 3. Jövő vasárnap ádvent 1. vasárnapja. Szabadtéri ádventi koszorút nem állítunk, de a templomban lesz ádventi koszorú. Az első gyertya meggyújtása szombaton, az esti szentmisén lesz.
 4. A járványhelyzetre való tekintettel a szentmisék rendje megváltozott. Szombaton 17 órakor, vasárnap 9 órakor a plébániatemplomban van szentmise, vasárnap 17 órakor a B. Gizella templomban vagy igeliturgia, vagy szentmise.
 5. A plébánia irodába az ügyintézés csak online formában történhet (telefon: 85/510-233, e-mail: marcaliplebania@gmail.com). Csak a legszükségesebb esetekben lehet személyes kontaktus egy fő részvételével.
 6. Naptárak, kalendárium és a Szívem első gondolata című könyv kapható a sekrestyében.