Hirdetések, 2019. 09. 22.

Hirdetések, 2019. 09. 22.

 1. Ma van az évközi 25. vasárnap. 11 órakor az Orbán kápolnánál terménybetakarító hálaadó szentmise.
 2. Pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. A gyermekek számára szeptemberben, a szentmisék előtt tanévkezdő gyónási lehetőség van.
 4. Örömmel közöljük a testvérekkel, hogy dr. Gyulai Botondot a megyéspüspök 15 társával együtt lektorrá avatta. Akolitussá avatása Krisztus Király vasárnapján lesz.
Hirdetések, 2019. 09. 15.

Hirdetések, 2019. 09. 15.

 1. Ma van az évközi 24. vasárnap.
 2. Pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő vasárnap 11 órakor az Orbán kápolnánál tarjuk a hálaadó terménybetakarító szentmisét, melyen részt vesznek a város lengyel vendégei is.
 4. Megköszönjük a Marcali Tűzoltóság segítségét a B. Gizella templomnál végzett állagmegóvási munkánál.
Ikonok – Festett teológia – KÉSZ előadás az X-házban

Ikonok – Festett teológia – KÉSZ előadás az X-házban

2019. szeptember 10. kedd. Ikonok – Festett teológia címmel tartott előadást Makláry Ákos metropolitai helynök az X-ház nagytermében.

A terem elégnek bizonyult a sok megjelent érdeklődő számára, de pótszékeket kellett áthordani a karitászból –, hogy a több mint 60 résztvevő leülhessen.

Mint elhangzott a köszöntőben, a Marcali KÉSZ 24 éve működik a városban.

Oly’ sok minőségi rendezvény köszönhető dr. Laczkovics Anna elnök asszony munkásságának, hogy könyvet kellene írni róla…

Az előadó, aki az országos KÉSZ elnök immár 3 éve, közvetlen hangon mesélt arról, hogy az ország 74 KÉSZ szervezetéből immáron 63-at személyesen is meglátogatott az elmúlt 3 év alatt, s örömmel jött hozzánk is.

Megtudtuk, hogy 21 éve görögkatolikus pap, nős ember, felesége orvosnő, két lányuk van.

Sok-sok olyan információt osztott meg a hallgatósággal, amit csak felületesen ismertünk. A keleti egyházban a házasság a papoknál természetese, de a cölibátus is elfogadott, aki azt választja.

A misét ők liturgiának nevezik, a papot parókusnak. Annyira közelinek mutatta be a görög és a nyugati kereszténységet, hogy a közös mise, a szentáldozás, a gyónás egymás miséin természetesen jelen van.

A keleti egyházban a templomokban nincs szoborábrázolás, csak képek, ikonok vannak. Hasonlóan a nyugati egyházhoz, itt is a tanítás volt az elsődleges, a láttatás –, az olvasás helyett.

A templomaikban nincs fehér. Minden festett, színes. A képek meghatározott, hagyományos festékkel készülnek. És ritka, hogy aláírás lenne egy kép sarkában.

Az ikon-festés szabálya, nem az önmegvalósításban rejlik, hanem az egyház HITÉT tárja elénk. A képek az előtte állóban olvadnak össze, a jelenlévő személy részévé válik a kép mondanivalójával, az ábrázolt személlyel.

Nem egy képen Jézus arcának egyik fele isteni, a másik emberi ábrázolást kap. Így lesz egységes az Istenember ábrázolás.

Az előadó emlékeztetett arra, hogy a magyar átlag fiatal, napi 5 órát tölt a „kütyük” előtt. Nem mindegy, mi jön a szemünkön át a szívünkbe. A ROSSZAT ne nézzük, mert rossz hatással van ránk.

Beszélt a 843-ig tartó ikonrombolásokról is, azok okairól.

A színes vetítésen át, a világ ikonjaiból csemegézhettünk. A mindenek Ura, a tanító Krisztus, az újszövetség történetei. Szépek voltak, s igazak. Az ikonfestő Isten jelenlétében imádkozik. A festés is adott helyen történik… méltó helyen.

Mint az előadáson megtudtuk Makláry úr édesapja, bátyja is ikonfestő…, s egész élete az ikonok között tellett.

Templomaikban a templomhajó a híveké, a szentélybe csak felszentelt személy léphet be.

A két rész elválasztását az ikonosztáz tölti be. A sok-sok kép szervezetten felépített, de Szent Miklós, a keleti egyház védőszentje –, mindenütt jelen van.

Hosszan írhatnám a házi szentélyek fontosságát, az esküvőkön a hagyományos ikonképek ajándékozását, amely napjainkra ismét fontossá vált, hogy az ifjú párokat összekösse, együtt maradjanak életük végéig.

Sokan, sok helyről jöttünk össze ezen az estén. Iván atya mellett, Inke, Kéthely plébánosa is jelen volt, homokkomáromi nővér habitusban, református, evangélikus, görög, s mi római katolikusok, és sokan a környező településekről is.

Az imával kezdett előadás, imával zárult. Az áldást most Iván atya kérésére a metropolitai helynök Krisztus nevének ujjaival formált betűjelével adta ránk, kívánva, hogy váljunk mi is ikonná életünkkel a világban.

Írta: Jáki Zoltán

Fotók: Kiss Kálmán

Tanévkezdő szentmisék Marcaliban

Tanévkezdő szentmisék Marcaliban

2019. szeptember 8-án, vasárnap két, szabadon választható tanévkezdő szentmisét (latinul: Veni Sancte) is tartottak Marcaliban, melyeket Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált.

Délelőtt 9 órakor, a plébániatemplomban imádkoztak és kérték a Szentlélek közbenjárását az új tanévre, önmagukra és tanáraikra. Este 6 órakor a Boldog Gizella templomban gyűltek össze a környéken lakó diákok és szüleik, hogy Isten segítségét kérjék.

Marcali iskoláiban, az idei tanévben 354 tanuló jár hit- és erkölcstan oktatásra. A hitoktatók: Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Tombor Erzsébet.

Hirdetések, 2019. 09. 08.

Hirdetések, 2019. 09. 08.

 1. Ma van az évközi 23. vasárnap. A plébániatemplomban és a B. Gizella templomban tanévnyitó szentmisék. A szentmisék végén kapják meg a gyermekek a szentmisenaplót.
 2. Kedden 18.30-kor a Marcali Plébánia és a KÉSZ Marcali Csoport meghívására, az X-ház nagytermében Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke, görögkatolikus parókus “Krisztus követése az ikonok segítségével” címmel tart előadást, melyre a híveket és minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
 3. Szeptember 13-án délután 5 órakor tartjuk a fatimai imaórát, majd 6 órakor szentmise.
 4. A terménybetakarító szentmisét és hálaadást szeptember 22-én 11 órakor tarjuk az Orbán kápolnában.
 5. Megjelent a Marcali Katolikus Újság szeptemberi száma, melyet a szentmise végén osztunk ki a híveknek.
Hirdetések, 2019. 09. 01.

Hirdetések, 2019. 09. 01.

 1. Ma van az évközi 22. vasárnap.
 2. A héten első péntek, délelőtt a házi betegek gyóntatása, délután 17.30-tól szentségimádás és gyóntatás, 18 órakor szentmise.
 3. Első szombaton 17 órakor végezzük az első szombati ájtatosságot.
 4. A tanévkezdő szentmisét szeptember 8-án 9 órakor a plébániatemplomban, 18 órakor a B. Gizella templomban tartjuk. A hittanos gyermekek idei évben is ingyen kapják a hittankönyvet. Az 5. osztályosok egy Bibliát is kapnak tartós tankönyvként, melyet a felső tagozatban végig segédtankönyvként használnak. A hittankönyvek nem a tankönyvcsomagban lesznek, hanem az elő hittanórán a hitoktatók osztják ki a gyermekeknek.
Hirdetések, 2019. 08. 25.

Hirdetések, 2019. 08. 25.

 1. Ma van az évközi 21. vasárnap.
 2. A tanévkezdő szentmisét szeptember 8-án 9 órakor a plébániatemplomban, 18 órakor a B. Gizella templomban tartjuk. A hittanos gyermekek idei évben is ingyen kapják a hittankönyvet. Az 5. osztályosok egy Bibliát is kapnak tartós tankönyvként, melyet a felső tagozatban végig segédtankönyvként használnak. A hittankönyvek nem a tankönyvcsomagban lesznek, hanem az elő hittanórán a hitoktatók osztják ki a gyermekeknek.
 3. A héten, pénteken 17.30-kor szentségimádás a plébániatemplomban.
Emlékmű megáldással az államalapító Szent Istvánt ünnepelték az Iparosházban

Emlékmű megáldással az államalapító Szent Istvánt ünnepelték az Iparosházban

Szent István király ünnepén, 2019. augusztus 20-án, kedden 18 órakor a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházánál is megemlékezést tartottak az államalapítás alkalmából.

A Himnusz eléneklése után a megjelenteket Szaka Zsolt elnök köszöntötte és ismertette a programot. Ezután Szuhanics Albert: Nemzeti ünnep augusztus 20. című versét Juhász Sándor szavalta el. Majd Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános úr – a 2002-es építés után másodszor – megáldotta a közelmúltban ismét felújított Trianon-emlékművet, amely a nemzeti összetartozás egyik jelképe. Néhány gondolattal pedig a határon túli magyarok helyzetét és szerepét emelte ki, amelyet éppen a trianoni békediktátum következtében kellett elszenvedniük. Az ünnepi műsor folytatásaként Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Beszédében az államalapító Szent István királyt és máig ható történelmi jelentőségét hangsúlyozta.

Ezt követően Iván atya egy ima kíséretében megáldotta az új kenyeret, melyet az alelnök megszegett, majd az ipartestület tagjai közül pedig Szaka Zsolt és felesége kiosztottak a jelenlévőknek.

Végezetül Huszti Gábor és Szaka Zsolt koszorút helyeztek el a szépen felújított emlékműnél. Majd a Szózat elhangzása után a szervezők, az egyesület székházában pogácsával és frissítőkkel vendégül látták a résztvevőket, ahol egy jó hangulatú beszélgetéssel zárult a program.

Szent István napja Marcaliban

Szent István napja Marcaliban

2019. augusztus 20-án, kedden 9 órakor szentmisével vette kezdetét a Szent István napi ünnepségsorozat a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az ünnepi istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében az államalapító királyunk személyiségét, a hittel való kapcsolatát és történelmin szerepét méltatta. A misén közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar, valamint Balogh Bálint kántor és Jáki Zoltán, akik Marco Frisina: Anima Christi című művét adták elő orgona és hegedű kísérettel.

Majd a Himnuszt követően Tóth Eszter Ágnes tolmácsolásában hangzott el Tűz Tamás: Szent István király című verse. Ezután Iván atya megáldotta az új kenyeret, melyhez a búzát a Kéthelyi Gazdakörök adták a Magyarok Kenyeréből, illetőleg a Takács Pékség sütött meg.

A szertartást követően dr. Sütő László Marcali város polgármestere megszegte és kiosztotta az új kenyeret a jelenlévőknek. A templom előtt pedig az egyházközség fiataljai tovább kínálták az ünnepség résztvevőinek a szeletelt kenyereket.

Hirdetések, 2019. 08. 18.

Hirdetések, 2019. 08. 18.

 1. Ma van az évközi 20. vasárnap.
 2. Kedden, Szent István király, Magyarország fővédőszentjének ünnepe. A város ünnepi szentmiséje 9 órakor a plébániatemplomban kezdődik, majd a szentmise után az új kenyér megáldása. Köszönet a Kéthelyi Gazdakörnek, akik a Magyarok Kenyeréből nekünk is juttattak, melyet az ünnepség után a híveinknek is szétosztunk.
 3. Pénteken 17.30-kor szentségimádás a plébániatemplomban.