Iroda

Iroda

Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébánia Marcali

Cím:        8700 Marcali, Boldog II. János Pál pápa tér 1.
Telefon: 30/487-7541 vagy 85/510-233
E-mail:   marcaliplebania@gmail.com

Irodai nyitvatartás:

Hétfő-csütörtök: 8.30-12.00 és 14.00-17.30
Péntek:                 8.30-12.00

Plébános: Tomanek Ferenc Áron

Akolitus: Dr. Gyulai Botond

Világi Elnök: Gelencsér Róbert

Templomatya: Király Jenő

Kántor: Balogh Bálint (és Pécsi László kisegítő)

Sekrestyések/templom gondnokok:
Döbrei Sándorné (plébániatemplom),
Herbel Lajosné (Boldog Gizella-templom),
Molnár Györgyné (gombai templom)

Irodavezető: Kiss Kálmán

Könyvelő: Forró Barbara

Honlap: Király Krisztián

Az Egyházközség Képviselő Testületének tagjai:

Bojtorné Király Márta, Döbrei Sándorné, dr. Gyulai Botond, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna, Gelencsér Róbert, Jáki Zoltánné, Király János, Király Jenő, Király Róbert, Markovics Jánosné, Molnár Györgyné, Papp Tamás, Péter Csaba, Sávoly Andrea, Szabó Gyula, Tombor Erzsébet, Vida Endréné.

Hitoktatók:
Bojtorné Király Márta (megbízásos)
Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna (főállású)
Pozsonyiné Kiss Mária (részmunkaidős)

 A Marcaliban lelkipásztorkodó plébánosok névsora

Sorszám
A plébános neve és hivatala
Mettől
Meddig
1.
Patkó István licentiatus
1716
1723
2.
Rajky János plébános
1724
1738
3.
Kántor István plébános
1739
1740
4.
Szopkovits János plébános
1740
1763
5.
Nagy Antal plébános
1763
1775
6.
Paczay István c. apát, esperes-plébános
1775
1808
7.
Tomor János kanonok, esperes-plébános
1808
1839
8.
Stenger Frigyes plébános
1839
1860
9.
Koller József plébános
1860
10.
Vogronics Antal tb. kanonok, esperes-plébános
1860
1878
11.
Ádám János c. apát, esperes-plébános
1878
1914
12.
Rumi István plébános
1914
1920
13.
Blasutigh Sándor h. esperes-plébános
1920
1930
14.
Kőszeghy Antal tb. kanonok, esperes-plébános
1930
1963
15.
Dr. Lukács István főesperes, esperes-plébános
1964
1979
16.
Révai József c. prépost, tb. kanonok, főesperes, esperes-plébános
1979
1993
17.
Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános
1993
2023
18.
Tomanek Ferenc Áron plébános
2023

A marcali plébánián működött káplánok névsora:

Sorszám
A káplán neve
Mettől
Meddig
1.
Kapronczay József
1769
2.
Hobár János
1772
3.
Kovács György
1772
1774
4.
Gaál Ferenc A. R. D.
1775
1776
5.
Csonták Lajos György (expálos)
1788
1789
6.
Vajky György
1789
1792
7.
Bertalan Imre
1792
1798
8.
Gálfy József
1800
1801
9.
Robán József
1801
1802
10.
Rainali Pál
1804
1806
11.
Farkas Mihály
1806
1812
12.
Tikoss István
1812
13.
Vitéz János
1812
1813
14.
Tikoss István
1813
1814
15.
Pongrátz József
1814
1815
16.
Paál József
1815
1821
17.
Sinkay György
1821
1831
18.
Rusz János
1831
1832
19.
Böröndy Mihály
1832
1833
20.
Korponay Ferenc
1833
1835
21.
Vizeki Tallián Miklós
1836
22.
Farkas Pál
1836
1838
23.
Gyalókay József
1838
1841
24.
Kukacz István
1841
1842
25.
Fejér József
1842
1847
26.
Polák József
1847
1849
27.
Házy Alajos
1849
1853
28.
Antal Ignác
1853
1854
29.
Vehofsits András
1854
1860
30.
Népessy Károly
1860
1861
31.
Kiss Károly
1861
32.
Barabás László
1861
1862
33.
Horváth József
1862
1865
34.
Steiner Ádám
1865
35.
Szmodiss Pál
1865
1869
36.
Nemes Károly
1869
1873
37.
Fekete Gergely
1873
1878
38.
Juk József
1878
39.
Tóth Rafael
1878
1880
40.
Szelmájer Rudolf
1880
1882
41.
Csányi Ferenc
1882
1888
42.
Knapp Vilmos
1888
1892
43.
Krizmanics Péter
1882
1903
44.
Cséby János
1903
1906
45.
Karbuczky Károly
1906
1907
46.
Kákossy Elek
1907
1910
47.
Rumi István
1910
1914
48.
Mózner József
1914
1918
49.
Simon József
1918
1919
50.
Gazdag Ferenc
1919
1920
51.
Ravasz István
1920
52.
Horváth Elek
1920
1923
53.
Simon János
1923
1931
54.
Biczi Gyula
1925
1925
55.
Meiczinger Ignác
1928
1933
56.
Magyar János
1931
1937
57.
Schögl (Sarlós) György
1933
1935
58.
Gaál Ferenc
1935
1937
59.
Nyék Sándor
1937
1939
60.
Szalai József
1937
1938
61.
Kalmár Károly
1938
1942
62.
Szücs Adolf
1939
1940
63.
Benke Lajos
1940
1941
64.
Dr. Albrecht József
1941
1943
65.
Karvas József
1942
1944
66.
Koppányi Jenő
1943
1944
67.
Reindl Rafael
1944
1945
68.
Harmath József
1945
1948
69.
Bertalan Béla
1948
1950
70.
Dr. Cserjés Sándor
1950
1953
71.
Pauer Antal
1953
1963
72.
Vég Imre
1957
73.
Bajner Jenő
1958
1962
74.
Medgyesy Miklós
1962
1967
75.
Bencsik Pál
1963
1964
76.
Csertő Antal
1964
1965
77.
Németh Lajos
1965
1973
78.
Tóvölgyi László
1973
79.
Kovács Mihály
1973
1975
80.
Rózsás László
1974
1976
81.
Pálmai János
1975
1978
82.
Ajtós József
1976
1977
83.
Almássy István
1977
84.
Farkas János
1977
1982
85.
Bauer Zoltán
1978
1982
86.
Kiss János
1979
1982
87.
Simon János
1982
1984
88.
Csizmazia Sándor
1984
1986
89.
Sass Rudolf
1986
1990
90.
Csatlós István
1990
1991
91.
Berta Tibor
1991
1993
92.
Nikli Zsolt
2002
2003
93.
Sifter Gergely
2008
2009