Plébániatemplom

Plébániatemplom

Alapítva: 1722
Anyakönyvezés: 1724-től
Titulusa: Gyümölcsoltó Boldogasszony
Búcsú napja: március 25.
Szentségimádás napja: július 9.
Rózsafüzér napja: január 1.

Marcalit, mint települést 1274-ben említi egy okirat. 1455-ben Szent Ányos püspök tiszteletére templomot szenteltek. Marcali közelségében pálos remeteség is létezett. A török időkről Marcalira vonatkozólag kevés biztos adatunk van. A török idők után 1722-ben szervezték újjá a plébániát. Anyakönyvezés 1724-től kezdve létezik. A templomot 1730 körül építették újjá. Szentélyét 1897-1898-ban építették át. További építését a két világháború megakadályozta. A torony 1929-ben kapott betonsisakot. A templom egyhajós, hajójával azonos szélességű, trapézzáródású szentély. Főhomlokzat előtt háromszintes torony falazott, tagolt sisakkal. A déli homlokzaton kétszintes lépcsős gótikus támpillérek, falazott gótikus bejárat. Szentélye a hajónál magasabb, homlokzata lizénákkal – a fal síkjából alig kiemelkedő díszítő jellegű pillérszerű sáv – tagolt, déli oldalán kegyúri oratórium, északi oldalán sekrestye. A hajóban három szélesebb és három keskenyebb szakaszos fiókos dongaboltozat. Szentélyében két csehboltozat és hevederekkel tagolt félkupola. A sekrestye és előtér csehboltozatos. Hajóban háromnyílásos fiókos dongával alátámasztott karzat. Bejárati kapuszárnyak barokk-koriak.
A templom mérete: torony alatti előcsarnok 3X4 méter. Hajó 27X8 méter. A hajó torony felőli szélesebb boltszakaszai 5 és fél méteresek; a szentély felőli keskenyebbeké 3 és fél méteresek. A templom férőhelye kb.: 400 fő. A XVIII. Századi órapárkányos torony 25 méter magas. Két harangja közül a nagyobbik 5 mázsás. Felirata szerint: „öntetett Pest városában 1836. Eszt. Öntötte Eberhard Henrik” Széchényi Pál gróf és a hívek költségén. A kisebbik harang 1 mázsás. Felirata: „Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk”. Készült 1925-ben.
A főoltár jelzése: „Dittenberger” Bécsből való műérték. Az ,,Angyali üdvözlet”-et ábrázolja. Festője: Hans Gustáv Dittenberger. Németország Baden fejedelemségében született 1794-ben és Moszkvában halt meg 1879-ben. Heidelbergben végezte iskoláit. 1831-ben. 1836-1850 között Bécsben lakott. Az 1860-as években Moszkvába költözik. Itt telepedik le és majd itt is hal meg.
Dittenberger által készített oltárképet 1933-ban Medek Gyula festőművész restaurálta. Szintén ő hozta rendbe a hajó északi falán – közel a kórushoz – függő másik képet is, melynek alkotója Jakobey Károly. Az 1873-ból származó olajfestmény a Rózsafüzér királynőjét ábrázolja.
A templom elé 1884-ben Kováts Vendel marcali földműves Szentháromság szobrot állíttatott. Készítője Horváth Sándor keszthelyi kőfaragó mester volt.
A templom északi oldalán álló kereszt eredetileg a nyugati főbejárat előtt állt, amelynek áthelyezése a templomtér rendezése folytán, 1975-ben történt.
Templomunk liturgikus terének átrendezésére 1975-76 évben kerül sor.
Újabb fejezet kezdődött a rendszerváltozás után templomunk történetében, a 2000-ik jubileumi szentévre teljesen megszépült külsővel köszöntötte az ezredfordulót, új tölgyfa nyílászárók készültek. A jubileumi szentévben az új ajtón léptük át a templom küszöbét. Majd az Úr 2002-ik évében megszépült a templombelső: falszigetelést és belső festést végzett Arató József kaposvári vállalkozó. A templom felújítás Kiss Iván esperes-plébános és Király Jenő templomatya irányításával történt. Közben a templom új BOSE hangosító berendezést kapott, hogy a liturgia érthetőbb legyen. A templomban gyönyörű terítők és miseruhák készültek a Jézus Testvérei Kisközösség munkájával. Ezzel együtt templomunk hitélete is sokat változott a kisközösségek (Szent Erzsébet Imakör, Jézus Testvérei Kisközösség, X-es fiatalok, rózsafüzér társulatok) megalakulása folytán.
Közben elkészült a templom külső megvilágítása.
2003-ban a Marcali Városi Önkormányzat Content típusú, 52 regiszteres orgonát ajándékozott a templomnak.
A templom több fontos esemény helyszíne: mindennap szentmise, imaórák, ünnepségek, elsőáldozások, bérmálások, koncertek. A Magyar Rádió hat alkalommal is Marcaliból közvetítette élőben a vasárnapi szentmisét.
2004-ben ismét megvalósul egy újabb álom: A Nemzeti Kulturális Alap és a Városi Helytörténeti Múzeummal közös pályázattal egyházközségi múzeumot létesítünk a templom oratóriumában. Az oratórium egyik termében a környék népi vallásosság tárgyi emlékeit helyeztük el, míg a nagyobbik helységben bemutatásra kerültek régi zászlóink, a miseruhák, templomi használati tárgyak, kelyhek, szentségtartók, különféle liturgikus tárgyak és a plébánia legrégebbi könyvei. Az állandó kiállítás egyik sarkában egy fotókiállítás az elmúlt évszázadot öleli fel képekben: az egyházközség életét az elsőáldozástól a színjátszó körökig. A kiállítás egy része emlékeztet a terem korábbi funkciójára, amikor a diktatúra éveiben ide volt beszorítva a hitoktatás. A kiállítás a plébánia nyitvatartási idejében látogatható.
2004-ben egy szép Mária szobor került a templomba: egyik nagylelkű hívőnk adományából, amely Fatimából érkezett faszobor, és a fatimai kegyszobor hiteles másolata. Vida Endréné kőfaragó márványoltárt épített a szobor alá.
Ezen kívül Kollár Róbert villamosmérnökünk tervei alapján elkészült a templom új díszkivilágítása is.
Továbbá elkezdtük új templomi padjaink készítését és cseréjét. Az Erdélyben készült padok 2004 ádventjére érkeztek meg hozzánk.
2005-ben új kerámiafűtéssel gazdagodott a plébániatemplom.

2007. február 4-én megdőlt a plébániatemplom tornyának régi keresztje, ezért le kellett venni. Egy hónap múlva – a Király Fivérek Kft. Műhelyében – új kereszt készült, és március 6-án a tűzoltók tették helyére a kettős keresztet. A régi keresztet – felújítás után – az egyházközségi múzeumban állítottuk ki. Április 1-én (Virágvasárnap) püspöki szentmisén ünnepeltük Marcali várossá avatásának 30. évfordulóját. Ezt a szentmisét láthatták először élőben a marcaliak az új mikrohullámú átjátszó adó segítségével a Marcali Városi Televízióban. Ettől kezdve minden vasárnap a délelőtti szentmisét élőben közvetíti a Marcali Televízió.