Browsed by
Szerző: Marcali Plébánia

Hirdetések, 2021. 01. 17.

Hirdetések, 2021. 01. 17.

  1. Ma van az évközi 2. vasárnap. Megkezdődött az évközi vasárnapok időszaka, melynek első része hamvazószerdáig folytatódik, majd utána jön a nagyböjti és húsvéti időszak Úr napjáig. Úr napja után jön az évközi vasárnapok második szakasza ádvent 1. vasárnapjáig.
  2. A jövő héten lesz az ökumenikus imahét, melyet minden egyház önállóan végez a járványhelyzet miatt. Mi is imádkozunk a keresztények egységéért.
Első ízben virtuális ház-, és lakásszentelés Marcaliban

Első ízben virtuális ház-, és lakásszentelés Marcaliban

2021. január 10-én, vasárnap a plébániatemplomban, a 9 órás szentmise keretében, a Marcali Plébánia történetében első ízben történt virtuális ház- és lakásszentelés. A kialakult járványhelyzet miatt, a plébános nem tudott a házakhoz elmenni Vízkereszt ünnepe után, ezért választotta módját annak, hogy a Tavi Tv által sugárzott szentmisében áldását adja a város házaira, lakásaira és középületeire.

A História Domus (plébániatörténet) leírása alapján a Marcaliban élő atyák végigjárták egykor a házakat Vízkereszt után, és szentelt vízzel hintették meg, miközben az Úr áldását kérték a házra és lakóira. „Békesség e háznak és minden lakójának!” – így köszöntek be és a szertartás alatt együtt imádkoztak az ott lévőkkel együtt. Majd ezután a pap szenteltvízzel hintette meg a szobákat. Aztán az egyik ajtóra felírták az évszámot és egy titokzatos rövidítést is, ami ma így történne: 20+G+M+B+21; amiben a szélső számok az évszámot, a betűk pedig a három napkeleti királyt: Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt jelzik.

Ma is szokásban van a házszentelés, többnyire inkább a lakásfelújítások és új ház építése után kérik a tulajdonosok ezt a szertartást. A járványhelyzet miatt azonban egyre több helyen, virtuális módon történik a házszentelés.

Hirdetések, 2021. 01. 10.

Hirdetések, 2021. 01. 10.

  1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe és ezzel befejeződik a karácsonyi időszak.
  2. A héten, pénteken 16 órakor tartjuk meg a fatimai engesztelést, és egyben szentségimádás is lesz, majd 17 órakor szentmise.
  3. Plébániatemplomunk a Somogy Megyei Önkormányzattól, Vízkereszt ünnepén az Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet kapta, mellyel a döntés értelmében a megye vonzerejének növeléséhez, megyénk népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárult.
  4. Megköszönjük azok munkáját, akik szombaton részt vettek a betlehem lebontásában.
  5. Idén is szenteltünk vizet Vízkeresztkor. A járványügyi szabályok betartásával a padok mögötti szenteltvizet tartalmazó hordóból egy csapon keresztül lehet vizet hazavinni.
Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet kapott a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom

Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet kapott a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom

Csendben ünnepel ma Somogyország

2021. Január 06. 09:30

Csendben ünnepel ma Somogyország. Az évtizedeken keresztül sikeres, színes, mozgalmas Megyenap és Megyehét eseményeit idén kényszerűen háttérbe szorította a koronavírus járvány. Megyénk legnagyobb ünnepén azonban erkölcsi kötelességünk – ha csak írott formában is – megemlékezni arról a dicsőségről, melynek köszönhetően a magyar vármegyék közül elsőként Somogy kapott címert és pecséthasználati jogot – kezdte ünnepi megemlékezését Biró Norbert.

A Somogy Megyei közgyűlés elnöke kiemelte: 531 évvel ezelőtt, Mátyás királyunk halála után elődeink bebizonyították, hű fiai e honnak, példát mutattak hazaszeretetből az egész országnak. Az haza és a korona megóvása harcba vezette a somogyiakat a trónkövetelő I. Miksa német király, későbbi német-római császár hadai ellen. Nekik is köszönhető, hogy akkor nem lett egy hatalmas birodalom része hazánk, nekik is köszönhető, hogy meg tudtuk őrizni függetlenségünket. Ezt a bátor kiállást ismerte el pár évvel később, 1498. január 6-án II. Ulászló, aki hálája jeléül pecsétet és címerhasználati jogot adományozott Somogy vármegyének. Mai szóhasználattal nyugodtan nevezhetjük ezt kimagasló sikernek is, hiszen 52 évvel előztük meg az utánunk következő megyét e tekintetben. Erre a somogyi elsőségre, elődeink dicsőségére emlékezünk ünnepi közgyűléssel évtizedek óta Vízkeresztkor. Ez a nap azonban nem csak a megemlékezésről szól, hanem az előző esztendőben végrehajtott feladatokról is beszámolunk, valamint előrevetítjük az előttünk álló lehetőségeket is a somogyi polgárok számára.

Nyitott Vármegyeháza programunk keretében az elmúlt években Csurgón, Marcaliban, Siófokon, majd Kaposváron ünnepeltünk, idei ünnepi közgyűlésünket pedig Barcsra terveztük, mely sajnos ezúttal elmaradt. A korábban kiválasztott és a várossal egyeztetett helyszínről természetesen nem mondtunk le, amennyiben jövő évben már gondtalanul ünnepelhetjük Megyenapunkat, akkor a Dráva partján tesszük meg azt. Az ünnep azonban nem csak a visszatekintésről, a megemlékezésről szól, a jövőről is szót kell ejtsünk. Hamarosan lezárul a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP), melynek eredményeképpen több mint 53 milliárd forint érkezett Somogyba a megyei önkormányzat közreműködésével. A fejlesztések, építkezések sok esetben már lezárultak, vagy éppen folyamatban vannak. Az viszont mindegyikről elmondható, hogy nem felülről vezérelt, vagy önös érdekek alapján valósultak és valósulnak meg, hanem az itt élők akarata szerint zajlott már a tervezés is. Ez az akarat pedig erős volt, hiszen az eredetileg megyénkbe szánt 43,45 milliárdos keretet sikerült tízmilliárd forinttal megemeltetnünk. Köszönet jár ezért a somogyiaknak, akik hisznek a jövőben, hisznek településükben, megyéjükben.

A települések önálló tervezésének lehetősége nem szakad meg a jövőben sem, amikor a következő uniós pénzügyi ciklus területfejlesztési beruházásaira készülünk. A TOP-ot felváltja a Versenyképes Magyarország Operatív Program, mely lényegesen nem változtatja meg az előző években megszokott folyamatokat, továbbra is a területfejlesztésre koncentrálhatunk a megyei önkormányzat koordinálásával. Megkezdődött az igények felmérése, aktívak a somogyi települések, változatlanul az életminőség javítását, a vonzerő és megtartó erő növelését helyzeték előtérbe.

A Somogy Megyei Önkormányzat az elmúlt években több területen is segítette fentiek mellett településeinket. Bár a megyeheti programokkal együtt a jótékonysági Megyebál is elmarad, nem mondtunk le kisdiákjaink kirándulásának támogatásáról. Korábbi támogatóink is változatlanul fontosnak érzik, hogy a gyermekek ellátogathassanak egy-egy somogyi helyszínre, így az már biztosnak látszik, hogy a Szülőföldem Somogyország programnak köszönhetően idén is megismerhetik csodálatos megyénk értékeit a jelentkező osztályok. Azt viszont még nem látjuk pontosan, hogy a szintén sikeres SomFALU programunkat milyen formában tudjuk idén megvalósítani. Tavaly a járvány miatt módosítottunk az eredeti kiíráson, és kimondottan pályázati önerőt biztosítottunk nehéz helyzetbe került településeinknek. Célunk idén sem lehet kisebb, mint az előző években. Versenyképes, élhető Somogy megye építése, ezért lehetőségeink szerint ismét segítő kezet nyújtunk, ahogy tettük azt Projektirodánkkal is tavaly. Olyan települések pályázataiban vettünk tevékenyen részt, melyek szakember híján nem tudtak volna például a Magyar Falu programban sikereket elérni.

A tavalyi ünnepi közgyűlésen hangsúlyoztam, hogy a folytatás, a békés építkezés lehetősége adatott meg számunkra, amikor 2019-ben megalakult az új megyei közgyűlés, melynek abban van a legfőbb ereje, az lehet a legnagyobb sikere, hogy a somogyiakkal közösen véghezviszi mindazt, amit elterveztek. Így lehet közös a boldogulásunk, a fejlődésünk, az előrejutásunk, s csak így számíthatunk egymásra. Nos, az építkezés, az előrejutás szerencsére nem állt le a járvány miatt, de mindannyiunknak maradt hiányérzete. Sokkal többet tehettünk volna megyénkért, ha a megszokott kerékvágásban zajlott volna az élet, ha teljes mértékben az előttünk álló feladatokra koncentrálhatott volna mindenki, és nem arra, miként maradjunk egészségesek, miként óvjuk meg családunkat, ismerőseinket a vírustól.

A mai napon, ezen a csendes ünnepen azonban marad a remény és a hit, hogy nem fordulhat elő újra mindaz, amit át kellett élnünk tavaly. Hogy ebben az évben teljes erővel az építkezésre, Somogy megye fejlődésére koncentrálhatunk, nem pedig a vírus miatti védekezést kell előnyben részesítenünk. Tudom, nem megy ez egyik napról a másikra, hiszen a koronavírus járvány még nem múlt el, itt van közöttünk. Ezért arra kérek mindenkit, továbbra is tartsa be a szabályokat, tegyünk meg mindent azért, hogy minél kevesebb megbetegedéssel, minél kevesebb áldozattal kelljen szembesülnünk megyénkben. A mai ünnepen pedig hajtsunk fejet hős elődeink előtt, hajtsunk fejet minden somogyi előtt, aki valaha ezért az országnyi megyéért élt és dolgozott. Hála és köszönet jár nekik. Nekik is köszönhetjük, hogy ma itt élhetünk a Dráva és a Balaton ölelésében, hogy még mindig magyarként, somogyiként gondolkodhatunk, magyarként és somogyiként tervezhetjük a jövőt.

A Megyenap nem csak a megemlékezésről és a beszámolásról, tervezésről szól, ezen a napon ismerjük el azon kiváló somogyiak teljesítményét, akik sokat tettek szűkebb és tágabb közösségükért, településükért, megyénkért. A megyei közgyűlés határozata ezúttal is megszületett, de a jelenlegi vírushelyzet miatt az elismerések személyes átadása csak egy későbbi időpontban történhet meg. A Somogy Megyei Közgyűlés 2020 szeptemberi döntése értelmében a megye legmagasabb szintű elismerését, Pro Comitatu Somogy kitüntetést adományozott id. Tengerdi Győző, balatonkeresztúri nyugalmazott pedagógus, népzenekutató, népzenész, karnagy számára. Somogy Polgáraiért Díjjal ismerte el Bántó Zsuzsanna Magdolna, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium nyugalmazott igazgatója, Bodó Imre József nyugdíjas agrármérnök, helytörténész, Góz Mihály József, a Buzsáki Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Máj Péter kaposvári nyugdíjas, a Marcali 3 Tenor, Mocz András, a somogyszobi Mocz és Társa Magánerdészet Kft. tulajdonosa, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke, Rigó László, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Műszaki és Üzemeltetési Osztályának vezetője, Szabó Sándor, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatója, Tóth Gergely, a siófoki CE Hotels & Resorts ügyvezetője, és a szentbalázsi Zselici Rózsakert Idősek Otthonának Kollektívája tevékenységét. Somogy elismert értékeiről is közgyűlési határozat született. A döntés értelmében a megye vonzerejének növeléséhez, megyénk népszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárult a Barcsi Malom, Deák Varga József életműve és a marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom, ezért számukra az Örökségünk – Somogyország Kincse kitüntető címet adományozta a Somogy Megyei Közgyűlés – tájékoztatott a megyenapi elismerésekről Biró Norbert.

http://www.som-onkorm.hu/hirek/csendben-unnepel-ma-somogyorszag-154.html
Hirdetések, 2021. 01. 03.

Hirdetések, 2021. 01. 03.

1.    Ma Karácsony második vasárnapja van

2.    A héten január 6-án (szerdán) Vízkereszt ünnepe. Szentmise este 17 órakor. Parancsolt ünnep!

3.    Pénteken újrakezdjük 19.30-kor a szentségimádást a plébániatemplomban. Imádkozzunk együtt a városért, a járvány megszűnéséért és adjunk hálát az Istennek jóságáért

4.    Szombaton este 17 órakor szentmise.

5.    Külső betlehemünk lebontása szombaton, január 9-én, 9 órakor kezdődik. Erős férfiakat és fiatalokat várunk a munkára

6.    Alapvető járványügyi előírás, hogy, aki beteg, az ne jöjjön szentmisére. Kérjük, hogy ezt nagyon szigorúan tartsuk be.

A Szent Család és Szent János apostol ünnepén a házaspárokat és az új borokat is megáldották

A Szent Család és Szent János apostol ünnepén a házaspárokat és az új borokat is megáldották

2020. december 27-én, a Szent Család vasárnapján, a 9 órás szentmisén a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban – a koronavírus járványügyi intézkedéseinek betartásával – Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános az idén is megáldotta az új borokat.

A szőlősgazdák a karácsonyi ünnepkörben – hosszú évek óta – minden esztendőben, magukkal hoznak az idei termésből, fajtánként egy-egy palack bort, hogy egyházi áldást kérjenek az éves munkájuk lezárásaként az általuk megtermelt különféle nedűikre.

Mivel ebben az évben Szent Család vasárnapja és Szent János apostol ünnepe éppen egy napra esik, ezért az istentiszteleten Iván atya megáldotta azokat a házaspárokat is, akik szép számmal eljöttek erre az alkalomra, hogy Jézus, Mária, és József közbenjárását, oltalmát kérjék további közös életükre.

Az eddigi hagyományokhoz tartozott, hogy a szentmise után a templom előtt, a Boldog II. János Pál pápa téren a forralt bort is mindig megáldotta Iván atya, melyet általában Gelencsér Róbert világi elnök és családja szokott kínálni a jelenlévő híveknek. Sajnos az idén a vírushelyzet miatt ettől a tradíciótól el kellett tekinteni.

Az istentiszteleten Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas előadó Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél című versét mondta el; valamint közreműködött Balogh Bálint kántor.

Hirdetések, 2020. 12. 27.

Hirdetések, 2020. 12. 27.

  1. Ma Szent Család vasárnapja van.
  2. December 31-én, csütörtökön, (Szilveszter napján) 16.30-kor hálaadó szentségimádás, 17 órakor szentmise lelkipásztori beszámolóval.
  3. Január 1-én, pénteken Új Év napján szentmisék: 10 óra plébániatemplom, 17 óra B. Gizella templom.
Előrehozott Karácsony

Előrehozott Karácsony

Mivel az Egyházmegye főpásztora azt tanácsolta, hogy a híveket ne hagyjuk bizonytalanságban a karácsonyi szentmisék időpontjában és lehetőleg ne tartsunk éjféli szentmisét, helyette inkább egy más időpontot válasszunk.

Marcaliban is ezt a megoldást választottuk megelőlegeztük a karácsonyi örömhírt, előtte nap az esti órákban tartottuk meg az éjféli szentmisét, a járványügyi szabályok betartásával.

A szentmise elején megtörtént a jászolba helyezés, majd felhangzott a legtöbbet énekelt karácsonyi dal a Mennyből az angyal. A szentmisén elhangzott Ady Endre karácsonyi verse Kozma Krisztián előadásában. A szentmisén közreműködött a Fény Gyermekei Zenekar és Balog Bálint kántor.

A szentmiséről felvételt készített a Tavi tv, melyet karácsony napján és másnapján is 9 órakor leanak. Az ünnepek alatt karácsonyi miserend lesz marcali templomaiban. Vasárnap 9 órakor borszentelési szentmisére kerül sor.

Adományokat osztott a Karitász karácsonyra a rászorulóknak

Adományokat osztott a Karitász karácsonyra a rászorulóknak

2020. december 20-án, vasárnap a 9 órás szentmise után a Marcali Karitász Csoport a plébániatemplomban – a járványügyi intézkedések betartásával – adta át azt a 10 darabból álló tartós élelmiszereket tartalmazó dobozokat, melyeket a Katolikus Karitász, valamint a Kaposvári Egyházmegyei Karitász közreműködésével juttattak el városunkba.

Ezen kívül a helyi önkéntes segélyszervezet további 21 db élelmiszercsomagot is összeállított, melyet a Szent Erzsébet-napi templomi adománygyűjtés tett lehetővé a hívek jóvoltából. Sávoly Andrea, a Marcali Karitász Csoport vezetője elmondta, ezek az adományok az idei esztendőben is a helybeli idős, beteg, illetve nehéz sorsú családok támogatását szolgálják. A cél az volt, hogy a közelgő ünnepek alkalmával enyhítsék kicsit ezeknek az embereknek a kiadásait, és segítsék a karácsonyuk meghittebbé tételét, ezáltal eljuttassák Jézus születésének örömhírét, üzenetét is.

A rászorulók mindannyian hálásak voltak, és örömmel köszönték meg a segítséget, melyek egytől egyig hasznosak leszek a családok karácsonyi asztalánál.

Azoknak a támogatásban részesült személyeknek, akik valamilyen oknál fogva mozgásukban korlátozottak és nem tudtak átvenni a csomagokat, nekik az önkéntes karitász aktivisták fogják a napokban személyesen eljuttatni a pandémiás előírások betartásával.