Browsed by
Szerző: Marcali Plébánia

Hirdetések 2023. szeptember 24. – Évközi 25. vasárnap

Hirdetések 2023. szeptember 24. – Évközi 25. vasárnap

 1. Jövő vasárnap 11 órakor az Orbán kápolnában terménybetakarító hálaadó szentmisét ünneplünk. Kérjük, aki tud, süteménnyel vagy pogácsával járuljon hozzá a szentmise utáni agapéhoz.
 2. Szeretettel hívjuk az érdeklődő gimnazistákat és egyetemistákat plébániai találkozóra a szombat esti mise után, kb. 19 órától az X-házba (Dózsa Gy. u. 3.).
 3. Október 7-én (szombaton) 16 órakor megáldjuk a Szigetvári utcában felújított Bene-emlékkeresztet, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
 4. Aznap (október 7-én) 17 órakor kezdődik a plébániatemplomban a Rózsafüzér Társulat éves gyűlése, ahol Borsos Miklósné vezető beszámolót tart a tagságnak.
Tanévkezdő szentmise a plébániatemplomban

Tanévkezdő szentmise a plébániatemplomban

2023. szeptember 17-én vasárnap, 9 órakor tanévkezdő szentmisét (Veni Sancte) tartottak Marcaliban, a plébániatemplomban. Az istentiszteleteket Tomanek Ferenc Áron plébános celebrálta.

A hittanos diákok közösen imádkoztak szüleikkel, nagyszüleikkel, hitoktatóikkal, valamint a hívekkel együtt, és kérték a Szentlélek segítségét, közbenjárását az idei új tanévre, természetesen diáktársaikra és tanáraikra is. A misén, a gyerekek képviseletében hárman egy kis műsorral kedveskedtek, majd pedig a plébános atya megáldotta a gyermekeket és az iskolatáskáikat is.

Az idei tanévben, Marcali iskoláiban, szeptember 1-jével három iskolában (Noszlopy, Mikszáth, Hétszínvirág) összesen 396 fővel, 42 csoportban kezdődött meg a katolikus hit- és erkölcstan oktatás. (A fakultatív- és a felkészítőkkel együtt mindösszesen: 421 gyermek, 47 csoportban.) A hitoktatók Bojtorné Király Márta (megbízásos munkaviszony), dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna (főállású), és Pozsonyiné Kiss Mária (részmunkaidős), akik a szentmise végén kiosztották a jelenlévő tanulók szentmisenaplóit is. Rajtuk kívül Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó is tanít hittant Marcaliban, valamint – sokrétű lelkipásztori munkája mellett – Ferenc atya pedig a bérmálkozók külön felkészítésével személyesen is foglalkozik.

Az ünnepi szentmisén Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar működött közre orgonás-gitáros énekekkel.

Hirdetések, 2023. 09. 17. Évközi 24. vasárnap.

Hirdetések, 2023. 09. 17. Évközi 24. vasárnap.

 1. Szerdán (szeptember 20-án) 17 órakor az X-házban szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók és a bérmálkozók szüleinek.
 2. Szombaton reggel 7 órakor a plébániatemplom előtti parkolóból indul a KÉSZ zarándoklata Keszthely-Hévíz-Egregy és Zalaegerszeg úti célokkal. A visszaérkezés a késő esti órákban várható. A belépőjegyek árát mindenki maga fizeti.
 3. Október 1-én 11 órakor az Orbán kápolnában terménybetakarító hálaadó szentmisét ünneplünk. A szentmise utáni agapéhoz, kérjük, aki tud, süteménnyel, pogácsával járuljon hozzá.
Tisztújító taggyűlést tartott a KÉSZ Marcali Csoport – Újabb öt év bizalmat kaptak a tisztségviselők

Tisztújító taggyűlést tartott a KÉSZ Marcali Csoport – Újabb öt év bizalmat kaptak a tisztségviselők

2023. szeptember 12-én (kedden) 17 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja tisztújító taggyűlést tartott az X-ház nagytermében (Marcali, Dózsa Gy. u. 3.), melyre azért volt szükség, mert lejárt a helyi csoport tisztségviselőinek a mandátuma.

A levezető elnök megállapította, hogy a gyűlés határozatképes, majd a következő napirendi pontok tárgyalása következett.

Elsőként köszöntötték az új plébánost, Tomanek Ferenc Áron atyát, aki röviden bemutatkozott a jelenlévő tagságnak. Majd Választási és Szavazatszámláló Bizottságot választottak: Gelencsér Róbert, Vida Endréné és Sávoly Andrea személyében. Ezután javaslatok hangzottak el az elnök, a titkár, a pénztáros, valamint a pótküldött személyére. A jelenlévő tagság végül a régi tisztségviselőknek szavazott bizalmat, így 5 évre pótküldöttnek újra: Gálné Végh Editet, pénztárosnak: Hosszú Zoltánnét, titkárnak: Horváth Zsolt Lászlót, elnöknek pedig Kiss Kálmánt választották meg. (Az 50 főt meghaladó taglétszám miatt a tavaly választott küldött és a 2. pótküldött személyét nem érintette a voksolás, ugyanis nekik majd csak 2027-ben jár le a mandátumuk.)

A következő napirendi pontban az elnök beszámolt a 2022. év gazdálkodásáról: ismertette a bevételeket és a kiadásokat, valamint részletesen beszámolt a megvalósult programokról. Majd ezután röviden beszélt a KÉSZ központ által kiírt és a helyi csoport által megnyert pályázatról, mely támogatást az idei évben is zarándoklatra fordítják. 2023. szeptember 23-án ugyanis Keszthely, Hévíz, Egregy és Zalaegerszeg szakrális értékeinek a megtekintése lesz a fő úti cél, miközben Ferenc atya Zalaegerszegen szentmisét is fog celebrálni a zarándokoknak. Végül az egyebek napirendi pontban szó esett még a tagdíjakról és a jövőbeli programtervekről is.

Írta: KÉSZ Marcali Csoport

Hirdetések, 2023. 09. 10. Évközi 23. vasárnap

Hirdetések, 2023. 09. 10. Évközi 23. vasárnap

 1. A téli időszámítás kezdetéig minden héten keddtől szombatig esténként 18 órakor vannak a szentmisék a plébániatemplomban. A pénteki szentmisék előtt fél órás szentségimádást végzünk, közben lehetőség van a szentgyónás elvégzésére is.
 2. Kedden 16.45-kor az X-házban a KÉSZ tisztújító taggyűlést tart, melyre a tagokat hívják és várják a szervezők.
 3. Szerdán 17 órakor fatimai imaóra, 18 órakor szentmise a plébániatemplomban.
 4. Jövő vasárnap a 9 órai Veni Sancte misében kérjük a Szentlélek segítségét az új tanévre és ennek részeként a szentmisében megáldjuk az iskolatáskákat. Szeretettel hívjuk a diákokat iskolatáskájukkal együtt, a szülőket, tanárokat és közösségünk minden tagját.
 5. Aznap 11 órakor igeliturgia lesz a gombai templomban.
 6. A KÉSZ Marcali Csoport szeptember 23-i zarándoklatára minden hely betelt.
Hirdetések, 2023. 09. 03. Évközi 22. vasárnap

Hirdetések, 2023. 09. 03. Évközi 22. vasárnap

 1. Keddtől szombatig esténként 18 órakor vannak a szentmisék a plébániatemplomban.
 2. Pénteken 17.30-tól szentségimádás, 18 órakor szentmise a plébániatemplomban.
 3. Szeptember 17-én, vasárnap a 9 órai Veni Sancte misében kérjük a Szentlélek segítségét az új tanévre. Szeretettel hívjuk az iskolásokat, szülőket, tanárokat és közösségünk minden tagját. A hitoktatóknál vagy a plébánián lehet jelentkezni az elsőáldozási és bérmálási felkészítőre.
 4. A KÉSZ Marcali Csoportja szeptember 23-ára változtatta meg az éves zarándoklatát, amelynek az úti célja változatlan: Keszthely, Egregy és Zalaegerszeg szakrális értékeinek a megtekintése. Jelentkezni még korlátozott számban Sávoly Andreánál lehet. Az útiköltség 3.000- Ft személyenként, a KÉSZ tagoknak ingyenes.
Hirdetések, 2023. 08. 27. Évközi 21. vasárnap

Hirdetések, 2023. 08. 27. Évközi 21. vasárnap

 1. Keddtől szombatig esténként 18 órakor vannak a szentmisék a plébániatemplomban.
 2. Pénteken első péntek, délelőtt a házi betegek gyóntatása, majd 17.30-tól szentségimádás, 18 órakor szentmise a plébániatemplomban.
 3. A tanév kezdetével a hitoktatás is megkezdődik Marcali iskoláiban. A hittankönyveket a hitoktatóktól vehetik át a diákok. A hitoktatóknál vagy a plébánián lehet jelentkezni az elsőáldozási és bérmálási felkészítőre.
2023. évi Szent István-napi ünnepi szentmise és kenyérmegáldás Marcaliban

2023. évi Szent István-napi ünnepi szentmise és kenyérmegáldás Marcaliban

2023. augusztus 20-án, vasárnap 9 órakor ünnepi szentmisével és kenyérmegáldással emlékeztek Szent István királyra és az államalapításra Marcali lakosai a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

Az istentiszteletet az új lelkipásztor, Tomanek Ferenc Áron plébános celebrálta, aki szentbeszédében az államalapító király példaértékű hitbéli életét, nagyságát, személyiségét, történelmi szerepét méltatta. Kiemelte, hogy Szent Istvánnak fontos volt a hit és annak megélése, ami túlmutatott a saját életén is. Fontos volt számára, hogy a családjában is megélje ezt a vallásos meggyőződését. A felesége, Gizella a boldogok, Imre herceg pedig a szentek táborát gyarapította. Ezen kívül egyházi és államalapító működésével püspökségeket és érsekségeket alapított; majd amikor utódját, Imre herceget elveszítette, akkor Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Megmutatta az utat, hogy mire, kire lehet alapozni a jövőt. Ebben az Istenkeresésnek hangsúlyos jelentősége van, hogy mindenki megtalálja és közösen megélje a nemzetben és a családban is ezt a példaértékű hitet. Ferenc pápa idézetét említette a marcali plébános, amely szerint: „Az együtt imádkozó család együtt is marad”. A hit megélése pedig túlmutat a saját családunkon is, ebben a közösségben rejlő erő, a közösséghez való tartozás ad értelmet Isten követésében és szeretetében.

A szentmisét követően történt a kenyérszentelés szertartása. Először Ferenc atya megáldotta, majd pedig – az eddigi hagyományok folytatásaként –, dr. Sütő László, Marcali város polgármestere az új kenyeret megszegte és kiosztotta a marcali katolikus imaköri tagok segítségével. Innen vittek el az esti városi ünnepségre is egy megszentelt kenyeret, valamint egy másikat pedig Miszi Zsuzsanna gombai önkormányzati képviselőnő, aki előzőleg saját kezűleg sütött kenyeret és hozott erre a szertartásra.

Az istentiszteleten Balogh Bálint kántor és a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.

Hirdetések, 2023. 08.20.

Hirdetések, 2023. 08.20.

 1. Ma van Szent István király, Magyarország fő védőszentjének ünnepe. Megköszönjük a Kéthelyi Gazdakörnek a búzát, és a Takács Sütödének, hogy kisütötték a kenyereket.
 2. Keddtől szombatig esténként 18 órakor vannak a szentmisék a plébániatemplomban.
 3. Pénteken 17.30-tól szentségimádás, 18 órakor szentmise a plébániatemplomban.
 4. Jövő vasárnap a régi rend szerint lesznek a szentmisék megtartva.
Elbúcsúzó és bemutatkozó szentmise a plébániatemplomban

Elbúcsúzó és bemutatkozó szentmise a plébániatemplomban

2023. augusztus 13-án, vasárnap 10 órakor szentmisével kezdődött az ünnepség Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, melynek keretén belül Kiss Iván c. prépost, plébános mintegy 30 évi marcali lelkipásztori szolgálat után elbúcsúzott; Tomanek Ferenc Áron új plébános pedig először mutatkozott be a nagy nyilvánosság előtt.

Az ünnepi istentiszteletre, melyet a Marcali Római Katolikus Egyházközség szervezett, eljött Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Dr. Sütő László Marcali város polgármestere; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke; Göntérné Dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal hivatalvezetője; Bereczk Balázs alpolgármester; Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője; Pápainé Dr. Káplár Orsolya, aljegyző; továbbá Hosszú András, Kőrösi András, Kesztyűs Attila, Kutor Veronika, Dr. Mészáros Géza, Miszi Zsuzsanna, Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselők; továbbá a városi intézmények, iskolák, civil szervezetek vezetői, az egykori egyházközségi világi elnökök, az X-es alapítók, és több meghívott vendég.

A főbejáraton való méltóságteljes bevonulást követően elsőként Dr. Gyulai Botond akolitus, az egyházközség képviseletében mutatta be a jelenlévőknek és köszöntötte az új plébánost, Tomanek Ferenc Áront. Ezután Kiss Iván atya itteni működéséről mondott el néhány statisztikai adatot: mintegy 3500 embert temetett, 2000-et keresztelt és 500-at esketett a városban 30 év alatt. A virágcsokrot Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna adta át. Majd ezután Király Jenő templomatya köszönte meg Kiss Iván c. prépost, plébános 30 éves papi szolgálatát és egy ízléses rózsa-kosarat adott át hálája jeléül.

Szentbeszédében Iván atya hálát adott a Jó Istennek az elmúlt 30 éves papi szolgáláért, melyet Marcaliban tölthetett. Kiemelte, hogy időnként „pofonokat” is kapott Istentől, de ezeket mindig átvészelte. Csakúgy azokat is, amiket korábban kapott, hiszen „nehéz időkben” lett pap, de kitartott végig a hite mellett. Hálát adott, hogy csaknem 10 évig itt működött az Egyházmegyei Karitász központ, megtanult – segítőivel együtt – együtt sírni a sírókkal és együtt nevetni az örvendezőkkel. A beszédében kihangsúlyozta, hogy működése során sokféle emberrel találkozott, miközben megtanulta, hogy a másikat el kell fogadni, nem feltétlenül megtéríteni kell őket, hanem együtt dolgozni a közösségért, a városért.

Nagy öröme, hogy most ismét eljöttek az X-es fiatalok, az alapítók. Miközben kiemelte, hogy éppen a fatimai kegyszobor Marcaliba érkezése volt az, ami annakidején életre hívta az X-es közösséget. Az utolsó külföldi zarándoklata pedig szintén Fatimába vezetett, ahol a jelenések 100. évfordulóján volt ott a marcali zarándoktársakkal, imaköri tagokkal. Csakúgy hálát adott a közösségekért, amelyek sorra alakultak a 90-es években, és a rengeteg zarándoklatért, melyek során bejárhatta szinte egész Európát.

Iván atya hálát adott a szeretetért, és a szeretetlenségért is; hangsúlyozta, hogy 30 éve nem mindenki fogadta nagy lelkesedéssel, amit sokszor meg is tapasztalt, de mégis meg tanult imádkozni az ellenségeiért is. Szerencsére azért akadt sok jó ember, és segítő szándék is.

Végül hozzátette még, hogy hálát ad Istennek, hogy el tudta fogadni a betegségeket. Megköszönte a segítők munkáját, akik akár csak egy pohár vizet is adtak neki. Valamint hálát adott az új lelkipásztorért, aki majd ugyanúgy vezeti a „nyájat”.

A szentmise végén Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő; Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Dr. Sütő László Marcali város polgármestere szólaltak fel és köszönték meg a plébános lelkipásztori munkáját.

A 30. évforduló alkalmából szervezett ünnepi istentiszteleten Tóth Eszter Ágnes elszavalta Sík Sándor: Te Deum című versét, valamint a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar, Balogh Bálint marcali és Pécsi László keszthelyi kántor működött közre. A szentmisén Wolf: Ave Maria című közismert éneke is felhangzott.

A Himnusz eléneklése után, a kivonuláskor, 30 szál rózsával köszönte meg a Marcali Római Katolikus Egyházközség Iván atya három évtizedes elkötelezett, elhivatott papi munkáját. Az első szálat stílusosan Király Jenő templomatya adta át az oltár előtt, míg az utolsót Gelencsér Róbert világi elnök a templom bejáratánál. A meglepett plébános mosolyogva fogadta a virágokat és a jókívánságokat, miközben többekkel kezet is fogott és sokaknak áldást adott.

Az ünnepséget követően a résztvevőket az egyházközség közösségi házában vendégül látták szendvicsekkel és házi készítésű süteményekkel, továbbá frissítőkkel, valamint borokkal is.

Erre az alkalomra az egyházközség egy különszámot adott ki a Marcali Katolikus Újságból, amely a „30 év a 300-ból” címet kapta és az Iván atyával kapcsolatos emlékeket, eseményeket idézi fel 32 oldal terjedelemben. A kiadvány, melyből mindenki ingyen kapott egy példányt, teljesen színesben készült a Marcali Domonkos Nyomdában. Megjelenését Marcali Város Önkormányzata is támogatta. Köszönet a nagylelkű támogatásért!