Browsed by
Kategória: Egyéb

Hirdetések, 2020. 06. 21.

Hirdetések, 2020. 06. 21.

 1. Ma van az évközi 12. vasárnap. Mától visszatérünk a szokott vasárnapi miserendhez és a liturgiát a templomokban tartjuk: 9 óra plébániatemplom, 11 óra Gomba, 18 óra B. Gizella templom.
 2. A héten keddtől-csütörtökig 17 órakor szentmise, péntek szombat 18 órakor szentmise.
 3. A következő vasárnap, mivel a gombai templom felújítása megkezdődik, Gombán nem lesz szentmise.
 4. Gyónási lehetőség a szombat és a vasárnapi szentmisék előtt.
 5. Várjuk azok jelentkezését, akiknek elmaradt a keresztelésük, esküvőjük és a miseszándékuk, hogy egy újabb időpontot egyeztessünk.
 6. A templomokban maszk viselés csak akkor kötelező, ha nem tudjuk betartani a másfél méteres távolságot.
Nyilvános szabadtéri szentmise Úrnapján

Nyilvános szabadtéri szentmise Úrnapján

2020. június 14-én vasárnap, Úrnapján újból 10 órakor kezdődött a nyilvános istentisztelet a járványügyi intézkedések betartásával.

Az ünnepi szentmisét ezúttal a Római Katolikus Plébániahivatal előtt tartották meg a Hősök terén és Boldog II. János Pál pápa téren az öreg fák árnyékában. Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános szentbeszédében az utolsó vacsorán Jézus által alapított Oltáriszentségről beszélt, amikor Jézus a kenyeret az ő testének, a bort pedig az ő vérének nevezte. Az Oltáriszentség a szentmisében jön létre, ahol Krisztus valóságosan van jelen. Úrnapján mindig kiviszik az Oltáriszentséget az utcákra és a terekre, hogy áldást adjanak vele.

Az idén – a koronavírus-járványra való tekintettel – mindössze egyetlen lombsátrat készítettek el az egyházközség közösségeinek tagjai és díszítettek fel, majd Iván atya egy rövid körmenettel végezte el a liturgiát, s adott áldást a nagy számban megjelent hívekre.

Az ünnepi szentmisén Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó, Balogh Bálint kántor és a Fény Gyermekei Zenekar működött közre. A rendezvény zavartalan lebonyolítását a Marcali Polgárőrség tagjai biztosították.

Iván atya kihirdette, hogy jövő vasárnaptól már visszaáll a régi miserend Marcali templomaiban és 9 órától a plébániatemplomban, 11 órakor Gombán, 18 órakor pedig a Boldog Gizella templomban lesznek megtartva a nyilvános istentiszteletek.

Hirdetések, 2020. 06. 14.

Hirdetések, 2020. 06. 14.

 1. Ma Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A szentmise után úrnapi körmenetet tartunk.
 2. A héten keddtől-csütörtökig 17 órakor szentmise, péntek szombat 18 órakor szentmise.
 3. Jövő vasárnap mindhárom templomban már lesz nyilvános liturgia: 9 óra plébániatemplom, 11 óra Gomba, 18 óra B. Gizella templom. Kérném, hogy belső térben maszkot hozzanak magukkal.
 4. Gyónási lehetőség a szombat és a vasárnapi szentmisék előtt.
 5. Rózsafüzér újból kapható fehér és fekete színben a plébánián.
 6. Várjuk azok jelentkezését, akiknek elmaradt a keresztelésük és a miseszándékuk, hogy egy újabb időpontot egyeztessünk.
Újraindultunk 3. – Harmadik nyilvános szabadtéri szentmise Szentháromság vasárnapján

Újraindultunk 3. – Harmadik nyilvános szabadtéri szentmise Szentháromság vasárnapján

2020. június 7-én, Szentháromság vasárnapján, az eddigi szokásoknak megfelelően szintén 10 órakor kezdődött a harmadik nyilvános istentisztelet a koronavírus-járvány tetőzését követően, de még a szükséges előírások betartásával.

A Római Katolikus Egyházközség által szervezett ünnepi szentmisére ezúttal is a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom előtti Boldog II. János Pál pápa téren gyűltek össze a hívek, hogy részt vegyenek az újabb szabadtéri liturgián. Hozzájuk csatlakoztak azok az emberek, akik a Hősök terén lévő parkoló járműveikben ülve kapcsolódtak be az istentiszteletbe, melyet ismételten jól hallhatóan kihangosítottak a szervezők.

Az ünnepi szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános mutatta be, közreműködött Balogh Bálint kántor, a Fény Gyermekei Zenekar, valamint Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó. Iván atya prédikációjában a Szentháromságról osztotta meg gondolatait a nagy számban megjelent hívek előtt.

Az ünnepre való tekintettel, a szentmise végén a plébános megáldotta a nemrég felújított Szentháromság szobrot, melyet még 1884-ben Kováts Vendel marcali földműves és felesége Fazekas Julianna állíttattak Isten dicsőségére a templom déli oldalán. Az akkor 350- Ft-ba kerülő alkotást Horváth Sándor keszthelyi szobrász készítette, melyet Menyhárt István vörsi esperes áldotta meg Szentháromság vasárnapján, a Historia Domus leírása szerint egy „szép, népszerű beszéd kíséretében”. Több mint száz év eltelte után, először 1998 májusában lett felújítva Vida Endréné kőfaragó által, melyet 1998. június 1-én, az akkori bérmálást követően Balás Béla kaposvári megyéspüspök áldott meg. A mostani restaurálási munkákat Vida Szilárd kőfaragó végezte el, akinek a rendkívül rossz állapotban lévő és hiányos szobrokat kellett az eredeti formában rekonstruálnia. A szoborcsoport felújítását Molnár Ágnes Anna, a körzet képviselő asszonya 100 ezer forinttal is támogatta, valamint a Rózsafüzér Társulat és a hívek adományból az egyházközség finanszírozta. Iván atya megköszönte mindenkinek a nagylelkű adományokat. A munkák összköltsége 250.000- Ft volt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) legújabb közleménye szerint a következő vasárnaptól, azaz június 14-től megszűnik a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés és az általános feloldozás lehetősége. Tehát Úrnapjától már minden nyilvános liturgia megtartható lesz az érvényben lévő biztonsági előírások betartásával. Így Marcaliban is 10 órakor megtartják az úrnapi körmenetet a templom előtt, de csak egy lombsátor elkészítésével.

Hirdetések, 2020. 06. 07.

Hirdetések, 2020. 06. 07.

 1. Ma Szentháromság vasárnapja.
 2. A jövő héten nyilvános szentmisék kedd-szerda-csütörtök 17 óra, pénteken és szombaton 18 órakor.
 3. Jövő szombaton 17 órakor fatimai imaórát tartunk. Az imaóra keretében kapcsolódunk az országos méretű szentségimádáshoz, mely az Eukarisztikus Kongresszusra készít elő.
 4. Jövő vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A város egyetlen szentmiséje a plébániatemplom előtti téren 10 órakor lesz. Az idén kialakult helyzet miatt egy úrnapi sátrat készítünk.
 5. Az MKPK és a Kaposvári Püspökség legújabb járványügyi intézkedései a következők: jövő vasárnaptól a szentmisére járás újból kötelessége az egészségeseknek. Felmentés csak az időseknek és a betegeknek szól. Jövő vasárnaptól kezdve nem adható általános feloldozás. Minden liturgikus cselekmény végezhető az egészségügyi szabályok betartásával (szájmaszk, 1,5 m-es távolság).
 6. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy idén a nyári hittantábor – a kialakult helyzet miatt – elmarad. Amit fel tudunk ajánlani, hogy július hónapban egy pénteki napon hittanos kirándulást szervezünk (várhatóan: július 10.) „Találkozni jó” címmel. Ez a kirándulás a környéken lesz, gyalogosan fogunk menni. Ebéd batyuból, késő délutáni visszaérkezéssel. Részletek később. Egyúttal arról is tájékoztatom a Szülőket, hogy az idei tanév végén az elsőáldozás és bérmálás szintén elmarad. Megtartásuk ősszel lehetséges. Erről is később tájékoztatjuk a Szülőket.
Trianon 100 (1920-2020) – Megemlékezést tartottak az Iparosházban

Trianon 100 (1920-2020) – Megemlékezést tartottak az Iparosházban

2020. június 4-én, csütörtökön volt a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. A koronavírus-járvány ellenére június 3-7. között engedélyezte a kormányzat a megemlékezéseket, így – a korábbi évekhez hasonlóan – Marcaliban is megtartották a magyar történelem máig legnagyobb tragédiájának évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján.

A program részeként először a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) felhívására az aláírás időpontjában, 16 óra 30 perckor országszerte megszólaltak a harangok. Marcaliban a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom és a Boldog Gizella templom 4 harangja hívta fel a figyelmet a szomorú centenáriumra.

Majd ezt követően 18 órától a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházának udvarán – a város egyetlen Trianon-emlékművénél – megemlékezéssel és koszorúzással folytatódott az emlékműsor. A nagy számban megjelentek között volt Göntérné dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetője, valamint Molnár Ágnes Anna, Prágerné Magyar Gabriella, és dr. Horváth László önkormányzati képviselők, továbbá a KÉSZ Marcali csoport titkára. A vendégeket a házigazda Szaka Zsolt elnök köszöntötte, majd a Himnusz elhangzása után az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknapnak, a Nemzeti Összetartozás Napjának jelentőségéről beszélt. Elmondta, hogy az országgyűlés 2010. május 31-én törvénybe iktatta és kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”

Ezután Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó Juhász Gyula: Trianon című versét szavalta el, amely nagy tetszést aratott a jelenlévők körében. Majd Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke beszélt Trianon máig ható következményeiről, a magyarság megmaradásáról, az összetartozás fontosságáról. Kijelentette: „Magyar az, akinek fáj Trianon!” Ezt követően részletesen kitért az első világháborút lezáró békekonferencia történéseire, Apponyi Albert gróf beszédére, s arra, hogy hogyan élték meg az emberek. Sokan nemzetünk sorstragédiájának tartották, mert az ország óriási veszteségeket szenvedett el területi és népességi szempontból is. Mások igazságtalanságnak tekintették a szigorú döntést. Ez vezetett később a magyar történelem olyan viharaihoz is, mint a Tanácsköztársaság, a 20-as évek megpróbáltatásai, a második világháború, vagy a kommunizmus uralma, illetőleg az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanása. Majd a magyar identitás fontosságát hangsúlyozta, és magyarázatként az erdélyi példát, a megmaradást hozta fel. A végén hozzátette még, hogy egy a nyelvünk, nemzetünk, vallásunk, a családunk, azaz – utalva egy közismert dallamra – „egy vérből valók vagyunk”. Mondandóját a Himnusz örök érvényű bevezetőjével zárta: „Isten áldd meg a magyart!”

A program ezután koszorúzással, majd gyertyagyújtással folytatódott. Elsőként a Fidesz Marcali szervezete részéről Huszti Gábor elnök, dr. Horváth László és Vigh Bernadett alelnökök koszorúztak. Őket a Fidelitas helyi szervezete követte. A megemlékezés koszorúját Szaller Olivér elnök, és Fábos-Landi Vivien alelnök helyezték el. A szervezők nevében pedig: Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános, egyben a KÉSZ Marcali csoport lelki vezetője; Gelencsér Róbert, a Római Katolikus Egyházközség világi elnöke; valamint Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke koszorúzott a trianoni emlékműnél; végül mécseseket gyújtottak a 100 éves évforduló alkalmából. A műsorban a Fény Gyermekei Zenekar is szerepelt hazafias énekekkel. A program a Székely Himnusz eléneklésével zárult. A centenáriumi megemlékezést a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja szervezte.

Újraindultunk 2. – A második nyilvános szabadtéri szentmise Pünkösd vasárnapján

Újraindultunk 2. – A második nyilvános szabadtéri szentmise Pünkösd vasárnapján

2020. május 31-én, Pünkösd vasárnap 10 órakor kezdődött – a koronavírus-járvány tetőzését követően szervezett – második nyilvános istentisztelet, mely az előző alkalomhoz képest már több embert is vonzott. A Római Katolikus Egyházközség által továbbra is a járványügyi korlátozások részleges feloldása utáni előírások betartásával (szájmaszk, kézfertőtlenítő használata, biztonságos távolság) tartották meg az ünnepi szabadtéri szentmisét Marcaliban.

A változékony időjárás ezúttal is kegyes volt a jelenlévőkhöz, akik csak a mise végén részesültek egy kis égi áldásból, amikor elkezdett esni az eső. Ennek ellenére a hívek mégis a befejezésig kitartottak. Most is a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom előtti Boldog II. János Pál pápa tér népesült be közel 200 hívővel. Közülük többen is az autókban ülve, a Hősök terén lévő parkolóból vettek részt az istentiszteleten, melyet a szervezők újból kihangosítottak.

Az ünnepi szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta. Szentbeszédében a Szentlélek eljövetelének napjáról és annak jelentőségéről beszélt a megjelenteknek. Kihangsúlyozta, hogy a Lélek az örömöt és a békét hirdeti, illetve hozza el a világba. Ezen kívül növeli a hitet és az örök élet lehetőségét ajándékozza mindenkinek. Kiemelte, hogy a pünkösdi Szentlélek mindenki számára lelki megújulást hozhat, ha követi a tanítást.

A szentmisén Balogh Bálint kántor, a Fény Gyermekei Zenekar és Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó működött közre, aki Juhász Gyula: Trianon című versével emlékeztetett a közelgő békediktátum aláírásának 100. évfordulójára. A végén Iván atya újból köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a szabadtéri istentisztelet lebonyolításában közreműködtek. A területhasználathoz szükséges engedélyt ezúttal is az önkormányzat adott, a rendezvény biztosítását pedig a Marcali Polgárőrség látta el. A híveket pedig megkérdezte, akik elfogadták, hogy a következő vasárnap már a Boldog Gizella templomban is legyen végre – hosszú kihagyást követően – szentmise.