Browsed by
Szerző: Marcali Plébánia

Felgyulladt a negyedik ádventi gyertya fénye Marcaliban

Felgyulladt a negyedik ádventi gyertya fénye Marcaliban

2022. december 17-én, szombaton este 17 órakor, a plébániatemplom előtti Boldog II. János Pál pápa téren álló kültéri ádventi koszorún felgyulladt a negyedik gyertya fénye is, ezzel is figyelmeztetve, hogy már nagyon közel van a karácsony, Jézus születésének ünnepe.

A megjelenteket Kiss Iván c. prépost, plébános köszöntötte, majd bevezető gondolatai után 10 – zömében Noszlopys – tanuló adott elő verses-zenés összeállítást, melyet Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna hitoktatónő tanított be a diákoknak, akik közül 7 hittanos, 3 művészeti iskolás gyermek volt. A műsor létrejöttében Takács Gáborné Edina pedagógus és Bojtorné Király Márta hitoktatónő működött közre.

A karácsonyra való felkészülés részeként a szeretetet szimbolizáló, negyedik lila ádventi gyertyát – Iván atya és Patkó Imre igazgató kíséretében – az iskola egyik diákja, Kottán Veronika gyújtotta meg és helyezte el a kültéri koszorún.

Az ádventi ünnepség szentmisével zárult a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, melyet a Lelki Nap alkalmából Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó celebrált és mondott szentbeszédet.

Ádventi Lelki Nap és zenés áhítat a plébániatemplomban

Ádventi Lelki Nap és zenés áhítat a plébániatemplomban

2022. december 17-én, szombaton délután – a karácsonyra való előkészület részeként – tartották meg a Marcali Római Katolikus Egyházközség hagyományos ádventi Lelki Napját az X-házban, illetve a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

A program 14 órakor a hittanos diákoknak tartott előadással kezdődött az X-házban, ahol Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébániai kormányzó beszélt a gyermekeknek karácsony üzenetéről, jelentőségéről.

Ezt követően a gyermekek, majd a felnőttek is elvégezhették a karácsonyi szentgyónásukat a plébániatemplomban, a szomszédos vendég atyák: Dávid és Ferenc közreműködésével. Miközben 15.30 órától a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar gitáros énekekkel tartott zenés áhítatot „Ne félj, mert megváltottalak” címmel az ünnepre való ráhangolódás részeként különféle elmélkedések is elhangzottak.

Ezután 17 órakor a hittanos diákok ádventi műsorával és gyertyagyújtásával, majd pedig lelkigyakorlatos szentmisével folytatódott a Lelki Nap, melyet Tölgyesi Dávid atya celebrált és mondott szentbeszédet a közelgő karácsony jelentőségéről, az előkészületről.

A szentmise végén Kiss Iván c. prépost, plébános megköszönte a vendég atyák, a hitoktatók és a zenekar közreműködését, akik segítettek a tartalmas egyházi program lebonyolításában.

Hirdetések, 2022. 12. 18.

Hirdetések, 2022. 12. 18.

 1. Ma ádvent 4. vasárnapja.
 2. A jövő héten, csütörtökön állítjuk fel a szabadtéri betlehemet és a templom karácsonyfáit. A munka 9 órakor kezdődik, ehhez várunk segítséget, tetterős férfiaktól, de jöhetnek nagyobb gyermekek is, hiszen a külső betlehem felállításához sok szorgos kézre van szükség.
 3. Karácsonyi miserend: Szenteste (szombaton) 22 órakor a B. Gizella templomban, 24 órakor a plébániatemplomban (előtte 23.30-kor pásztorjáték); Karácsonykor (vasárnap) 9 órakor a plébániatemplomban, 11 órakor Gombán (igeliturgia), 17 órakor a B. Gizella templomban; Karácsony másnapján (hétfőn) 9 órakor (borszenteléssel) a plébániatemplom, 11 órakor Bizén.
 4. Karácsonyi virágpénzt kérjük a sekrestyésnek leadni.
Ünnepi szentmise, bábtáncoltató betlehemes játék ádvent 3. vasárnapján, Vörsön

Ünnepi szentmise, bábtáncoltató betlehemes játék ádvent 3. vasárnapján, Vörsön

2022. december 11-én, ádvent 3. vasárnapján, 14 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melyet – a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan – Kiss Iván c. prépost, Marcali plébános celebrált a vörsi Szent Márton püspök templomban.

Az istentiszteleten Ungvárszki Imre balatonszentgyörgyi plébános és Németh Endre csákányi diakónus misézett együtt Iván atyával, aki szentbeszédében az ádventi harmadik ünnep jelentőségét hangsúlyozta. Mint kifejtette: Vörsre ilyenkor nemcsak az ünnepnapok alkalmával, hanem a hétköznapokon is sokan ellátogatnak, hogy megnézzék a csodálatosan szép betlehemet; aminek nem a nagysága a fontos, hanem maga a szépsége, maga a gondolata, hogy az ide érkezők elgondolkodjanak karácsony örömhírén. Arról az örömhírről, amit a keresztények például Vörsön, ennél a betlehemnél is megtapasztalhatnak. A gondviselő Szűz Anya ugyanis megtanít mindenkit örülni, ahogy ő örvendezett a Fia születésekor. Sőt már az angyalok énekében is megjelenik a nagy öröm, hogy megszületett a Megváltó. A marcali prépost éppen ezért az öröm kiteljesedésért imádkozott a nagy számban megjelent hívekkel együtt.

Az ünnepi szentmisén közreműködött a balatonföldvári Szonoró kórus. Végül a vörsi férfiak hagyományos bábtáncoltató betlehemes játéka zárta a szépen sikerült délutánt. Az idén szintén, a szép napsütéses – bár szeles – idő következtében sokan eljöttek – köztük 3 polgármester – a környék közeli és távolabbi településeiről, így például Marcaliból is, hogy megtekintsék Magyarország legnagyobb beltéri betlehemét.

Az utolsó ádventi szentmisét, egy hét múlva Varga László kaposvári megyéspüspök fogja celebrálni Vörsön. A betlehem december 24-én még 10 és 12 óra között is látogatható lesz, akik az utolsó pillanatban szeretnék még felkeresni a Szenteste előtt.

Felgyulladt a harmadik ádventi gyertya fénye Marcaliban

Felgyulladt a harmadik ádventi gyertya fénye Marcaliban

2022. december 10-én, szombaton este 17 órakor, a plébániatemplom előtti Boldog II. János Pál pápa téren álló kültéri ádventi koszorún felgyulladt a harmadik gyertya fénye is.

Az esős időjárás miatt az ünnepi műsort a templomban tartották meg. A megjelenteket Kiss Iván c. prépost, plébános köszöntötte, majd bevezető gondolataiban az örömöt szimbolizáló gyertya jelentőségéről beszélt. Utána a Berzsenyi Dániel Gimnázium 32 tanulója adott elő egy igen tartalmas verses-zenés összeállítást, melyet Farkasné Bencze Andrea tanárnő tanított be a diákoknak. Végül a résztvevők közül 12-en egy nagyon látványos gyertya-táncot mutattak be a sötét templomban, ahol csak a mécsesek apró fénye világított a nagy térben, még hatásosabbá téve az előadást. Ezt a csodálatos koreográfiát Várfalviné Laczó Tímea tanárnő tanította be a lányoknak.

A karácsonyra való felkészülés részeként a harmadik rózsaszínű ádventi gyertyát – Iván atya és Kőrösi András igazgató kíséretében – az iskola egyik diákja, Elek Bálint gyújtotta meg és helyezte el a kinti koszorún. Az ádventi ünnepség szentmisével zárult a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban.

A negyedik gyertyát egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben a Marcali hittanos diákok műsorát követően gyújtják meg, melyre továbbra is mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezők.

Hirdetések, 2022. 12. 11.

Hirdetések, 2022. 12. 11.

 1. Ma van Ádvent 3. vasárnapja.
 2. Kedden 16 órakor fatimai imaóra, utána 17 órakor szentmise.
 3. Szombaton ádventi Lelki Nap a Marcali plébánián. 14 órára a hittanos gyermekeket várjuk az X-ház nagytermébe, ahol egy előadást hallgatnak meg. 15 órakor a gyermekek gyónása a plébániatemplomban, 16 órakor felnőttek gyóntatása – két vendég atyával. Kérném, hogy mindenki ekkor végezze el karácsonyi szentgyónását. 17 órakor lelkigyakorlatos szentmise.
 4. Szombaton 17 órakor ádventi gyertyagyújtás a plébániatemplom előtti téren, melyen közreműködnek, és a gyertyákat meggyújtják a marcali hittanos gyermekek. Utána szentmise.
 5. Kalendárium és naptárak a sekrestyében még kaphatók.
 6. A karácsonyi virágpénzt a sekrestyésnek kérjük leadni.
Felgyulladt a második ádventi gyertya fénye Marcaliban

Felgyulladt a második ádventi gyertya fénye Marcaliban

2022. december 3-án, szombaton este 17 órakor, a plébániatemplom előtti Boldog II. János Pál pápa téren álló kültéri ádventi koszorún felgyulladt a második gyertya fénye is.

A megjelenteket Kiss Iván c. prépost, plébános köszöntötte, majd bevezető gondolatai után a Mikszáth Kálmán Általános Iskola 8 tanulója adott elő egy verses műsort, melyet Nikl-Schillinger Lívia pedagógus tanított be a diákoknak.

A karácsonyra való felkészülés részeként a második lila színű ádventi gyertyát – Iván atya kíséretében – az iskola egyik diákja gyújtotta meg és helyezte el a koszorún. Az ünnepség szentmisével zárult a plébániatemplomban.

A harmadik gyertya meggyújtása egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lesz a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulóinak műsorával.

Hirdetések, 2022. 12. 04.

Hirdetések, 2022. 12. 04.

 1. Ma van Ádvent 2. vasárnapja.
 2. A héten, csütörtökön, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe, a Marcaliak fogadott szentségimádási napja. A plébániatemplomban 12 órakor szentségkitétel, utána szentségimádás a beosztott rend szerint. 17 órakor szentségeltétel, utána szentmise Szeplőtelen fogantatásról.
 3. Szombaton 17 órakor ádventi gyertyagyújtás a plébániatemplom előtti téren, melyen közreműködnek, és a gyertyákat meggyújtják a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói. Utána szentmise.
 4. Jövő vasárnap, december 11-én, ádvent 3. vasárnapján 14 órakor Vörsön lesz ünnepi szentmise, melyet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrál. Utána bábtáncoltatók hagyományos műsora lesz.
 5. Az ádventi Lelki Nap december 17-én, szombaton délután lesz, melyen a hívek elvégezhetik karácsonyi szentgyónásukat.
 6. Kalendárium, naptárak, Szívem első gondolata könyv a sekrestyében kapható.
 7. A karácsonyi virágpénzt a sekrestyésnek kérjük leadni.