Browsed by
Szerző: Marcali Plébánia

Csonkamise Nagypénteken Marcaliban

Csonkamise Nagypénteken Marcaliban

2021. április 2-án Nagypénteken, 17.30-kor a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban keresztúti ájtatossággal emlékeztek Jézus kereszthalálára. Az elmélkedésből, imádságból és énekekből álló keresztutat ezúttal a Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testületének tagjai végzeték.

Majd ezt követően 18 órától az ún. „csonkamisével” folytatódott a nagypénteki liturgia, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrált a jelenlévő híveknek. A koronavírus-járvány miatt az olvasmány és a szentlecke felolvasása után mindössze négyen olvasták fel Jézus szenvedéstörténetét, a passiót, melyet Balogh Bálint kántor vezetésével, Jáki Zoltánné, Jáki Zoltán és Ságvári Róbert adtak elő dramatizált formában.

Iván atya szentbeszédében párhuzamot vont Jézus szörnyű szenvedése és a mostani Covid-19 járványban szenvedők sorsa között. Krisztus kereszthalálával a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést hozta el minden ember számára. A feltámadás húsvéti ünneplése reményt ad arra, hogy Isten örök életet ad az embereknek.

A szertartás ezután a kereszthódolattal folytatódott. Ám ezúttal – az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával –, egyedül csak Iván atya hódolt a templom szentélyében lévő kereszt előtt. A jelenlévő hívek a padokban maradtak és térdeltek le az isteni szeretet jele és titka, a kereszt előtt. Majd szentáldozással zárult a szertartás.

A nagyhét előkészület a húsvétra, a keresztények legnagyobb ünnepére, amely Jézus feltámadására és szeretetére emlékeztet minden jóakaratú embert. Előtte Nagyszombaton szintén 18 órakor kezdőnek a (tűz-, vízszentelési) szertartások, majd a feltámadási szentmise a plébániatemplomban. Az idei évben a pandémia miatt azonban ismét elmarad a hagyományos feltámadási körmenet a Rákóczi utcán. Viszont az ételszentelést is ugyanekkor – és nem húsvétvasárnap reggel – tartják meg, amelyre a hívek elhozhatják ünnepi ételeiket (sonka, tojás, kalács, torma, bor) megáldásra.

Hirdetések, 2021. 04. 04.

Hirdetések, 2021. 04. 04.

 1. Ma Húsvét vasárnapja van.
 2. Húsvét hétfőn 9 órakor lesz szentmise a plébániatemplomban.
 3. A héten, pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Jövő vasárnap, április 11-én városunkba érkezik az Élet útja zarándoklat keretében Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermek” szobra. 10 órakor a Marcali Plébániatemplomban szentmise keretében fogadjuk a szobrot és előadást tart Udvardy Márton püspöki szertartó. A járványügyi szabályok betartásával várjuk a híveket.
 5. Megjelent a Marcali Katolikus Újság húsvéti száma.
Virágvasárnap Marcaliban – 2021

Virágvasárnap Marcaliban – 2021

A nagyhét első napján virágvasárnap, a járványügyi szabályok betartásával
gyülekeztek a marcali katolikus hívek a reggeli szentmisére. Virágvasárnap
Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek.

Az idei évben szerényebb körülmények között ünnepeltek. A barkaszentelés szertartása ugyan megvolt, de az ünnepélyes körmenet elmaradt.

A fiatalok felolvasták Jézus szenvedésének történetét, a passiót, amit az előbbi években az énekkar adott  elő.  Majd elhangzott Bodás János Virágvasárnap című verse.

Dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna pedig ismertette, hogy városunkba érkezik Élet útja zarándoklat keretében Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a “Meg nem született gyermek” szobra.

Április 11-én, vasárnap 10 órakor a Marcali Plébániatemplomban szentmise keretében fogadjuk a szobrot és előadást tart Udvardy Márton püspöki szertartó.

A járványügyi szabályok betartásával várjuk a híveket.

Hirdetések, 2021. 03. 28.

Hirdetések, 2021. 03. 28.

 1. Ma virágvasárnap van.
 2. Nagyheti szentmisék és szertartások: Nagycsütörtök (április 1.): 18.00 óra: szentmise – plébániatemplom, Nagypéntek (április 2.): 18.00 óra: szertartások – plébániatemplom, Nagyszombat (április 3.): 18.00 óra: nagyszombati liturgia, feltámadási szentmise – plébániatemplom, Húsvét (április 4.): 9.00 óra: plébániatemplom, 11.00 óra: Gomba, 18.00 óra: B. Gizella templom, Húsvéthétfő (április 5.): 9.00 óra: plébániatemplom.
 3. Április 10-én hozzánk érkezik az Élet útja zarándoklat keretében Martin Hudáček, szlovák szobrászművész alkotása, a „Meg nem született gyermek” szobra. Április 11-én, vasárnap 10 órakor a Marcali Plébániatemplomban szentmise keretében fogadjuk a szobrot és előadást tart Udvardy Márton püspöki szertartó. A járványügyi szabályok betartásával várjuk a híveket.
 4. A szentsír virágaira a virágpénzt kérjük a sekrestyésnek leadni.
A város búcsúzott Kis-Dörnyei Lászlótól a plébániatemplomban

A város búcsúzott Kis-Dörnyei Lászlótól a plébániatemplomban

Március 19-én, pénteken 17 órakor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban szentmisével emlékeztek a nemrég elhunyt Kis-Dörnyei Lászlóra. Az istentiszteleten részt vett a város polgármestere, a Mikszáth utcai iskola vezetője, a város képsíelő testületének tagjai a politikai pártok képviselői és a helyi sportélet vezetői.

Szigorúan az érvényben lévő járványügyi korlátozásoknak megfelelően lázméréssel és kézfertőtlenítéssel lehetett csak belépni a templomba, ahol minden második pad le volt zárva, hogy az előírt távolság meglegyen.

A szentmisét Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki arról beszélt, hogy az egyházközség is búcsúzik, hiszen László testvérünk a hívő közösséghez tartozott, mivel minden vasárnap ott volt a templomban. Hozzátette, hogy keresztény hitünk szerint nem örökre búcsúzunk, hiszünk a végső találkozás örömében. Az elhunyt testvérünk volt padján ott ég az örök életet jelentő mécses.

Tóth Eszter előadásában elhangzott Túrmezei Erzsébet: Nekem két hazám van című verse.

Dr. Sütő László, Marcali polgármestere Kis-Dörníei László életéről beszélt. Arról a sokoldalú tevékenységről, amit a városban kifejtett. Nyolc évig volt a város alpolgármestere. Egyenes ember volt, nem megosztó személyiség és soha nem változtatta nézeteit. Említést tett tanári munkájáról és a helyi sportéletben betöltött szerepéről. A polgármester elmondta, hogy az elhunyt példás családi életet élet és büszke lehetett gyermekeire is.

A szentmise végén a húsvéti gyertyánál imádkoztak Kis-Dörnyei László lelki üdvéért.

Hirdetések, 2021. 03. 21.

Hirdetések, 2021. 03. 21.

 1. Ma van Nagyböjt 5. vasárnapja.
 2. Csütörtökön, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, templomunk védőszentje. Az ünnepi szentmise este 17 órakor lesz.
 3. Pénteken 16.00-kor keresztúti ájtatosság, melyet a hittanos gyermekek végeznek a Fény Gyermekei Zenekarral. 17 órakor szentmise.
 4. Szombaton 17 órakor, vasárnap 9 órakor lesz a szentmise a plébániatemplomban.
 5. A szentsír virágaira a virágpénzt kérjük a sekrestyésnek leadni.
A szentmisén emlékeztek meg az 1848-as szabadságharcról

A szentmisén emlékeztek meg az 1848-as szabadságharcról

2021. március 14-én, a 9 órás szentmise keretein belül rövid műsorral emlékeztek az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire, áldozataira a nemzeti ünnep alkalmából a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki bevezető gondolataiban az évforduló fontosságát hangsúlyozta. Majd ezután Kozma Krisztián Kazinczy-díjas előadó, valamint a Fény Gyermekei Zenekar közreműködésével egy, az alkalomhoz illő hazafias verses-zenés összeállítással tisztelegtek a forradalmi események előtt.

A jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedések betartásával ugyanis továbbra sem lehet március 15-én ünnepi rendezvényeket tartani. A Kaposvári Egyházmegyében azonban szentmisék – ezen belül a korlátozott megemlékezések – továbbra is tarthatók a szigorítások figyelembevételével.

Hirdetések, 2021. 03. 14.

Hirdetések, 2021. 03. 14.

 1. Ma nagyböjt 4. vasárnapja van.
 2. A héten, pénteken 16.30-kor keresztúti ájtatosság, melyet a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetnek.
 3. Pénteken 17 órakor szentmise, melyet Kis-Dörnyei László testvérünkért mutatunk be. Ez lesz marcali temetési szentmiséje. Akik eljönnek a szentmisére, kérem, maszkban jöjjenek, az ajtóban lázmérés, kézfertőtlenítés lesz. A templomban minden második padot lezárunk, hogy a megfelelő távolságtartás biztosított legyen. Kis-Dörnyei Lászlótól a marcali plébánia is búcsúzik, mivel példamutató módon minden vasárnap templomi közösségünk tagja volt.
 4. Szombaton 17 órakor szentmise, melyet Babina Sándorné, most elhunyt testvérünkért mutatom be.
 5. Jövő vasárnap a plébániatemplomban 9 órakor lesz a szentmise.
 6. A szentsír virágaira a virágpénzt kérném a sekrestyésnek leadni.