Browsed by
Szerző: Marcali Plébánia

Szent István ünnepe 2020: Lángőrzők. Mindennapi kenyerünk Emléktábla avatás az Iparosházban

Szent István ünnepe 2020: Lángőrzők. Mindennapi kenyerünk Emléktábla avatás az Iparosházban

2020. augusztus 20-án, csütörtökön 16.30 órától a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület székházánál egy nagyszabású megemlékezést tartottak Szent István király ünnepén, az államalapítás és az új kenyér alkalmából.

Az idei esztendőben több civil szervezet összefogásával valósult meg az ünnepi program, amely először a zsúfolásig megtelt nagyteremben kezdődött. A megjelenteket Szaka Zsolt elnök köszöntötte, majd ismertette a programot. Eztán – néhány gondolat kíséretében – megnyitotta Landi Vivien: „Nyári színek” című kiállítását. A festmények különböző technikákkal készültek és természeti képeket ábrázolnak.

Ezután Szita Róbert tiszteletbeli elnök vette át a szót, aki az ipartestület kezdeteiről, és Dr. Gál József szerepéről beszélt, ugyanis annak idején ő hívta életre az egyesület kulturális tevékenységét és indította el a helytörténeti kiadványozást. Napjainkig már 16 könyv jelent meg, és a „Raktár a múltból” című kiállítás is folyamatosan bővül. Éppen ezért az egyesület elérkezettnek látta az időt arra, hogy méltó módon, egy emléktáblával adózzon Gál tanár úr emlékének. Majd ezt követően az épület előterében megtörtént az emléktábla leleplezése, melyet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános az új kenyérrel együtt megáldott. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a Gál-család tagjai: Gál Tamás tanár és felesége, valamint az unoka, Gál András történész és párja, akik Pécsről érkeztek erre az alkalomra Marcaliba.

A program ezután az iparos ház udvarán folytatódott az augusztus 20-ki ünnepséggel. A Himnusz eléneklése után Tűz Tamás: Szent István király című versét Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó szavalta el. Majd ünnepi beszédet mondott Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, aki az államalapító, a kereszténységet felvevő Szent István király történelmi jelentőségét, máig ható politikáját hangsúlyozta.

Végül a KÉSZ Marcali Csoportja, a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesülete, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, valamint a Fidesz Marcali szervezet képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit az udvari emlékműnél.

Az este ezután a „Lángőrzők. Mindennapi kenyerünk” című programmal folytatódott. Elsőként Pomozi Istvánné, a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesület elnöke beszélt az új szervezet létrejöttéről és céljairól, valamint a gabonából készült ételekről, melyből rögtönzött kóstolót is tartottak a jelenlévők számára. Az est folyamán fellépett a Marcali Három Tenor hazafias és vidám zenei összeállításokból álló műsorával. Majd LJ Juszti szolgáltatta a zenét a kötetlen beszélgetés és a gasztronómiai program alatt.

A rendezvényt a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, a Marcali Szépasszonyok és Fiúk Hagyományőrző Egyesülete és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja szervezte, melyet a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) és a Somogy Megyei Önkormányzat is támogatta.

Szent István-napi ünnepi szabadtéri szentmise és kenyérmegáldás Marcaliban

Szent István-napi ünnepi szabadtéri szentmise és kenyérmegáldás Marcaliban

2020. augusztus 20-án, csütörtökön 10 órakor a plébánia hivatal előtt, a platánsor alatt ünnepi szabadtéri szentmisével emlékeztek az államalapító Szent István királyra.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános celebrálta, aki szentbeszédében az államalapító királyunk történelmi nagyságát, személyiségét méltatta, valamint a kereszténység kialakulását elevenítette fel. A misén Kozma Krisztián, Kazinczy-díjas versmondó Tűz Tamás: Szent István király című versét mondta el. Közreműködött a Ságvári Róbert vezette Fény Gyermekei Zenekar, akiket Balogh Bálint kántor szintetizátorral, Jáki Zoltán pedig hegedűvel kísért.

A szentmisét követően történt a kenyérmegáldás szertartása. Elsőként Bognár György saját versét szavalta el Mindennapi kenyerünk címmel. Majd ezután nagytiszteletű Fazekas Krisztián Árpád református lelkipásztor hirdetett igét és beszélt a kenyér jelentőségéről. Végül Iván atya megáldotta az új kenyeret, melyhez a búzát a Kéthelyi Gazdakörök adták a Magyarok Kenyeréből, és a Takács Pékség sütött, majd dr. Sütő László Marcali város polgármestere szegte meg.

Az idei esztendőben, a koronavírus-járvány miatt a kenyeret az előkészületekben résztvevők kapták, illetve aki kért, annak is adtak egy-egy szeletet. Ezen kívül az esti városi ünnepségre, valamint az iparos házba is küldtek a megszentelt kenyerekből egyet-egyet.

Felújítás alatt a gombai templom

Felújítás alatt a gombai templom

Marcali legrégebbi római katolikus temploma Gombán található. Az oklevelek 1397-ben említik először, papjáról már az 1333-as pápai tizedjegyzékek is említést tettek. A török hódoltságot követően az igen romos állapotban megmaradt épületet először 1735-ben részben téglából és fából újjáépítették, majd a mai barokk formáját 1755-ben nyerte el és Antiochiai Szent Margit tiszteletére szentelték föl. Az azóta eltelt több mint két és félszáz év alatt többször megújult, átvészelte a második világháborút. A legutóbbi nagyobb rekonstrukció 2009-2010-ben történt.

Sajnos az elmúlt évek során a templom külső és belső állapota annyira leromlott, hogy ismét időszerűvé vált az épület teljes felújítása. Éppen ezért 2019 elején az Egyházközség Képviselő Testülete végleges döntést hozott a gombai templom teljes rekonstrukciójáról. Mivel saját erőből ezeket a nagy volumenű beruházásokat finanszírozni nem tudták volna, ezért különféle pályázati forrásokat vettek igénybe a tervek megvalósításához.

Elsőként 2019 tavaszán egy pályázatot nyújtottak be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz erre a célra. Az egyházi támogatások osztálya végül az EGYH-EOR-19-0434 azonosító számú pályázatot elfogadta és döntésével 8 millió Ft-ot szavazott meg a gombai templom felújítására. Ebből az összegből azonban csak részleges felújítást, azaz a legszükségesebb feladatokat lehetett megvalósítani, ezért szükség volt más források bevonására is.

Még ugyanebben az évben Marcali Város Önkormányzata 1,5 millió Ft támogatást szavazott meg a Római Katolikus Egyházközség részére, amely összegnek felét akkor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom téli kápolnájának a kialakítására fordították. A másik 750.000- Ft-ot pedig a gombai templom felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének költségeire használták fel, hogy a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően a templomot az eredeti formájába állíthassák vissza.

Az előkészítő munkák és a megfelelő tervek elkészítéséhez szakszerű segítséget nyújtott Mohay Gábor, a Kaposvári Egyházmegye főépítésze, aki többször is járt a helyszínen és tárgyalt a plébánián.

A tervdokumentációs munkával, valamint a különféle építési engedélyek beszerzésével 2019 végén Kiss Ede Csaba marcali mérnököt bízta meg az egyházközség vezetése. Mivel a gombai templom 1958 óta műemlék épület, ezért volt szükség a műemléki tudományos dokumentáció elkészítésére is, megfelelő szakemberek bevonásával. A munkákat 2020. január 15-étől Weiler Árpád, tudományos szakértő vállalta el és a budapesti székhelyű Weilerterv Építész Iroda Kft. készítette el február 20-ki határidővel. A vonatkozó jogszabályok a 496/2016. (XII.28.) kormányrendelet 9. Mellékletének D. pontja alapján a következő munkarészek készültek el a vállalt határidőre: a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése; forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások); részletes külső és belső építészeti leírás; értékleltár; építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak leírásával; felhasznált irodalom és források jegyzéke; a releváns felhasznált (levéltári) források másolatai; javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre; összefoglaló értékelés; a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat; továbbá építészeti felmérés, (digitális homlokzat vagy szabadkézi vázlatok); szerkezeti megerősítési, bontási, átépítési munkarész; és belső falképvizsgálat (erre utaló nyomok alapján) is megtörtént. A felújításhoz szükséges tervdokumentáció tehát elkészült, az építési engedély is megérkezett, de a koronavírus-járvány miatt – az időjárás függvényében – a tényleges munkák elkezdése csúszást szenvedett, s egy időre bizonytalanná vált.

A veszélyhelyzet elmúltával, a befejezési határidők módosításával, végül 2020 nyarán (július közepén) megkezdődhettek a tényleges munkálatok is, melyet Danicser Dávid műszaki ellenőr és Kondor Erika felelős műszaki vezető –a műemlékesek részéről – irányítanak.

Elsőként a villanyszerelési munkálatok kezdődtek meg, mivel a régi rendszer elavult, és korszerűtlen volt. Ezt a beruházást Simon Tamás öreglaki vállalkozó készítette, aki modernizálta és szigetelt, réz vezetékre cserélte, húzta át a régi, alumínium villamos hálózatot. Ezen kívül a régi elektromos padfűtés vezetékeit is cserélni kellett.

A következő ütemben a kőműves felújítási munkák következtek. Elsőként a kültéri vakolat eltávolítása történt meg, hogy száradjon a fal; majd belül a régi padló felvésése, a föld kitermelése, az aljzatbeton elkészítése következett. Új megoldásként körben a falak mellett 15 cm szélességben, 25 cm mélyen falszellőztető kialakítása történt meg kerti szegéllyel, amelyet majd kaviccsal töltenek fel, hogy a vizes falak párátlanítása megfelelő legyen. Ezt követi majd a festők után a padló burkolás és a villanyszerelő utáni vakolat javítás. Ezzel a munkákkal Kiss Zoltán Balázs szőkedencsi kőműves mester lett megbízva, aki már eddig is több precíz munkát végzett az egyházközség megbízásából.

Jelenleg a festési munkálatokkal folytatódik a felújítás, melyet Sztankó Tamás lengyeltóti vállalkozó és csapata végez. Az I. osztályú minőségben vállalt munkafolyamatok a falfelület előkészítésével (kaparással) indultak, majd pedig faljavítási munkák, falfelület glettelése történt meszes glettel, amit mészfestékkel történő festés és végül a nyílászárók mázolása zár. Ez összesen 3db ablakot, és 3db ajtót érintő feladat.

A felújítási munkák közben a harang-kérdést is szeretné megoldani az egyházközség, ami az egyik legégetőbb probléma a városrészben. Ugyanis a villamos rendszer hibája miatt a gombai harangok sem működtek megfelelően, hiszen hol az egyik, hol a másik szólt csak időnként. A villanyvezetékek cseréje, illetőleg a harang tekercsének az újratekercselése remélhetőleg megoldja a bonyodalmakat és újra a régi funkciójukban szolgálhatnak a harangok. Erre a célra is több adomány érkezett már eddig a hívektől, illetve a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestülettől, akik például a tavalyi Polgári Bál bevételéből ajánlottak fel támogatást.

A belső munkálatok remélhetőleg szeptember végére, október elejére elkészülnek, és az anyagi lehetőségek függvényében, esetleg újabb pályázatok révén talán sikerül tovább folytatni a külső rekonstrukciót is. A felújítási munkák során nyújtott segítségéért köszönet illeti Molnár Györgyné gombai sekrestyést, aki ha kellett, akkor mindig rendelkezésre állt. A visszapakolást és a takarítást követően, tehát még az ősz folyamán újra lehet majd szentmiséket tartani a megújult Antiochiai Szent Margit templomban.

Hirdetések, 2020. 08. 23.

Hirdetések, 2020. 08. 23.

 1. Ma van az évközi 21. vasárnap.
 2. Kedden 16.30-kor az X-ház nagytermében Meister Éva színművésznő: Trianoni harangok című előadása lesz a KÉSZ-szervezésében, melyre a híveket és minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. Az esti szentmise elmarad.
 3. Szeptember 1-vel megkezdődik Marcali iskoláiban is a hitoktatás. Mivel hittancsoportjaink megemelkedtek, ezért egy új hitoktatót, Fazekas Miklóst is felvettünk részmunkaidős munkakörben. Az idei tanévben is a gyermekek a hittankönyvet ingyen kapják.
 4. Folyamatban van a gombai templom felújítása, jelenleg a festési munkák folynak, de a pályázati pénzből csak a templom belsejét tudjuk felújítani. A gombai hívektől adományt várunk, hogy a templom külseje is elkészülhessen.
Hirdetések, 2020. 08. 16.

Hirdetések, 2020. 08. 16.

 1. Ma van az évközi 20. vasárnap.
 2. A héten, csütörtökön Szent István, Magyarország fő védőszentjének ünnepe. Délelőtt 10 órakor a plébánia előtti platánsor alatt szabadtéri szentmise lesz, majd kenyérszentelés és az új kenyér megáldása, megszegése.
 3. Augusztus 21-én, pénteken este nem lesz szentmise, mivel az X-ház nagytermében délután 15 órától esperesi kerületi zsinat lesz a kerület papjainak és a plébániák küldöttjeinek részvételével.
 4. Folyamatban van a gombai templom felújítása, jelenleg a festési munkák folynak, de a pályázati pénzből csak a templom belsejét tudjuk felújítani. A gombai hívektől adományt várunk, hogy a templom külseje is elkészülhessen.
Hirdetések, 2020. 08. 09.

Hirdetések, 2020. 08. 09.

 1. Ma van az évközi 19. vasárnap.
 2. Csütörtökön 17 órakor fatimai engesztelést tartunk a plébániatemplomban, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő szombaton Nagyboldogasszony ünnepe, parancsolt ünnep, 18 órakor lesz a szentmise.
 4. Augusztus 20-án, 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a plébánia előtt, a platánsor alatt, ahol megszenteljük és megszegjük a Magyarok Kenyerét, melynek lisztjét ismét a kéthelyi Gazdakörtől kapjuk. És a Takács Sütöde készíti el.
 5. Augusztus 21-én Marcaliban, az X-házban tartja esperesi kerületem a kerületi zsinatot, melyen kerület papjai és világi küldöttei vesznek részt.
Hirdetések, 2020. 08. 02.

Hirdetések, 2020. 08. 02.

 1. Ma van az évközi 18. vasárnap.
 2. A héten pénteken első péntek. Délelőtt  a házi betegek és az Idősek otthonának lakóinak áldoztatása. Délután 17 órától gyóntatás a templomkertben, a Szentháromság szobornál. 17, 30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő szombaton is 18 órakor lesz a szentmise.
 4. Folyamatban van a gombai templom felújítása, jelenleg a kőműves munkák folynak. Úgy néz ki, hogy pályázati pénzünkből a belső felújítás készülhet el.
 5. Augusztus 20-án, 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a plébánia előtt, a platánsor alatt, ahol megszenteljük és megszegjük a Magyarok Kenyerét, melynek lisztjét ismét a kéthelyi Gazdakörtől kapjuk. És a Takács Sütöde készíti el.
 6. Augusztus 21-én Marcaliban, az X-házban tartja esperesi kerületem a kerületi zsinatot, melyen  kerület papjai és világi küldöttei vesznek részt.
Az idén is megáldották a járműveket

Az idén is megáldották a járműveket

2020. július 26-án vasárnap, a 9 órás szentmisén emlékeztek meg Szent Kristófról, aki a 14 segítő szent egyike és a népies vallásosság talán máig legnépszerűbb alakja. Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, de a gépjárművek megjelenését követően az autósok és motorosok is magukénak tudják.

A mise után Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a plébániatemplom környéki autóparkolóban lévő járműveket és vezetőiket is megáldotta. Az idei évben a sok kerékpár mellett már motorokat is hoztak a fiatalok, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében Szent Kristóf oltalmát kérjék. Iván atya a szertartás előtt, még a plébániatemplomban jelképesen megáldott egy kerékpárt is, hogy az otthonlévők figyelmét felhívja – a Tavi televízión keresztül – az ünnep fontosságára. A szentmisén a hívek együtt imádkoztak az úton lévőkért, a gépjárművek vezetőiért, a közlekedési morál javulásáért és a szerencsés megérkezésért is.

Hirdetések, 2020. 07. 26.

Hirdetések, 2020. 07. 26.

 1. Ma van az évközi 17. vasárnap. A 9 órás szentmise után a járművek és gépjárművek megáldása.
 2. Pénteken 17.30 órakor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. A jövő héten keddtől szombatig az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.
 4. Az elmúlt héten ülést tartott az Egyházközség Képviselő Testülete és tárgyalt a plébániatemplom előtt tervezett Szent II. János Pál pápa szobor megvalósításáról. A testület úgy döntött, hogy széleskörű pályázatot ír ki a szobor elkészítésére és egy zsűri fogja eldönteni, hogy melyik szobrászművészt bízzuk meg a munka elvégzésével. Az adománygyűjtés még mindig nem zárult le, mivel az eddigi összegyűlt 2,5 millió Ft nem lesz elég a szobor elkészítésére. Király Jenő templomgondnok tájékoztatta a testület tagjait a gombai templom felújításának jelenlegi helyzetéről.
 5. Augusztus 20-án 10 órakor a plébánia előtti platánsor alatt szabadtéri szentmise lesz és az új kenyér megáldása és megszegése.
 6. Augusztus 21-én, pénteken esperesi kerületünk zsinata lesz Marcaliban az X-házban. A zsinaton részt vesznek az esperesi kerület papjai, plébániánként 2-2 küldöttel. (Marcaliból 6 küldött lesz.) Az egész egyházmegyében zsinat folyik, melyet Varga László megyéspüspök hirdetett meg, melynek feladata a lelkipásztori munka összehangolása, tervezése, a világiak bekapcsolása az egyházmegye életébe.