Browsed by
Szerző: Marcali Plébánia

Hirdetések, 2022. 07. 10.

Hirdetések, 2022. 07. 10.

 1. Ma van az évközi 15. vasárnap.
 2. Hétfőn 18 órakor a KÉSZ meghívására Kurucz Ádám Konrád újabb jótékonysági irodalmi estje lesz az X-ház nagytermében, melyre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt a szervezők. Az összegyűjtött adományokat ezúttal is a kárpátaljai beregszászi KÉSZ Csoport megsegítésére fogják eljuttatni.
 3. A jövő héten, szerdán 17 órakor fatimai imaórát tartunk, majd 18 órakor szentmise.
 4. Előre hirdetjük, hogy a Szent Kristóf napi járműszentelést július 24-én a vasárnapi 9 órás szentmise után tartjuk a plébániatemplom előtti téren.
 5. Az egyházközség vezetősége úgy döntött, hogy felemeli a B. Gizella templom altemplomában lévő urnahelyek árát. Ismételten kérjük, hogy a hozzátartozók, akik a sírhelyeket látogatják, ne hagyják ott a hetekig rothadó virágokat és nyílt lánggal ne hagyják ott a mécseseket.
 6. A KÉSZ Marcali Csoportja augusztus 6-án, szombaton zarándoklatot szervez Péliföldszentkereszt-Bajót-Tata-Tatabánya szakrális értékeinek megtekintésére. A zarándoklatra bárki jelentkezhet, az útiköltség: 14.000- Ft/fő. A KÉSZ tagoknak a buszköltség 10.000- Ft. Jelentkezni Sávoly Andreánál és Kiss Kálmánnál, vagy a plébánián lehet.
A 300 éves évfordulóhoz kötötték az idei nyári napközis hittantábort

A 300 éves évfordulóhoz kötötték az idei nyári napközis hittantábort

2022. június 27. – július 1. között rendezték meg az idei napközis hittanos tábort a Marcali Római Katolikus Egyházközség közösségi házában (X-házban). Két év kihagyás után, rendkívüli módon, nagy izgalmakkal várták kicsik és nagyok egyaránt az idei nyári programot.

A hivatalos megnyitóra június 26-án vasárnap került sor, amikor a 9 órás szentmisén Kiss Iván c. prépost, plébános celebrálásával együtt imádkoztak a gyerekek a tábor sikeres lebonyolításáért. Az idei esztendőben a plébánia és egyházközség – a török utáni újjászervezésének – 300. évfordulóját ünnepli, éppen ezért a szervezők is ezt a témát emelték ki elsősorban, s a hét során a résztvevők megismerkedhettek a templomok történetével, miközben előadásokat hallgathattak meg, valamint különféle játékok, sportolási lehetőség, továbbá kézműves foglalkozások színesítették a tartalmas programot.

Hétfőn, az első napon a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom históriáját Tombor Erzsébet hitoktatónő ismertette, majd pedig a gyermekek kívülről és belülről is felfedezhették a régi épület rejtelmeit: megtekintették a kórust az orgonákkal, az oratóriumot az egyházközség állandó kiállításával, valamint a sekrestyében a Prágai kis Jézus szobrának a ruháit csodálták meg. A négy csapatra osztott társaság külön-külön feladatokat oldott meg, miközben betekinthettek a keresztelési anyakönyvekbe is.

A keddi szintén rekkenő hőségben eltöltött napot a sümegi buszos-vonatos kirándulás tette emlékezetessé a nebulók számára, miközben megtekintették az ottani Urunk mennybemenetele plébánia-, illetve a ferences Sarlós Boldogasszony kegytemplomot is. Ezen kívül nagy élményt jelentett a vár „meghódítása” is, ahol újabb élményekkel, látnivalókkal gazdagodtak a gyermekek.

A szerdai napon a város legújabb építésű, a Boldog Gizella templomnál gyülekeztek a hittanosok, akiket reggeli tornával vártak a hitoktatók. Majd pedig bent a templomismertetőt Kiss Kálmán történész, a plébánia irodavezetője mondta el, kiemelve a védőszent és Szent István király szerepét. Végül az altemplomban lévő temetőt szintén megnézhették a kíváncsi gyermekszemek, akik egy imát is elmondtak nemcsak az ott nyugvók lelki üdvéért, hanem mindenki a saját elhunyt hozzátartozójáért is.

Csütörtökön egy újabb hosszabb gyalogtúrát tettek a táborozók a szőlőhegyi Szent Orbán kápolnához, melynek történetét Deiszingerné Kiss Anna nagykanizsai (ex marcali) hitoktatónő ismertette. Előadása során nemcsak az épület, de a névadó védőszent életútját is felvázolta a diákoknak. Az összhatás kedvéért, játékos formában, illusztráció gyanánt még egy érdekes padlóképes bemutatót is tartott.

A pénteki nap folyamán a hittantábor résztvevői ismét nyakukba vették a várost, s ezúttal a gombai Antiochiai Szent Margit templomot keresték fel. A város legrégebbi egyházi épületének történetéről Pozsonyi Anna egyetemista mesélt. A belül szépen megújult templomra a külső restaurálás azonban még várat magára.

A koradélután folyamán a csapatok már nagy lelkesedéssel készültek a szülőknek szánt bemutatókra. Az idei esztendőben – a hőségriadóra való tekintettel ugyanis elmaradt a szokásos gyermek-szülő játékos sorverseny és a hagyományos tábortűz. Helyette a hűvösebb nagyteremben adtak vidám, humoros énekes-prózai műsort, illetve tartottak ötletes kvízjátékot a táborozók. A rendezvény végül kedélyes beszélgetéssel és egy kis vendéglátással zárult.

Július 4-én, vasárnap a 9 órás ünnepi szentmisével zárult az idei napközis hittanos tábor, ahol Iván atya, a hitoktatók, a segítők és a gyermekek is hálát adtak Istennek a sikeresen megvalósult tartalmas programért.

Az idei táborban 40 fő hittanos, köztük nehéz sorsú, és nagycsaládos diák vett részt, melyet a négy marcali hitoktatónő: Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna (főszervező), Pozsonyiné Kiss Mária és Tombor Erzsébet vezetett. Az ő munkájukat 8 középiskolás és egyetemista önkéntes is segítette. A kézműves foglalkozásokat pedig Gálné Végh Edit nyugdíjas pedagógusnő irányította.

A tábor támogatói az egyházközség mellett, a Marcali, Rózsafüzér Társulat, Király Jenő templomatya, Király János, Borsos Miklósné, a Mézes Mackó Étterem, valamint több magánszemély és a szülők voltak, akik egész héten át a friss gyümölcsöt biztosították a gyermekeknek. Köszönjük mindenkinek a nagylelkű felajánlásokat és támogatásokat!

Fotók: Incze Zoltán, Kiss Kálmán

Hirdetések, 2022. 07. 03.

Hirdetések, 2022. 07. 03.

 1. Ma az évközi 14. vasárnap, az ország valamennyi katolikus templomában péterfillér-gyűjtés van.
 2. Jövő héten, pénteken, 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 3. Jövő szombaton az egyházközség fogadott szentségimádási napja. 12 órakor szentségkitétel, majd szentségimádás a hirdetőtáblán beosztott rend szerint, 17 órakor (az esküvő miatt) szentségeltétel, 18 órakor szentmise.
 4. Megköszönjük a hitoktatóknak, segítőknek és a támogatóknak a munkáját, közreműködését a hittantábor sikeres lebonyolításában.
 5. Július 11-én, hétfőn 18 órakor a KÉSZ meghívására Kurucz Ádám Konrád újabb jótékonysági irodalmi estje lesz az X-ház nagytermében, melyre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt a szervezők. Az összegyűjtött adományokat ezúttal is a kárpátaljai beregszászi KÉSZ Csoport megsegítésére fogják eljuttatni.
 6. A KÉSZ Marcali Csoportja 2022. augusztus 6-án, szombaton zarándoklatot szervez Péliföldszentkereszt-Bajót-Tata-Tatabánya szakrális értékeinek megtekintésére. A zarándoklatra bárki jelentkezhet, az útiköltség: 14.000- Ft/fő. A KÉSZ tagoknak a buszköltség 10.000- Ft. Jelentkezni Sávoly Andreánál és Kiss Kálmánnál, vagy a plébánián lehet.
Hirdetések, 2022. 06. 26.

Hirdetések, 2022. 06. 26.

 1. Ma az évközi 13. vasárnap. A mai szentmisével kezdődik az idei hittanos tábor Marcaliban, az X-házban.
 2. A jövő héten, szerdán, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, este 18 órakor szentmise.
 3. Pénteken 17.30-kor szentségimádás, 18 órakor szentmise.
 4. Szombaton, Sarlós Boldogasszony ünnepe, az esti szentmisén emlékezünk meg róla.
 5. Jövő vasárnap Péterfillér-gyűjtés van, a Szentatya karitatív céljaira.
 6. A KÉSZ Marcali Csoportja 2022. augusztus 6-án, szombaton zarándoklatot szervez Péliföldszentkereszt-Bajót-Tata-Tatabánya szakrális értékeinek megtekintésére. A zarándoklatra bárki jelentkezhet, az útiköltség: 14.000- Ft/fő. A KÉSZ tagoknak a buszköltség 10.000- Ft. Jelentkezni Sávoly Andreánál és Kiss Kálmánnál, vagy a plébánián lehet.
Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe Marcaliban

Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe Marcaliban

2022. június 19-én, vasárnap 9 órakor tartották az idei esztendőben az úrnapi szentmisét és a körmenetet a Marcali Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban, a Boldog II. János Pál pápa, valamint a Hősök terén.

Az istentiszteletet Kiss Iván c. prépost, plébános celebrálta. Szentbeszédében az Oltáriszentség (Eucharisztia) jelentőségéről beszélt. A Katolikus Egyház tanítása szerint az Oltáriszentség Jézus valóságos teste és vére. Ezen az ünnepen – szerte a világban – kiviszik az utcákra és a terekre, hogy Isten szeretetét hirdessék mindenki számára.

Iván atya prédikációjában utalt az ünnep fontosságára, megemlítve, hogy az elmúlt évi Eucharisztikus Kongresszus is erről szólt, akár a körmenet, vagy pedig a budapesti Hősök terén celebrált pápai szentmise, amikor az Oltáriszentségé volt a főszerep. Az Úrnapja, a körmenet mindenkit közelebb vihet az Istenhez. Az Eucharisztia nélkül szegényebb lenne a világ. Isten irgalmára szükség van, hogy megmentse a fenyegető háborútól a világot.

A szentmisén Tóth Eszter Ágnes gimnazista Babits Mihály: Eucharistia című versét szavalta el. Orgonával Balogh Bálint kántor, hegedűvel Jáki Zoltán, valamint a Marcali Fény Gyermekei Katolikus Zenekar működött közre.

A szentmisét követően megtartották az úrnapi körmenetet is, a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan. Kiss Iván a plébániatemplomban a főoltárnál kezdte a liturgiát, majd a templom déli ajtaján vonult ki a menet, és a járdán haladva a templom főbejárata melletti, illetve a plébániahivatal előtt elkészített kültéri lombsátraknál folytatta. A körmenet utolsó stációja ismét a főoltárnál végződött, ahol a plébános befejezte a szertartást, végül pedig az Oltáriszentséggel áldást adott a városra és lakóira.

A kettő kültéri lombsátor fém-szerkezetének összeállításáért az idén is Király Jenő templomatya felelt. Az ágakkal való díszítést Gelencsér Róbert világi elnök és a Tóth Péter vezette önkéntes csapat – köztük fiatalokkal – végezte. A virág-díszítésben az egyházközség templomi közösségeinek aktívabb tagjai segítettek.

Kiss Iván atya a szentmise végén megköszönte mindenkinek az áldozatos és segítő munkáját. A körmenet zavartalan lebonyolításában a Marcali Városrendészet és a Marcali Karitász Csoport tagjai működtek közre.

Hirdetések, 2022. 06. 19.

Hirdetések, 2022. 06. 19.

 1. Ma Úrnapja van, az Oltáriszentség ünnepe. A szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a templom előtti téren.
 2. Pénteken, Jézus Szentséges szívének ünnepe, 17.30-kor szentségimádás, utána szentmise.
 3. A jövő vasárnap az MKPK döntésének megfelelően minden plébánia csatlakozik a Családok Világkongresszusához, amely Rómában van. Mi a 9 órás szentmise keretében emlékezünk meg a családokról. Egyúttal ez a szentmise is lesz a nyári hittanos tábornyitó szentmiséje, ahol családokat áldunk meg.
 4. A Kaposvári Püspökség szívügye, hogy minden városi plébánián ősszel indítsanak Szentlélek szemináriumot a férfiak részére. Ez a Szentlélek szeminárium a mi plébániánkon szeptemberben indulna, s november végéig tartana. Várjuk a jelentkezőket.
 5. Mivel egyházmegyénkben az idén papszentelés nem lesz, a megyéspüspök körlevelet intéz az egyházmegyében, hogy akolitus képző indul ősszel, melyre szintén várják a jelentkezőket. A megyéspüspök körlevelét jövő vasárnap olvassuk fel a templomokban.
Hirdetések, 2022. 06. 12.

Hirdetések, 2022. 06. 12.

 1. Ma Szentháromság vasárnapja van.
 2. Jövő vasárnap, Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. A városban csak egy vasárnapi szentmise lesz a plébániatemplomban 9 órakor. Ez lesz a város közös szentmiséje, mely után úrnapi körmenetet tartunk a templom előtti téren. 3 sátrat állítunk: egyet a plébániatemplom közössége, egyet a gombai templom közössége, egyet pedig a B. Gizella templom közössége. Az előre legyártott fémből készült sátor elemeket már előtte felállítjuk, a sátrak díszítése lombbal és virággal reggel történik. A lombok beszerzéséről a plébánia gondoskodik.
 3. A KÉSZ Marcali Csoportja zarándoklatára még lehet jelentkezni, amely augusztus 6-án, szombaton lesz Péliföldszentkereszt-Bajót-Tata-Tatabánya útvonalon. Jelentkezni Sávoly Andreánál és a plébánián lehet.
Lőrincz Sándor: A kegyelem erőterében – Könyvbemutató az X-házban

Lőrincz Sándor: A kegyelem erőterében – Könyvbemutató az X-házban

2022. június 7-én, kedden 18 órakor Lőrincz Sándor író, újságíró: A kegyelem erőterében című legújabb kötetének bemutatójára került sor az X-ház (Dózsa u. 3.) nagytermében.

A szerző vendégei: dr. Rumszauer Miklós püspöki helynök, a kaposvári Szent Margit-Szent József-templom plébánosa és Kiss Iván c. prépost, marcali plébános voltak. Az est házigazdája: Kiss Kálmán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportjának elnöke volt, aki egyben a kerekasztal beszélgetést is vezette.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Huszti Gábor, a Somogy Megyei közgyűlés alelnöke és felesége; Molnár Ágnes Anna, önkormányzati képviselő; valamint Szaka Zsolt, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület elnöke.

Lőrincz Sándor bemutatkozásában elárulta, hogyan lett pedagógusból, illetve népművelőből a Somogyi Hírlap újságírója, továbbá milyen szerepe volt – Balás Béla püspök felkérésére – az újonnan megalakult Kaposvári Egyházmegyében a vallási média megindulásában. A szerzőt a hallgatóság a már említett Somogyi Hírlap, valamint – többek között – az Új Ember, a Mértékadó, a Jel, a Búvópatak, a Somogy, vagy az egyházmegyei Spiritusz folyóiratokból ismerheti. 1994 óta számos kötete látott napvilágot. Ez a legújabb könyve immár a 29-dik a sorban. 2013-tól amúgy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltsége társadalmi kapcsolatokért felelős referenseként dolgozik.

„A kegyelem erőterében” című kiadványban Lőrincz Sándor azt vallja: „Több évtizede foglalkoztat, hogy miként gazdagít(hat)ja a hit, a rendszeres vallásgyakorlás az ember életét, személyiségét, hazafiságát, s milyen szellemi-lelki többletet jelent(het) az adott személynek, illetve annak a közegnek, amelyben él, alkot szeret.” A könyvben Magyarország számos ismert és kevésbé ismert alakjával készített interjúk olvashatók, köztük somogyi, továbbá erdélyi és a délvidéki személyek is megtalálhatók. A kérdezettek között a történelmi egyházak képviselői mellett a világi szféra, az irodalmi és zenei élet, az oktatás, a néprajz, a képzőművészet, a színészvilág kiemelkedő személyiségei is megjelennek. Rajtuk kívül még néhány politikus is szóra bírt. Az interjú alanyok között – a teljesség igénye nélkül: Varga László, Balás Béla, dr. Beer Miklós katolikus püspökök, Szemerei János evangélikus püspök, továbbá Jókai Anna, Lackfi János, Kassai Lajos, dr. Giber Vilmos, Eperjes Károly, Hunyadkürty György, Varga Zsuzsa, Vidnyánszky Attila, Sára Sándor, Maczkó Mária, valamint dr. Mátrai Márta, Szászfalvi László vagy dr. Andrásfalvi Bertalan is őszintén vallanak az Isten melletti elköteleződésükről, hitükről, meggyőződésükről. Természetesen a marcali könyvbemutató mostani vendégei is a nyilatkozók közé tartoznak, hiszen dr. Rumszauer Miklós: „A migránskérdés nem politikai, hanem nemzeti ügy”, míg Kiss Iván pedig: „A közös ima és a böjt ereje” témakörről fejtette ki gondolatait.

A hallgatóság megtudhatta azt is, hogy mi a magyarázata a kegyelem kifejezésnek az újságíró szemszögéből, és mi például az egyház képviselői részéről teológiai értelemben. A könyv megjelenése és a kegyelem kérdésköre napjainkban azért is különösen időszerű, mivel a világot – évek óta – a migráns-válság, különböző járványok sújtják egyszerre, ráadásul még orosz-ukrán háború is zajlik Magyarország szomszédságában.

Ezen kívül szó volt még a sajtó és a média véleményformáló szerepéről is, a keresztény újságírás helyzetéről, jelentőségéről, mivel mindhárom vendég éppen az egyházi médiában nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a Kaposvári Püspökség területén. Végül megemlítésre került még az is, hogy miként lehetne még jobban megismertetni, bemutatni a külvilággal a keresztény értékeket. Lőrincz Sándor „A kegyelem erőterében” című kötete pont ezeket a célokat szolgálja, éppen ezért is ajánlják a megjelent lelkipásztorok mindenki figyelmébe.

A könyvbemutató kötetlen beszélgetéssel és dedikálással zárult. A program a Marcali Római Katolikus Plébánia és a KÉSZ Marcali Csoportja közös szervezésében valósult meg.

Szentmisével és emléktábla avatással emlékeztek plébánosukra

Szentmisével és emléktábla avatással emlékeztek plébánosukra

2022. június 6-án, Pünkösdhétfőn, 11 órakor kezdődött ünnepi szentmise a somogyszentpáli Páduai Szent Antal templomban, melyet az egykori plébános, Révai József emlékére celebráltak születésének 105. évfordulóján.

Az istentiszteletet Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta Németh József kéthelyi, Kiss Iván c. prépost, marcali plébánosok, továbbá 13 környékbeli és messzebbről érkezett paptestvér közreműködésével. Révai József c. prépost, tb. kanonok, főesperes 1950-1993 között Somogyszentpálon, illetőleg 1979-1993 között egyidejűleg Marcaliban is ellátta a plébánosi teendőket. Mindkét egyházközségben igen sokrétű lelkipásztori munkát folytatott, miközben templomokat újíttatott fel, építtetett újat, valamint a rendszerváltás időszakában az ő feladata volt az iskolai hitoktatás megszervezése és beindítása is. Az ő indíttatására 1991. június 20-án Marcaliban szentelték pappá Berta Tibor somogyszentpáli diakónust, a jelenlegi tábori püspököt, aki prédikációjában felidézte személyes emlékeit is Révai József prépost-plébánosról.

Az egykori szolgálati helyének templomában, Somogyszentpálon e sokrétű lelkipásztori munka elismeréseképpen egy emléktáblát is avattak az ünnepi istentiszteleten, melyet Berta Tibor tábori püspök áldott meg. Az emléktábla felirata: „In Memoriam Révai József (1917. június 6. – 1993. október 5.) címzetes prépost, tiszteletbeli kanonok, főesperes, somogyszentpáli plébános úrnak, az 1950-1993 közötti hűséggel végzett áldozatos lelkipásztori szolgálatáért és szerteágazó emberséges tetteiért születésének 105. évfordulóján hálás szeretettel és imádságos emlékezettel állíttatta a szentpáli hívek közössége.”

Az ünnepi szentmisén nemcsak a helybeli, hanem a környékbeli, köztük Révai József egykori marcali hívei, valamint ismerősei és rokonai is szép számmal részt vettek.