Hirdetések, 2022. 09. 25.

Hirdetések, 2022. 09. 25.

  1. Ma van az évközi 26. vasárnap. Ma az Orbán kápolnában 11 órakor terménybetakarító szentmise.
  2. A héten, pénteken 17 órakor lesz az iskolás gyermekek évkezdő szentgyónása a plébániatemplomban. 17.30-kor szentségimádás kezdődik, 18 órakor szentmise.
  3. Szombaton 17 órakor első szombati ájtatosságot tartunk, utána 18 órakor szentmise.
  4. Október 9-én (vasárnap) délután 3 órakor szentmisével kezdődik a Marcali Plébánia újjáalakításának 300. évfordulójából rendezendő ünnepség, melynek főcelebránsa Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, volt marcali káplán lesz. Az ünnepi szentmisére meghívtuk a még élő marcali káplánokat is. Erre a szentmisére meghívtuk a város vezetőit, intézményvezetőket és természetesen Marcali lakosságát. A szentmise után közös szeretetlakomára hívjuk a híveket is az X-házba és annak udvarára. Az egyházközség vendéglátásához kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával egy tálca süteményt, vagy pogácsát, melyet a szentmise előtt az X-házban lehet leadni.
  5. A Kaposvári Püspökség Evangelizációs Központja Szentlélek szemináriumot hirdet Marcaliban kizárólag férfiak részére. A szeminárium október 3-án kezdődik és november 28-ig tart. Jelentkezni Király Jenőnél lehet még a jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap vagy a plébánián vagy a sekrestyében átvehető.
  6. A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia azzal a felhívással fordul a kedves hívekhez, hogy vallják meg a hitüket az október 1-én kezdődő népszámlálás alkalmával. A népszámlálás október 1-től november 28-ig tart. Online is ki lehet tölteni, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat november végén számlálóbiztosok keresik fel. A kitöltendő lapon az szerepel, hogy nem kötelező a kérdésre válaszolni, de tekintsük hitvallásnak, hogy válaszolunk rá, katolikusok vagyunk.
Comments are closed.