Ünnepi keretek között áldották meg Szent II. János Pál pápa szobrát Marcaliban

Ünnepi keretek között áldották meg Szent II. János Pál pápa szobrát Marcaliban

2021. október 31-én, vasárnap 11 órakor Varga László kaposvári megyéspüspök szentmiséjével kezdődött az ünnepség a Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplomban. Szentbeszédében az evangéliumban elhangzott legfőbb mózesi parancsról elmélkedett. Jézus az istenszeretetet és az emberszeretetet nevezi meg a legfőbb parancsnak. Az ember annak az Istennek a képmására lett teremtve, aki maga a szeretet. Ahogyan a Mindenható minden tevékenységét a szeretet vezérli, úgy kellene az embereknek is az érzését, gondolatát, cselekedetét irányítania ugyanennek. Az igazi szeretet mindig egy másik személy felé fordul: Isten vagy embertárs felé. Az önzetlen szeretet megnyílik a másik felé, hogy őt gazdagítsa. Ezáltal Isten országa is növekszik a szeretet által.

Az istentisztelet után a templom körüli téren egy szép műsor keretében leplezték le, áldották meg, és adták át a Szórádi Zsigmond szobrászművész által elkészített „Szent II. János Pál pápa csillaga” elnevezésű alkotást.

Az ünnepséget a Fény Gyermekei Katolikus Zenekar „Csak állok szótlanul” című gitáros éneke nyitotta meg, ezután Kiss Iván címzetes prépost, plébános köszöntötte a megjelent vendégeket, híveket és a városlakókat. Majd dr. Sütő László polgármester felszólalásában méltatta Szent II. János Pál pápa nagyságát, történelmi szerepét, a magyar vonatkozásokat. Ezt követően a zenekar a zalalövői Szent Veronika Kórus „Emléked őrizzük” című dalát adta elő. Majd pedig Tóth Eszter Ágnes gimnazista felolvasta a Szentatya életútját, külön megemlítve a nevezetes magyarországi pápalátogatásokat is. Ezután felhangzott a „Legyetek hajnali fény” kezdetű éneke, amely szintén II. János Pálról íródott, és amit az együttes külön erre az alkalomra tanult meg. Utána a pápa imáját Pozsonyi Anna egyetemista mondta el. Melynek záró sorai jól jellemzik a Szentatya alázatos, önzetlen életét és tiszta jellemét: „Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!”

Ezután került sor a szobor leleplezésére, melynek megtisztelő feladata Móring József Attila országgyűlési képviselőre és dr. Sütő László marcali polgármesterre hárult. Majd Varga László megyéspüspök megáldotta és megszentelte az alkotást. Ezt követően Molnár Ágnes Anna önkormányzati képviselőnő, a szoborállítás ötletadója felelevenítette a kezdeteket, a koronavírus-járvány miatti nehézségeket, az adománygyűjtés körülményeit, amelynek következtében végül összefogással sikerült megvalósítani a terveket. Ezeken túl Szórádi Zsigmond szobrászművész pályáját és alkotásait, valamint marcali kötődését is méltatta beszédében, továbbá elmagyarázta a jelenlévőknek a szoborász által megformált alkotás legfőbb jellegzetességeit, mondanivalóját.

Végül a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének konzulja, Andrzej Kalinowski első tanácsos úr szólt a hallgatósághoz. Beszédében a közös lengyel-magyar történelmi múltat, a két nép barátságát, küzdelmeit, összetartozását emelte ki, valamint Szent II. János Pál pápa egyházfői szerepét; továbbá köszönetet mondott a marcali ünnep megvalósításáért.

A műsor végén Iván atya mindenkinek megköszönte a felajánlásokat, amelyekből megszülethetett ez a szép alkotás. Majd a Magyar és a Lengyel Himnuszokkal zárult a program.

A szoborszentelésen jelen volt még a Lengyel Köztársaság Keszthelyi Konzulátusáról Cséby Géza tiszteletbeli konzul és családja; Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Bereczk Balázs alpolgármester, Szórádi Zsigmond szobrászművész, valamint marcali önkormányzati képviselők, intézmények, és civil szervezetek vezetői továbbá az adományozók és a hívek is.

Ezt követően a meghívott vendégeket a Marcali Római Katolikus Egyházközség egy díszebéden látta vendégül, amely kötetlen beszélgetéssel zárult.

Comments are closed.