Felújítás alatt a gombai templom

Felújítás alatt a gombai templom

Marcali legrégebbi római katolikus temploma Gombán található. Az oklevelek 1397-ben említik először, papjáról már az 1333-as pápai tizedjegyzékek is említést tettek. A török hódoltságot követően az igen romos állapotban megmaradt épületet először 1735-ben részben téglából és fából újjáépítették, majd a mai barokk formáját 1755-ben nyerte el és Antiochiai Szent Margit tiszteletére szentelték föl. Az azóta eltelt több mint két és félszáz év alatt többször megújult, átvészelte a második világháborút. A legutóbbi nagyobb rekonstrukció 2009-2010-ben történt.

Sajnos az elmúlt évek során a templom külső és belső állapota annyira leromlott, hogy ismét időszerűvé vált az épület teljes felújítása. Éppen ezért 2019 elején az Egyházközség Képviselő Testülete végleges döntést hozott a gombai templom teljes rekonstrukciójáról. Mivel saját erőből ezeket a nagy volumenű beruházásokat finanszírozni nem tudták volna, ezért különféle pályázati forrásokat vettek igénybe a tervek megvalósításához.

Elsőként 2019 tavaszán egy pályázatot nyújtottak be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz erre a célra. Az egyházi támogatások osztálya végül az EGYH-EOR-19-0434 azonosító számú pályázatot elfogadta és döntésével 8 millió Ft-ot szavazott meg a gombai templom felújítására. Ebből az összegből azonban csak részleges felújítást, azaz a legszükségesebb feladatokat lehetett megvalósítani, ezért szükség volt más források bevonására is.

Még ugyanebben az évben Marcali Város Önkormányzata 1,5 millió Ft támogatást szavazott meg a Római Katolikus Egyházközség részére, amely összegnek felét akkor a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplom téli kápolnájának a kialakítására fordították. A másik 750.000- Ft-ot pedig a gombai templom felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének költségeire használták fel, hogy a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően a templomot az eredeti formájába állíthassák vissza.

Az előkészítő munkák és a megfelelő tervek elkészítéséhez szakszerű segítséget nyújtott Mohay Gábor, a Kaposvári Egyházmegye főépítésze, aki többször is járt a helyszínen és tárgyalt a plébánián.

A tervdokumentációs munkával, valamint a különféle építési engedélyek beszerzésével 2019 végén Kiss Ede Csaba marcali mérnököt bízta meg az egyházközség vezetése. Mivel a gombai templom 1958 óta műemlék épület, ezért volt szükség a műemléki tudományos dokumentáció elkészítésére is, megfelelő szakemberek bevonásával. A munkákat 2020. január 15-étől Weiler Árpád, tudományos szakértő vállalta el és a budapesti székhelyű Weilerterv Építész Iroda Kft. készítette el február 20-ki határidővel. A vonatkozó jogszabályok a 496/2016. (XII.28.) kormányrendelet 9. Mellékletének D. pontja alapján a következő munkarészek készültek el a vállalt határidőre: a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése; forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások); részletes külső és belső építészeti leírás; értékleltár; építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak leírásával; felhasznált irodalom és források jegyzéke; a releváns felhasznált (levéltári) források másolatai; javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre; összefoglaló értékelés; a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat; továbbá építészeti felmérés, (digitális homlokzat vagy szabadkézi vázlatok); szerkezeti megerősítési, bontási, átépítési munkarész; és belső falképvizsgálat (erre utaló nyomok alapján) is megtörtént. A felújításhoz szükséges tervdokumentáció tehát elkészült, az építési engedély is megérkezett, de a koronavírus-járvány miatt – az időjárás függvényében – a tényleges munkák elkezdése csúszást szenvedett, s egy időre bizonytalanná vált.

A veszélyhelyzet elmúltával, a befejezési határidők módosításával, végül 2020 nyarán (július közepén) megkezdődhettek a tényleges munkálatok is, melyet Danicser Dávid műszaki ellenőr és Kondor Erika felelős műszaki vezető –a műemlékesek részéről – irányítanak.

Elsőként a villanyszerelési munkálatok kezdődtek meg, mivel a régi rendszer elavult, és korszerűtlen volt. Ezt a beruházást Simon Tamás öreglaki vállalkozó készítette, aki modernizálta és szigetelt, réz vezetékre cserélte, húzta át a régi, alumínium villamos hálózatot. Ezen kívül a régi elektromos padfűtés vezetékeit is cserélni kellett.

A következő ütemben a kőműves felújítási munkák következtek. Elsőként a kültéri vakolat eltávolítása történt meg, hogy száradjon a fal; majd belül a régi padló felvésése, a föld kitermelése, az aljzatbeton elkészítése következett. Új megoldásként körben a falak mellett 15 cm szélességben, 25 cm mélyen falszellőztető kialakítása történt meg kerti szegéllyel, amelyet majd kaviccsal töltenek fel, hogy a vizes falak párátlanítása megfelelő legyen. Ezt követi majd a festők után a padló burkolás és a villanyszerelő utáni vakolat javítás. Ezzel a munkákkal Kiss Zoltán Balázs szőkedencsi kőműves mester lett megbízva, aki már eddig is több precíz munkát végzett az egyházközség megbízásából.

Jelenleg a festési munkálatokkal folytatódik a felújítás, melyet Sztankó Tamás lengyeltóti vállalkozó és csapata végez. Az I. osztályú minőségben vállalt munkafolyamatok a falfelület előkészítésével (kaparással) indultak, majd pedig faljavítási munkák, falfelület glettelése történt meszes glettel, amit mészfestékkel történő festés és végül a nyílászárók mázolása zár. Ez összesen 3db ablakot, és 3db ajtót érintő feladat.

A felújítási munkák közben a harang-kérdést is szeretné megoldani az egyházközség, ami az egyik legégetőbb probléma a városrészben. Ugyanis a villamos rendszer hibája miatt a gombai harangok sem működtek megfelelően, hiszen hol az egyik, hol a másik szólt csak időnként. A villanyvezetékek cseréje, illetőleg a harang tekercsének az újratekercselése remélhetőleg megoldja a bonyodalmakat és újra a régi funkciójukban szolgálhatnak a harangok. Erre a célra is több adomány érkezett már eddig a hívektől, illetve a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestülettől, akik például a tavalyi Polgári Bál bevételéből ajánlottak fel támogatást.

A belső munkálatok remélhetőleg szeptember végére, október elejére elkészülnek, és az anyagi lehetőségek függvényében, esetleg újabb pályázatok révén talán sikerül tovább folytatni a külső rekonstrukciót is. A felújítási munkák során nyújtott segítségéért köszönet illeti Molnár Györgyné gombai sekrestyést, aki ha kellett, akkor mindig rendelkezésre állt. A visszapakolást és a takarítást követően, tehát még az ősz folyamán újra lehet majd szentmiséket tartani a megújult Antiochiai Szent Margit templomban.

Comments are closed.