Püspöki vizit Marcaliban

Püspöki vizit Marcaliban

Július 15-én Varga László megyéspüspök látogatást tett Marcaliban. Nemcsak a plébániát kereste fel, hanem találkozott dr. Sülő László Marcali polgármesterrel a történelmi egyházak képviselőjével és a plébános munkatársaival és segítőivel is. A püspök nem jött üres kézzel, mindenkit megajándékozott egy általa írt lelkigyakorlatos könyvvel.

A megyéspüspök először a plébániára érkezett, ahol rövid beszélgetést folytatott Kiss Iván esperes-plébánossal, majd a plébánia irodájában dolgozó Kiss Kálmán irodavezetőt és Jáki Zoltánnét, a plébánia könyvelőjét látogatta meg és beszélgetett el velük. Majd a plébániatemplomban Király Jenő templomgondnokkal és Döbrei Sándorné sekrestyéssel találkozott. A megyéspüspök megköszönte munkájukat és rácsodálkozott a templom belsejének harmóniájára, megtekintette a prágai kis Jézus ruhatárát, majd megtekintette az oratóriumban lévő egyháztörténeti kiállítást.

A plébániatemplomból a Polgármesteri Hivatalba ment, ahol dr. Sütő László polgármester úr fogadta, aki tájékoztatta az egyházi vezetőt a város jelenlegi helyzetéről, az újabb fejlesztésekről. A megyéspüspök érdeklődött a városban élő romák helyzetéről és rákérdezett, hogy a fogyatékosokkal ki törődik a városban. A szívélyes jó hangulatú beszélgetés a megyéspüspök könyv ajándékozásával zárult. Varga László püspök ezután a plébániára ment, ahol Fazekas Krisztián Árpád református lelkész várta, akivel az ökumenizmus kérdéséről beszélt, a megyéspüspök érdeklődött a térségben élő reformátusok helyzetéről.

Ezután a templomok meglátogatása következett, a Boldog Gizella templomban Herbel Lajosné és Jankó Lászlóné fogadták a megyéspüspök rácsodálkozott Boldog Gizella domborművére. A gombai templomnál megtekintette a kezdődő templomfelújítást, ahol Molnár Györgyné várta és Király Jenő tájékoztatta a felújítási munkákról. A bizei templomban Károly János bácsi mesélt a püspöknek Bize múltjáról.

Comments are closed.