Nemzeti ünnep a plébániatemplomban

Nemzeti ünnep a plébániatemplomban

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) Marcali Csoportja, valamint a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület által március 14-e estéjére hirdetett fáklyás felvonulás a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Bár az ünnep nem maradt el, csak a meghirdetett országos és városi megemlékezések, de azért szűk keretek között a koszorúzásokat megtartották.

2020. március 15-én, vasárnap a 9 órás szentmisén, a plébániatemplomban Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a szertartás részeként felolvasta Varga László kaposvári megyéspüspök intelmeit és tanácsait a jelenlegi koronavírus helyzettel kapcsolatosan, majd a hívekkel együtt elimádkozta Erdő Péter bíboros, pírmás imádságát a járvány idején.

A templom falai között Kozma Krisztián Kazinczy-díjas versmondó előadásában hangzott el a Nemzeti dal. A Himnusz eléneklése után, a szentmise végeztével a plébániatemplom északi oldalán lévő 48-as emléktáblánál a Somogy Megyei Közgyűlés nevében Huszti Gábor alelnök, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület nevében pedig Szaka Zsolt elnök helyeztek el koszorút. Ezt követően Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános , Gelencsér Róbert világi elnök és Király Jenő templomatya koszorúztak az Egyházközség nevében.

Ezt követően a Városi Bíróság falán elhelyezett Noszlopy Gáspár emléktáblánál Huszti Gábor és Szaka Zsolt mellett Kiss Kálmán, a KÉSZ Marcali Csoport titkára csatlakozott a koszorút elhelyezőkhöz.

Comments are closed.